Wersja językowa
pl

Spółka CPK stawia na sprawdzone ośrodki naukowo-badawcze i rozpoczyna współpracę z Politechniką Łódzką

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Aby ją zrealizować spółka CPK potrzebuje sprawdzonych partnerów - silnych jednostek naukowo-badawczych. Takim ośrodkiem jest Politechnika Łódzka, jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, kształcąca ponad 13 tys. studentów. Placówka prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworząc nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie.

Tak duże projekty, jak CPK wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, często dotąd nie praktykowanych. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej są twórcami wielu nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań – patentów, licencji, know-how itp. Liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych na nie patentów zapewniła uczelni miejsce w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich uczelni. To dla spółki CPK jest kluczowe.

Politechnika Łódzka z jednej strony od wielu lat stawia na rozwój nauki i nowoczesnych technologii, a z drugiej weryfikuje je poprzez ścisłą współpracę z biznesem współpracując m.in. z dużymi firmami z kraju i zagranicy. Dzięki temu jesteśmy pewni, że powstające na uczelni nowe rozwiązania będą sprawdzone i wypróbowane. To dla nas ważne porozumienie

MÓWI MIKOŁAJ WILD, PREZES SPÓŁKI CPK.

Wstępna koncepcja CPK. Źródło: Zaha Hadid Architects

Porozumienie o współpracy między CPK i PŁ obejmuje m.in. prowadzenie wspólnych projektów z obszaru innowacji i prac badawczo rozwojowych (Research & Development). Studenci, doktoranci i kadra akademicka będzie mogła odbywać staże w spółce CPK. Spółka będzie miała możliwość zamawiania tematów prac dyplomowych, a w ramach potrzeb Politechnika Łódzka będzie organizowała dla CPK studia podyplomowe czy specjalistyczne szkolenia i kursy. Ważnym elementem porozumienia jest możliwość współpracy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla wspólnie realizowanych projektów, np. z NCBiR, PARP czy NCN.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to strategiczna inwestycja dla Polski, która będzie kołem zamachowym dla gospodarki, rozwoju nauki i innowacyjności. Możemy dużo wnieść w ten projekt, ale też widzimy w nim dużą szansę m.in. dla naszych studentów, którzy zdobędą doświadczenie, kompetencje i dostęp do perspektywicznego pracodawcy

MÓWI PROF. KRZYSZTOF JÓŹWIK, REKTOR POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ.

Spółka CPK od dłuższego czasu buduje i rozwija profesjonalne zaplecze do przygotowania budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ostatnich miesiącach spółka nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uczelnią Łazarskiego.

Informacje prasowe