Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK w odpowiedzi na artykuł w Gazecie Wyborczej/Stołecznej

W nawiązaniu do artykułu „Rośnie siedziba, zarobki i etaty, miliony płyną” autorstwa Jarosława Osowskiego, opublikowanego w dniu 2 października 2020 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza Stołeczna” spółka Centralny Port Komunikacyjny oświadcza, że:

1. Prace na Centralnym Portem Komunikacyjnym składającym się z nowego lotniska centralnego dla Polski i sieci nowych linii kolejowych dużych prędkości zostały wznowione w kwietniu 2017 r. wraz z powołaniem Pełnomocnika Rządu ds. PK. W ciągu ostatniego 2,5 roku (a nie 3,5 roku wskazanego przez autora artykułu) została opracowana Koncepcja przygotowania i realizacji Portu Solidarność – Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2017 r., która ustanowiła podstawę dla prac przygotowawczych.

Następnie w maju 2018 r. została przyjęta Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym ustanawiająca ramy prawno-organizacyjne przedsięwzięcia, a w październiku 2018 r. ustanowiono spółkę celową do realizacji inwestycji wchodzących w skład Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycje CPK zostały wpisane również do strategicznych dokumentów rządowych, w tym do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.. Inwestycja wypełnia cele ustalone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z 2017 r., a także wpisuje się we wcześniejsze dokumenty strategiczne, w tym w Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. z 2011 r. i Strategię Rozwoju Polski Centralnej z 2015 r. Inwestycje CPK są ponadto uwzględnione w planach zagospodarowania przestrzennego województw mazowieckiego i łódzkiego.

W spółce celowej w ciągu niecałych dwóch lat od powołania, zostały zrealizowane prace przygotowawcze dla komponentu lotniskowego (do końca roku planowany jest wybór doradcy strategicznego i wykonawcy master planu dla Portu Solidarność), komponentu kolejowego (przygotowanie harmonogramów realizacji inwestycji kolejowych, ustalenie korytarzy i wstępnych przebiegów dla inwestycji kolejowych, rozpoczęcie prac przygotowawczych dla pierwszych ponad 500 km nowych linii) i komponentu nieruchomości (przygotowanie do rozpoczęcia procesu wykupu gruntów pod CPK).

2. Spółka Centralny Port Komunikacyjny jest odpowiedzialna za budowę nowego lotniska centralnego dla Polski wraz z węzłem przesiadkowym i siecią 1800 km nowych linii kolejowych. Rozpoczęcie prac budowlanych (pierwsza łopata) planowane jest niezmiennie przed końcem 2023 r. Zgodnie z przyjętymi harmonogramami do końca 2027 r. przewidywane jest otwarcie Portu Solidarność oraz oddanie do użytku pierwszych ponad 500 km nowych linii kolejowych, w tym trasy Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami oraz odcinków Ostrołęka – Łomża, Trawniki – Zamość i Łętownia – Rzeszów. Harmonogramy te są zgodne z założeniami przyjętymi w Koncepcji CPK oraz strategicznymi dokumentami rządowymi wskazanymi w pkt. 1.

3. Piotr Malepszak od momentu rozpoczęcia prac nad CPK w 2017 r. jest członkiem Zespołu doradczego Pełnomocnika Rządu ds. CPK oraz jednym z autorów Koncepcji CPK przyjętej przez Radę Ministrów w listopadzie 2017 r. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Koncepcji CPK planowana była rozbudowa sieci kolejowej o 1600 km nowych linii. Znalazło to swoje odzwierciedlenie również w przyjętej przez Radę Ministrów w kwietniu 2019 r. nowelizacji Rozporządzenia w sprawie wykazu linii kolejowych znaczenia państwowego. W wyniku konsultacji regionalnych we wszystkich 16 województwach i dalszych prac planistycznych, do realizacji przyjęto 30 projektów inwestycyjnych o łącznej długości ok. 1800 km linii kolejowych. Z uwagi na powyższe nieprawdziwe jest stwierdzenie autora artykułu o rzekomym rozrośnięciu się programu kolejowego z 450 do 1800 km.

4. Wszystkie prace przygotowawcze są realizowane przez zespół doświadczonych planistów i inżynierów kolejowych z obszaru projektowania infrastruktury, ochrony środowiska i innych obszarów przygotowania inwestycji. Są one realizowane z poszanowaniem dla społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

Dotyczy to również węzła kolejowego CPK, nad którym trwają prace analityczne i warsztaty, mające na celu efektywne włączenie Portu Solidarność w krajową sieć kolejową, zarówno w relacjach dalekobieżnych (za pośrednictwem nowych linii kolejowych dużych prędkości na odcinkach Warszawa – CPK – Łódź, CPK – Płock – Gdańsk oraz połączenia z Centralną Magistralą Kolejową w kierunku Krakowa i Katowic), jak i regionalnych (do istniejących linii kolejowych nr 1 Warszawa – Grodzisk Maz. – Żyrardów i dalej do Łodzi i nr 3 Warszawa – Błonie – Sochaczew i dalej do Poznania). Przygotowywane rozwiązania kolejowe zapewnią ponadto zrównoważony rozwój przestrzenny regionu wokół CPK.

5. Spółka nie komentuje plotek i nieprawdziwych informacji, na które powołuje się autor artykułu na podstawie innych publikacji, do których spółka odnosiła się w przeszłości.

6. Głęboki kryzys branży lotniczej, który został spowodowany przez COVID-19, ma miejsce dzisiaj, podczas gdy uruchomienie CPK jest planowane na drugą połowę obecnej dekady. Duże inwestycje publiczne pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy kraju i generowanie nowych miejsc pracy, co szczególnie ważne w czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią koronawirusa. Zgodnie z raportem amerykańskiej firmy analitycznej Kearney, inwestycje związane z CPK wygenerują do 95 tys. nowych miejsc pracy w szczytowym 2026 r., z czego ok. 80 proc. przypadnie na sektor budowlany. Uruchomienie CPK jest planowane na koniec 2027 r., czyli w momencie, w którym globalna gospodarka wyjdzie z recesji i wróci na ścieżkę stabilnego wzrostu. IATA (międzynarodowe zrzeszenie przewoźników powietrznych) szacuje, że ruch lotniczy wróci w okolicach 2023 r. do poziomów z rekordowego 2019 r.

7. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zatrudnia obecnie ok. 200 pracowników, a do ich ulokowania potrzebna jest przestrzeń biurowa. Umowa najmu przestrzeni biurowej jest dostosowana do planów inwestycyjnych i potrzeb kadrowych związanych z realizacją programu inwestycyjnego. Lokalizacja spółki na warszawskiej Ochocie (w sąsiedztwie dworca Warszawa Zachodnia, a nie Warszawa Centralna, jak wskazuje autor artykułu) zapewnia dogodne skomunikowanie dla pracowników spółki i racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

Sprostowania