Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK w odpowiedzi na artykuł w Business Insider

W nawiązaniu do artykułu "CPK unieważniło jedno z kluczowych postępowań. Jest już odwołanie" autorstwa Marcina Walkowa, opublikowanego w dniu 7 grudnia br. w portalu Business Insider, spółka Centralny Port Komunikacyjny potwierdza, że:

23 listopada br. spółka CPK unieważniła postępowanie na wykonawcę master planu. Powodem tej decyzji był fakt, że w postępowaniu nie zostały złożone oferty spełniające kryteria.

Wszystkie złożone oferty były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub zawierały inne błędy formalne, które nie mogły zostać skorygowane w toku procedury zamówień publicznych. Braki dotyczyły w szczególności określonych przez zamawiającego warunków dotyczących zespołu projektowego, które stanowiły dla CPK kluczowe kryterium oceny ofert.

3 grudnia od decyzji komisji przetargowej wpłynęło odwołanie jednego z kandydatów na master plannera: firmy ILF Consulting Engineers. Dalsze kroki spółki CPK zależą zatem od rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie skuteczności unieważnienia postępowania.

Pomimo konieczności unieważnienia postępowania, pragniemy podkreślić, że doceniamy dotychczasowe zaangażowanie wszystkich uczestników dialogu konkurencyjnego i wspólną wielomiesięczną pracę prowadzoną w ramach tej procedury. Dołożymy wszelkich starań, żeby efekty tych prac zostały w sposób maksymalny wykorzystane.

Sprostowania