Wersja językowa
pl

Spotkanie na budowie tunelu KDP w Łodzi

Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wzięli udział w czerwcowym spotkaniu na terenie inwestycji kolejowych CPK w Łodzi.

Uczestnicy spotkania omówili m.in. postęp w realizacji zadań objętych umową o dofinansowanie, zagadnienia związane z osiągnięciem poszczególnych kamieni milowych i poziom wykorzystania środków z dotacji.

O zaawansowaniu projektu i znaczeniu inwestycji CPK w Łodzi dla branży kolejowej w Polsce rozmawiali m.in. Zbigniew Szafrański, przewodniczący rady nadzorczej CPK, i Paweł Buc, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MFiPR.

Po spotkaniu przedstawiciele CINEA, MFiPR, CUPT i CPK udali się na plac budowy: miejsce prac przy wzmacnianiu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury i robót przy komorze startowej Retkinia.

Wizyta odbyła się w ramach monitorowania projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) pod nazwą „Budowa Tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linię nr 14, usprawniające połączenie na sieci bazowej TEN-T (prace projektowe)”.

Celem tego zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych na łódzkim odcinku miedzy stacjami: Fabryczna i Retkinia.

Budowa tunelu w Łodzi to obecnie najbardziej zaawansowany projekt kolejowy CPK. W terenie trwają prace przy fundamentach ŁDK i komorze Retkinia. Spółka przygotowuje się też na ogłoszenie przetargu na budowę 4,6-kilometrowego tunelu między Retkinią i Fabryczną.

Informacje prasowe