Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK w odpowiedzi na artykuł dziennika „Fakt”

W nawiązaniu do artykułu „Szefowie Centralnego Portu Komunikacyjnego to dopiero mają fantazję. Lotniska nie ma, a oni kupują bilety” opublikowanego dziś w dzienniku „Fakt” spółka Centralny Port Komunikacyjny oświadcza, że:

Proces planowania, projektowania i budowy nowego lotniska przesiadkowego i sieci linii kolejowych wymaga utrzymywania przez CPK kontaktów międzynarodowych. Spółka CPK przygotowuje największy projekt infrastrukturalny w Polsce o sumie nakładów inwestycyjnych znacząco przekraczającej 100 mld zł. Mowa przy tym o wydatkach ponoszonych przy znacznym udziale inwestorów zagranicznych, w tym unijnych. Podróże służbowe są czasami niezbędne w związku z działaniami inwestycyjnymi, które są prowadzone wspólnie z podmiotami, instytucjami i firmami krajowymi i zagranicznymi.

Działamy transparentnie. Skorzystanie z usług Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) zapewnia przejrzystość procedur. CPK zamawia usługi związane z obsługą podróży służbowych COAR zgodnie z najlepszymi praktykami obowiązującymi w podmiotach publicznych.

Dbamy o racjonalne i gospodarne wydatkowanie pieniędzy publicznych. Planowanie wyjazdów służbowych przy pomocy COAR oznacza realne oszczędności: niższe koszty w porównaniu do organizacji pojedynczych wyjazdów. Ponadto spółka zagwarantowała uwzględnienie zniżek przysługujących jej na podstawie odrębnych umów z przewoźnikami.

Liczby podane przez „Fakt” wprowadzają czytelników w błąd. Zgłoszone przez CPK zapotrzebowanie określa górną granicę potrzeb spółki realizowanych przez COAR w ciągu dwóch lat. Spółka CPK zadeklarowała jednak wykorzystanie połowy ze zgłoszonej puli.

Spółka CPK w sposób gospodarny wydatkuje środki publiczne. Od początku stycznia do końca czerwca br. pracownicy CPK odbyli 91 podróży lotniczych, 21 podróży kolejowych i zrealizowali 104 noclegi hotelowe.

Niestety, dziennik „Fakt” nie dał szansy spółce CPK na  wyjaśnienia wymienionych kwestii i przedstawienia swojego stanowiska. Pytania zostały zadane spółce w tej sprawie drogą mailową wczoraj późnym popołudniem bez informacji o tym, że publikacja jest planowana na kolejny dzień. Artykuł został opublikowany bez uzyskania odpowiedzi ze strony spółki. Działania „Faktu” uchybiają więc staranności i rzetelności dziennikarskiej.

Sprostowania