Wersja językowa
pl

Spółka CPK przedstawiła wytyczne badań podłoża budowlanego dla KDP

Centralny Port Komunikacyjny przedstawił wytyczne badań podłoża budowlanego dla Kolei Dużych Prędkości, opracowane z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Są one niezbędne do planowania i budowy tzw. szprych w ramach programu kolejowego CPK.

Od maja br. wytyczne są wdrażane w ramach studiów wykonalności dla ośmiu kolejowych odcinków w całej Polsce i będą stosowane na wszystkich etapach inwestycji.

Badania podłoża budowlanego to ważny etap każdej kolejowej inwestycji CPK. Na etapie prac przygotowawczych ich wyniki pomogą podjąć decyzję o ostatecznym wyborze wariantu przebiegu linii kolejowej, a w późniejszych etapach będą stanowić podstawę prac projektowych i konstrukcyjnych oraz monitorowania na etapie eksploatacji.

Dokument „Wytyczne rozpoznania i badań podłoża budowlanego dla inwestycji kolejowych dużych prędkości” powstał dzięki podpisanej umowie o współpracy pomiędzy CPK a PIG – PIB zawartej w lipcu 2020 roku, która obejmuje m.in. wsparcie merytoryczne, wymianę doświadczeń w zakresie geologii oraz przygotowywanie wytycznych dotyczących zagadnień geologicznych, jakie powinny być uwzględniane w procesie planowania, przygotowywania i prowadzenia Inwestycji.

Informacje prasowe