Wersja językowa
pl

Sylwia Matusiak członkiem zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Decyzją rady nadzorczej Sylwia Matusiak została oddelegowana do wykonywania czynności członka zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Będzie w nim pełniła nadzór nad Biurem Komunikacji i PR oraz Biurem Strategii i Współpracy Międzynarodowej CPK.

Sylwia Matusiak zasiada w radzie nadzorczej CPK Sp. z o.o. od momentu rozpoczęcia działalności. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Od lipca 2018 r. do lipca 2019 r. zarządzała Działem Komunikacji i Marketingu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do jej obowiązków należała budowa wizerunku firmy na rynku oraz współtworzenie i wdrażanie strategii, kampanii reklamowych i planów marketingowych.

Poprzednio pracowała jako dyrektor w Centrum Informacyjnym Rządu, w Narodowym Banku Polskim pełniła funkcję dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw. W latach 2008-2010 pracowała jako wicedyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP, od 2003 do 2008 r. pełniła funkcję m.in.: dyrektora i rzecznika prasowego w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość.

Doświadczenie Sylwii Matusiak będzie wykorzystane do budowy marki Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz rozszerzeniem działalności spółki na rynki zagraniczne. Spółka realizuje szereg działań związanych z przygotowaniem i realizacją największego programu infrastrukturalnego w historii Polski. W połowie kwietnia rozpoczął się proces uzgodnień strategicznych z partnerami branżowymi, w tym z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych (IATA). Od czerwca br. trwają również regionalne konsultacje strategiczne z reprezentantami organów administracji rządowej, samorządów województw i władz miast.

Na przełomie 2020 i 2021 r. CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Także w przyszłym roku CPK zleci plan generalny Portu Lotniczego Solidarność, czyli tzw. master plan. Będzie on zawierał m.in.: prognozy ruchu lotniczego, zwymiarowanie planowanej infrastruktury CPK i wstępny plan jej ulokowania, szczegóły etapowania budowy i ostateczny model biznesowy nowego portu lotniczego.

Informacje prasowe