Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK w odpowiedzi na artykuł w Gazecie Wyborczej/Stołecznej

W nawiązaniu do artykułu "Miliony za pilnowanie łąki?" autorstwa Jarosława Osowskiego, opublikowanego w dniu 19 listopada br. w dzienniku "Gazeta Wyborcza Stołeczna", spółka Centralny Port Komunikacyjny oświadcza, że

1. Nieprawdą jest, że Najwyższa Izba Kontroli „sprawdza coraz wyższe wydatki na Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie”. Kontrola została zapowiedziana w listopadzie ub.r. i jest ujęta w Planie pracy NIK na 2020 r. To rutynowe działanie zaplanowane na IV kwartał 2020 i I kwartał 2021 r. dotyczące wykonania powierzonych zadań. Głównym celem kontroli jest odpowiedź na pytanie: „Czy przygotowania do budowy CPK przebiegają zgodnie z założeniami?”.

2. Nieprawdą jest również, że „według pierwotnych zapowiedzi, budowa w Baranowie miała już dawno trwać, teraz słyszymy, że ma się zacząć w 2023 r.” Przygotowania do budowy Portu Solidarność są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Zgodnie z Programem Wieloletnim CPK na lata 2020-2023, opublikowanym dziś w Dzienniku Ustaw, zostaną zrealizowane prace przygotowawcze dla inwestycji lotniskowej, w tym: przygotowanie projektu planu generalnego i raportu oddziaływania na środowisko, wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wielobranżowej koncepcji architektonicznej i nabycie nieruchomości objętych I etapem inwestycji CPK. Pierwsze roboty budowlane są zaplanowane do realizacji w 2023 r.

3. Spółka Centralny Port Komunikacyjny zatrudnia obecnie ponad 200 pracowników, a do ich ulokowania potrzebna jest przestrzeń biurowa. Umowa najmu przestrzeni biurowej jest dostosowana do planów inwestycyjnych i potrzeb kadrowych związanych z realizacją programu inwestycyjnego.

Odpowiedzi