Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK na protest pod siedzibą spółki

Projekt inwestycyjny o tak dużej skali jak Centralny Port Komunikacyjny, obejmujący swoim zasięgiem obszar niemal całej Polski i zmieniający mapę transportową kraju może budzić emocje. Rozumiemy je i nie odmawiamy nikomu prawa do wyrażania swoich opinii. Ponieważ ważny jest dla nas dialog z mieszkańcami organizujemy konsultacje społeczne w skali, jakiej dotychczas w Polsce nie było. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zrealizować całość inwestycji CPK, które zmienią polski system transportowy, wprowadzając go do europejskiej czołówki.

Od lat rozmawiamy z mieszkańcami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) uruchomiliśmy szeroko zakrojone konsultacje społeczne dla łącznie 1.300 km z 2.000 km planowanych linii kolejowych CPK. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy w całej Polsce odbyło się prawie 250 spotkań z mieszkańcami, w wyniku których zgłosili oni ponad 60 tysięcy uwag, opinii i propozycji korekt przebiegów. W wielu przypadkach je uwzględniliśmy, korygując nasze warianty tam, gdzie tylko było to możliwe.

To nie pierwsze tak powszechne działania konsultacyjne CPK. Przykład: w 2020 r. zebraliśmy prawie 160 tys. głosów mieszkańców i samorządowców z 630 gmin z różnych stron Polski, konsultując projekt Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK (SSL), czyli korytarze naszych inwestycji, wewnątrz których już wtedy – na bardzo wstępnym etapie, w otwarty i transparentny sposób –przygotowaliśmy pierwsze warianty potencjalnych przebiegów.

Warte podkreślenia jest to, że prowadzimy dialog ze społecznościami lokalnymi od samego początku przygotowywania inwestycji, organizując dodatkowe konsultacje, które są dobrowolne i pozwalają wyeliminować dużą część konfliktów na jak najwcześniejszym etapie. Przykładem na to są trwające obecnie konsultacje społeczne przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przewidziane prawem konsultacje z mieszkańcami będą realizowane również na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowej. Jak widać, mieszkańcy mieli, mają i będą mieć bardzo wiele okazji, żeby wypowiedzieć się w sprawie inwestycji i bezpośrednio wpłynąć na przebiegi linii – w przeciwieństwie do protestów ulicznych, które żadnego przełożenia na decyzje inwestycyjne mieć nie mogą.

Zadajmy sobie pytanie, czy protestujący występują w imieniu wszystkich mieszkańców. Czy reprezentują ludzi także z tych miast, które dziś są pozbawione transportu kolejowego, a dzięki CPK wyjdą ze strefy wykluczenia kolejowego, jak np. Jastrzębie-Zdrój, Łomża i Płock? Czy działają także w imieniu pasażerów, którym inwestycje CPK pozwolą na dwukrotne skrócenie czasów przejazdu np. do Warszawy z Wrocławia, Rzeszowa, Zamościa, Giżycka i Kielc? To pytania retoryczne.

Bierzemy pod uwagę głos mieszkańców, ale jednocześnie niezmiennie, konsekwentnie i krok po kroku kontynuujemy potrzebne prace przygotowawcze. W połowie czerwca przedstawiliśmy wariant inwestorski Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowym, rozwiązaniami drogowym i infrastrukturą towarzyszącą. Tydzień wcześniej pokazaliśmy preferowany wariant dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości Warszawa-CPK-Łódź. Dla obu inwestycji w drugiej połowie roku będziemy występować o decyzje środowiskowe, a w dalszej kolejności o decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę. Naszym celem za każdym razem jest wybranie takiego wariantu, który spowoduje jak najmniej kolizji z zabudowaniami, a także z miejscami cennymi pod względem przyrodniczym, np. obszarami Natura 2000.

W kolejnych tygodniach przedstawimy wariant inwestorski dla 200-kilometrowego odcinka Łódź – Wrocław, czyli dalszego fragmentu tzw. igreka (czyli trasy Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Poznań/Wrocław). Następnie planujemy rozstrzygnięcia dla linii Łętownia – Rzeszów i Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Jednocześnie będziemy uruchamiali w ramach zawartej umowy ramowej zlecenia na studia wykonalności (STEŚ) dla pozostałych 700 km spośród planowanych linii.

Dobiegają końca prace nad master planem Portu Solidarność. Zaawansowane są postępowania m.in. na projektanta generalnego terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego (tzw. master architekta) i generalnego projektanta inżynieriilądowej. Jesteśmy coraz bliżej podpisania umów ramowych na wykonawców robót przygotowawczych i projektantów infrastruktury kolejowej. Trwa projektowanie tunelu dalekobieżnegow Łodzi, a w tym roku planujemy wybrać wykonawcę tej inwestycji.

Przygotowywane inwestycje CPK mają na celu podnieść polską infrastrukturę komunikacyjną do wyższych standardów. W tej chwili wykluczenie transportowe dotyka prawie 14 mln Polaków – tzn. tyle osób mieszka w gminach, w których nie ma zorganizowanej żadnej samorządowej komunikacji.

Kolej w inwestycjach CPK to nie tylko szybkie połączenia – to także przybliżenie mieszkańców średnich miast do najbliższych przystanków kolejowych. Dzięki inwestycjom CPK dla niemal 12 mln Polaków mieszkających w średnich miastach dostępność najbliższej dalekobieżnej stacji kolejowej do 5 minut jazdy samochodem zwiększy się o prawie jedną czwartą (z 4,7 do 5,8 mln osób), a do 10 minut o 15 proc. (z 7,6 do 8,8 mln osób).

„Szprychy” CPK to realna odpowiedź na potrzeby osób szukających pracy w większych miejscowościach oraz dzieci i młodzieży chcących rozwijać się w lepszych szkołach i uczelniach w innych częściach kraju. Rezygnacja z inwestycji nowe linie kolejowe oznacza również brak rozwoju mniejszych ośrodków miejskich, odcięcie ich mieszkańców od perspektyw nauki, pracy i udziału w życiu kulturalnym.

Inwestycje CPK przyniosą korzyści całemu społeczeństwu. Poza tym, według ostrożnych szacunków, wygenerują dodatkowych 130 tys. miejsc pracy w pierwszych latach działalności Portu Solidarność, a wraz z rozwojem mobilności ta liczba wzrośnie do blisko 300 tys.do 2040 r.

Naszym zadaniem jest budowa lotniska przesiadkowego i sieci 2.000 km linii kolejowych, które dadzą pasażerom większe poczucie mobilności, komfortu, bezpieczeństwa, niezależności i przede wszystkim poszerzenie dostępności komunikacyjnej zdecydowanej większości regionów w Polsce. Skorzystają na niej – choć być może jeszcze dziś nie mają tej świadomości – również protestujący.

Celem jest też niezmiennie rozpoczęcie budowlanych prac przygotowawczych przed końcem 2023 r. Do tego etapu zmierzamy konsekwentnie i właśnie temu będą podporządkowane kolejne działania. Przedstawiciele spółki CPK są otwarci na rozmowy i dostępni we wszystkich sprawach, które budzą niepokój i trapią mieszkańców z terenów inwestycji. Dlatego zachęcamy do składania uwag w trakcie organizowanych spotkań i konsultacji.

 

 

 

Informacje prasowe
Konrad Majszyk
Konrad Majszyk

Rzecznik prasowy

Kontakt dla mediów: [email protected]