Wersja językowa
pl

Piotr Malepszak na czele zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Decyzją rady nadzorczej obowiązki prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny pełni od dziś Piotr Malepszak. Spółka zapewnia, że przygotowania do budowy CPK są kontynuowane i będą nabierały tempa

Piotr Malepszak zasiada w  zarządzie spółki CPK od 1 grudnia ub. roku, odpowiadając za część kolejową inwestycji. Po tym, jak rada nadzorcza powierzyła mu dziś obowiązki prezesa, Piotr Malepszak kieruje pracami zarządu CPK i przewodniczy jego zebraniom, a także reprezentuje spółkę na zewnątrz.

Z dniem 19 lutego, z przyczyn osobistych z funkcji prezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny zrezygnował Jacek Bartosiak. Decyzje w spółce CPK są obecnie podejmowane przez zarząd w składzie trzyosobowym.  Oprócz p.o. prezesa Piotra Malepszaka w zarządzie znajdują się: Dariusz Sawicki odpowiedzialny za część lotniskową i Michał Wrona, w którego gestii są kwestie finansowe.

Piotr Malepszak to ceniony w branży kolejowej fachowiec. Do spółki CPK przyszedł z Kolei Dolnośląskich, w których od stycznia 2017 r. był członkiem zarządu. Wcześniej, od 2008 roku pracował, w PKP Polskich Liniach Kolejowych, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora biura i pełnomocnika zarządu ds. rewitalizacji linii kolejowych. 

Rada nadzorcza CPK rozpocznie wkrótce procedurę wyboru nowego prezesa. O szczegółach będziemy informować. 

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy i kolejowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwał do 45 mln pasażerów rocznie

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia kolejowe na terenie kraju, które umożliwią przejazd pociągiem między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. 

Według wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury, inwestycja umożliwi stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju

 

Test Prywatnego Inwestora określa m.in. podstawowe parametry inwestycji i weryfikuje argumenty ekonomiczne przemawiające za jej budową. TPI dla CPK został wykonany przez renomowanego niezależnego doradcę z grupy największych firm konsultingowych na rynku w Polsce. Wyniki wskazują na opłacalność budowy CPK z perspektywy potencjalnego inwestora prywatnego.

Projekt CPK ma swoje głębokie uzasadnienie ekonomiczne. Ze względu na swoją wielkość i strategiczny charakter inwestycja cieszy się zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów finansowych, jak i branżowych. Rozważamy zaangażowanie w ten projekt inwestora prywatnego, co powoduje, że jego finansowanie może pochodzić nie tylko z sektora publicznego.

Michał Wrona, wiceprezes CPK ds. finansowych.

Dla właściwego przebiegu inwestycji konieczna jest szczegółowo i profesjonalnie przygotowana faza planowania i projektowania. CPK jest już uwzględniony w nowej Strategii Rozwoju Transportu dla RP. W tym roku przyjęty będzie też rządowy plan wieloletni, czyli dokument,  który określi, jakie konkretnie inwestycje będą realizowane, w jakim czasie i jakie finansowanie będzie na to potrzebne.

wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W ten sposób CPK uzyska status podobny do Programu Budowy Dróg Krajowych i Krajowego Programu Kolejowego.

Spółka CPK zdefiniowała wstępny zakres prac koniecznych dla realizacji nowego lotniska. Obejmuje on ponad 60 elementów infrastruktury portu. Od strony kolejowej gotowy jest także podział pierwszych zadań inwestycyjnych między spółki: CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie budowy tzw. szprych, czyli poszczególnych korytarzy kolejowych obsługujących Port Lotniczy Solidarność (dokument jest obecnie w fazie uzgodnień).

W tym roku będzie wybrany doradca strategiczny, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania i budowy największych portów lotniczych. Doradca będzie wspierał spółkę CPK wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy oraz zasad zarządzania i operowania lotniskiem. Będzie też brał udział w przygotowaniu planu generalnego (tzw. masterplanu). Ten kluczowy dla inwestycji dokument koncepcyjny będzie zawierał m.in. długoterminowe prognozy rozwoju lotniska w horyzoncie co najmniej 20 lat, szczegółową lokalizację terminala i pasów startowych oraz zakładany kosztorys przedsięwzięcia wraz z listą towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych. 

W sprawie centralnego lotniska od 2003 r. kolejne rządy zlecały opracowanie analiz – zarówno firmom zewnętrznym, jak też wewnętrznym zespołom ministerialnym – których celem była odpowiedź na pytanie, czy budowa portu ma uzasadnienie i w jaki sposób wpłynie na gospodarkę. Poniżej przedstawiamy kilka liczb, które przemawiają za CPK:

Transport lotniczy a PKB i rynek pracy

 • Według dostępnych danych, 10-procentowy wzrost mobilności społeczeństwa powoduje 0,5 proc. wzrostu PKB kraju i dodatkowo długoterminowy wzrost produktywności pracowników o 0,07 proc. rocznie.

(źródło: InterVISTAS, 2015, Economic Impact of European Airports A Critical Catalyst to Economic Growth; PWC)

 • Zwiększenie tzw. oferowania (liczby miejsc w cywilnym transporcie lotniczym) o każde 10 proc. może spowodować do 1 proc. wzrostu PKB. W przypadku Wielkiej Brytanii odnotowano w takiej sytuacji również 4 proc. wzrost ruchu turystycznego, 1,7 proc. wzrostu importu i 3,3 proc. wzrostu eksportu

 (źródło: dane PWC dla UK Airports Commission)

 • Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że duże porty lotnicze mają znaczący udział w tworzeniu PKB: 
  • Paryskie Lotnisko De Gaulle’a (CDG) zapewnia 195 tys. miejsc pracy i dodatkowe 17 mld euro do PKB Francji (72 mln pasażerów w 2018 r.).
  • lotnisko Madryt Barajas (MAD) zapewnia pracę 300 tys. pracownikom i wkład w PKB Hiszpanii rzędu 15,2 mld euro (58 mln pasażerów w 2018 r.).

(źródło: EY „Wpływ CPK na gospodarkę Polsk” z 11.07.2017 r.)

 • Każde 10 etatów w branży lotniczej generuje 26 kolejnych miejsc pracy pośrednio w łańcuchu dostaw (źródło: Oxford Economics)
 • Każde 1 miejsce pracy wytworzone w lotnictwie tworzy 3 nowe miejsca pracy w innych gałęziach gospodarki. Z kolei każde 1 euro wytworzone przez sektor lotniczy generuje 3 euro w innych dziedzinach gospodarki (źródło: European Commision, Aviation Strategy for Europe)
 • Jak czytamy w Koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego z 7 listopada 2017 r. transport to jeden z kluczowych składników europejskiej gospodarki. Transport odpowiada za około 7 proc. PKB i 5 proc. zatrudnienia w UE

Port Solidarność a PKB Polski i miejsca pracy

 • Według Ministerstwa Infrastruktury, powstanie CPK powinno zapewnić wzrost przychodów budżetowych o  co najmniej 2,4 mld zł rocznie i kolejne 4,7 mld zł z tytułu zwiększenia PKB
 • Według uchwalonej przez Radę Ministrów Koncepcji CPK, w wyniku budowy CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym prawie 40 tys. w bezpośrednim otoczeniu węzła przesiadkowego oraz ok. 110 tys. w ramach powiązanych sektorów gospodarki, np. w branży logistycznej, turystycznej, hotelowej, deweloperskiej, handlu i usługach.

Dynamika rozwoju rynku lotniczego

 • Rynek lotniczy rozwija się w dynamicznym tempie. W 2017 r. po raz pierwszy w historii liczba pasażerów lotniczych na świecie przekroczyła 4 mld. Według szacunkowych danych IATA, do 2036 r. liczba ta ma się podwoić: do 8 mld
 • Według danych PWC, w 2015 r. lotniska w Polsce ogółem obsłużyły ponad 30 mln pasażerów, w 2016 r. ponad 34 mln, a w r. 2017 r. już 40 mln pasażerów. Wzrostowy trend się utrzymuje: w 2018 r. przez polskie lotniska przewinęło się prawie 46 mln (15 proc. wzrostu rok do roku).
 • Do kresu swojej przepustowości zbliża się Lotnisko Chopina, które w 2017 r. obsłużyło 15,75 mln pasażerów – o 23 proc. więcej niż w 2016 r.. W 2018 r. pasażerów w największym polskim porcie było już 17,75 mln, co oznacza wzrost o prawie 13 proc
 • Obecna przepustowość dróg startowych jest już maksymalnie wykorzystywana. Regularnie na Okęciu wykonuje się od 38 do 40 startów i lądowań. W szczycie operacyjnym wykonywane są nawet 42 operacje na godzinę. Tzw. przepustowość środowiskowa – 600 operacji lotniczych (startów i lądowań) dobowo – na Lotnisku Chopina w sezonie letnim jest prawie maksymalnie wykorzystywana. Rozwój tego lotniska limitują m.in. obszar ograniczonego użytkowania i zakaz lotów nocnych.

14 grudnia 2018 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Lotnicze, który jednogłośnie poparły wszystkie kluby poselskie. Projekt zakłada m.in. powołanie Rzecznika Praw Pasażerów oraz dostosowuje nasze prawo do 23 aktów wydanych przez UE. Za projektem ustawy zagłosowały jednomyślnie wszystkie kluby poselskie, udowadniając tym samym ponadpartyjne podejście do potrzeby modernizacji rynku lotniczego. Ustawa jest krokiem milowym w stronę usprawnienia działania rynku lotniczego, co ma istotne znaczenie względem realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Projekt przewiduje nowe rozwiązania w zakresie koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów, czy opłat administracyjnych. Pasażerowie zyskają Rzecznika Praw Pasażerów, działającego przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, który ma zapewnić możliwość dochodzenia roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez wstępowania na drogę sądową. Wszystkie te elementy będą miały istotny wpływ na sposób projektowania i funkcjonowania komponentu lotniczego CPK. Dzięki zmianom w ustawie znacząco poprawi się jakość obsługi i bezpieczeństwo pasażerów na polskich lotniskach. Słowem – nasze lotniska będą bardziej atrakcyjne. A to z kolei przełoży się na większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

Mikołaj Wild, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Przygotowania do realizacji inwestycji

Intensywne prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym rozpoczęły się w kwietniu 2017 r. kiedy to na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołano Mikołaja Wilda. Pół roku później przedłożona przez niego uchwała w sprawie „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej” została przyjęta przez Radę Ministrów. 1 czerwca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę formującą m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury towarzyszącej. Specustawa określa również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości. W tym samym miesiącu uruchomiono w Baranowie punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym konsultanci udzielają odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z inwestycją. 

Powołanie spółki celowej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczął działalność operacyjną w pierwszych dniach grudnia 2018 r. Na czele spółki stoi Prezes Zarządu Jacek Bartosiak, a stanowiska członków zarządu objęli: Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona. Trzej członkowie zarządu będą kierować odpowiednio:  zaplanowaniem i realizacją komponentu lotniczego, budową infrastruktury kolejowo – drogowej oraz finansami. Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja
i koordynacja programu inwestycyjnego największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski. 

Inwestycje towarzyszące CPK 

Budowa międzynarodowego hubu przesiadkowego zakłada intensywny rozwój infrastruktury drogowej. Lokalizacja CPK planowana jest 37 km na zachód od Warszawy na terenie Baranowa, położonego bezpośrednio przy istniejącej już autostradzie A2, łączącej Łódź i Warszawę. 6 grudnia 2018 r. minister infrastruktury zatwierdził do realizacji inwestycję polegającą na poszerzeniu autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu na całym jej odcinku. Dzięki temu, zostanie ona dostosowana do prognozowanego natężenia ruchu związanego z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną.
W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Inwestycja ma stworzyć ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartość w pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych.

 

W pierwszych dniach grudnia Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczyna działalność operacyjną. 30 listopada podmiot został wpisany do KRS, a dzień później powołano jego władze. Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja i koordynacji programu inwestycyjnego – największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski.

Czeka nas ogrom pracy. Jeszcze nigdy dotąd Polacy nie postawili sobie równie ambitnego celu w obszarze infrastruktury. Zespół, który będzie zarządzał procesem inwestycyjnym muszą tworzyć wybitni eksperci. Pokładam w moim zarządzie duże zaufanie.

Jacek Bartosiak, Prezes Zarządu CPK.

Dariusz Sawicki – Członek Zarządu ds. Komponentu Lotniczego CPK

W CPK będzie odpowiadał za zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację portu lotniczego. Dariusz Sawicki ma 18 lat doświadczenia w zakresie m.in. planowania i zarządzania projektami infrastrukturalnymi lotnisk na całym świecie. W swojej karierze był związany m.in. ze Star Alliance i PLL LOT. Prowadził też własną firmę konsultingową, zajmującą się doradztwem w zakresie planowania i zarządzania lotniskami. Jest ponadto wykładowcą na kierunkach lotniczych.

 

Centralny Port Komunikacyjny to bardzo złożony i skomplikowany, ale przy tym emocjonujący projekt. Cieszę się, że mogę być jego częścią i wykorzystać dotychczasowe doświadczenie na rzecz zaplanowania i budowy największego lotniska w Polsce. Uczestnicząc w rozbudowie London Heathrow miałem szansę nauczyć się i poznać anglosaską szkołę planowania portów lotniczych. Powszechnie uważana jest ona za jedną z najlepszych na świecie, a planiści, architekci, inżynierowie z Wielkiej Brytanii aktywnie uczestniczą w największych projektach lotniskowych na świecie. Bazując na takich wzorcach chciałbym, aby nowe lotnisko było rozsądnie zaplanowane, dobrze wykonane, wygodne dla pasażerów i efektywne dla linii lotniczych. Tak by wniosło trwałą wartość w system transportowy kraju i świadczyło o dobrze zainwestowanych pieniądzach.

Dariusz Sawicki

Oprócz rozbudowy London Heathrow, Dariusz Sawicki był odpowiedzialny za prace planistyczne i koordynacyjne na rzecz lotniska Tokio Narita oraz portów w Los Angeles, Hongkongu, Sao Paulo
czy Newark. Ściśle współpracował także z IATA m.in. przy projektach dla Heathrow, Paris CDG i Lotniska Chopina w Warszawie. W PLL LOT jako dyrektor ds. restrukturyzacji realizował plan zmniejszenia kosztów operacyjnych firmy o 500 milionów złotych. Jest absolwentem Cranfield University, School of Engineering w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobył tytuł magistra zarządzania transportem lotniczym ze specjalnością Planowanie i zarządzanie lotniskami. Ponadto posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany na Niezależnym Uniwersytecie Biznesu i Administracji Publicznej w Warszawie.

Piotr Malepszak – Członek Zarządu ds. Komponentu Kolejowego CPK

Bezpośrednio przed dołączeniem do CPK był Członkiem Zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialnym za sprawy techniczne i eksploatacyjne w obszarze utrzymania taboru i organizacji przewozów. W latach 2008 – 2016 zatrudniony był w PKP PLK na rożnych stanowiskach, w tym Dyrektora Biura i Pełnomocnika Zarządu. Jest twórcą licznych inicjatyw, które zaowocowały poprawą parametrów użytkowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 4 tys. kilometrów. Odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, pakietu zadań rewitalizacyjnych dla wykorzystania środków unijnych w latach 2011 – 2015  czy przygotowania infrastruktury potrzebnej do uruchomienia przewozów pociągami Pendolino.

Rozbudowa szlaków kolejowych to kluczowy element założeń CPK. Połączenia, które powstaną przy okazji realizacji tej inwestycji przeniosą Polaków na nowy poziom gospodarczy i społeczny. Gęstość sieci kolejowej w naszym kraju pozostawia obecnie wiele do życzenia. W Polsce istnieje 100 miast powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do połączeń kolejowych. Inwestycje CPK będą dla nich bramą na świat. Inną, nie mniej ważną sprawą jest zapewnienie spójności przyszłych inwestycji, prowadzonych w nowych śladach, z istniejącą infrastrukturą, która poddawana jest modernizacjom, rewitalizacjom oraz innym działaniom, mającym w przyszłości zapewnić wysoką przepustowość linii kolejowych. Kluczowym elementem będzie tutaj projektowanie rozwiązań z myślą o wzroście ruchu kolejowego, zarówno pasażerskiego jak i towarowego. Znaczące zwiększenie udziału kolei w rynku przewozowym jest celem nadrzędnym komponentu kolejowego w projekcie CPK.

Piotr Malepszak

Piotr Malepszak jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003 – 2004 był stypendystą Purdue University – USA. Prowadził projekty z zakresu realizacji studiów wykonalności utrzymania, rewitalizacji i poprawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. 

Michał Wrona – Członek Zarządu ds. Finansów CPK

Przez blisko 12 lat związany był z bankowością inwestycyjną i prowadził strategiczne projekty przy przygotowaniu spółek do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także transakcji fuzji i przejęć oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych firm z różnych sektorów. Realizował transakcje dla polskich przedsiębiorców, wiodących funduszy private equity oraz Skarbu Państwa przy transakcjach prywatyzacyjnych. Odpowiadał za pozyskanie finansowania o łącznej wartości ponad 25 mld złotych dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Pracował w domu maklerskim UniCredit CAIB Poland, a następnie w Pekao Investment Banking na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansowania i Nowych Emisji.

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wymagająca ogromnych nakładów finansowych, jednak dająca przy tym olbrzymi zwrot dla całej polskiej gospodarki. Projekt jest wielowymiarowy, obejmujący swoim zasięgiem zarówno port lotniczy, jak i wiele inwestycji towarzyszących, w tym budowę infrastruktury kolejowo-drogowej. To powoduje, że możemy wykorzystać różne formy finansowania tych projektów. Już na tak wstępnym etapie obserwujemy wśród inwestorów duże zainteresowanie CPK.

Michał Wrona

Michał Wrona jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada także wykształcenie w sektorze lotniczym – ukończył Aviation Management Professional Programme realizowany przez Stanford University we współpracy z IATA. Uzyskał także dyplom Le Master International de Management et d’Economie francuskiej HEC Paris. Studiował również w Kanadzie
w HEC Montréal. 

Spółka Centralny Port Komunikacyjny jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się także do grona spółek strategicznych z punktu widzenia interesów państwa. Została wpisana na listę podmiotów, których akcje Skarbu Państwa nie mogą być zbyte. Na tej liście są m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo SA czy KGHM Polska Miedź SA.

Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Inwestycja ma stworzyć ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartość w pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych.