Wersja językowa
pl

Spółka CPK nawiązuje współpracę z Politechniką Gdańską. Podpisanie umowy odbyło się podczas CPK Day na PG

Spółka Centralny Port Komunikacyjny i Politechnika Gdańska podpisały umowę o współpracy. Celem jest stworzenie platformy współpracy między inwestorem a uczelnią oraz wymiana doświadczeń, wiedzy i potencjału oraz wspólne projekty naukowe, badawcze i edukacyjne. Współpraca została zainaugurowana podczas „CPK Day”, które odbywało się na gdańskiej uczelni, a jego celem było przybliżenie studentom projektu CPK.

Politechnika Gdańska to czołowa uczelnia techniczna w Polsce. Od wielu lat efektywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym, a jednym z jej priorytetów jest komercjalizacja wyników badań. Prace badawcze naukowców mają odzwierciedlenie w konkretnych rozwiązaniach i zmieniają rzeczywistość. To dla spółki CPK kluczowe.

Centralny Port Komunikacyjny to obecnie największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce. Przedstawiliśmy dziś studentom Politechniki Gdańskiej, jak przebiegają prace nad tym projektem, jednocześnie zachęcając  ich do tego, żeby związali z nim swoje zawodowe życie. Mamy nadzieję, że współpraca z Politechniką Gdańską pozwoli spółce CPK poszerzyć zaplecze badawczo-rozwojowe oraz będzie stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną nie tylko na realizację projektu CPK, ale też konkurencyjność polskiej gospodarki

RADOSŁAW KANTAK, CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI CPK, KTÓRY W JEJ IMIENIU PODPISAŁ POROZUMIENIE.

W zakres współpracy między CPK i Politechnikę Gdańską wchodzą m.in. wspólne projekty badawcze, naukowe i edukacyjne, przygotowywanie przez Politechnikę prac badawczych na potrzeby projektu CPK oraz organizacja przez uczelnię dedykowanych studiów magisterskich i podyplomowych. Studenci będą mogli odbywać staże w spółce CPK, spółka będzie miała też możliwość zamawiania tematów prac semestralnych i dyplomowych. Bardzo ważnym elementem porozumienia będzie transfer wiedzy między CPK a Politechniką, w tym konsultowanie i opracowywanie przez naukowców i inżynierów elementów składowych projektu To tylko niektóre z kilkunastu obszarów współpracy, które weszły w skład podpisanej umowy.

Od kilku lat Politechnika Gdańska posiada status uczelni badawczej, uzyskany w ramach ministerialnego programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki temu możemy stawiać jeszcze większy nacisk na wdrażanie innowacji i nowoczesnych rozwiązań m.in. w zakresie technologii cyfrowych, mobilności, ekologii, czy bezpieczeństwa. To dla nas ważne porozumienie, dające jednocześnie nowe możliwości rozwoju obydwu stronom. Nasza uczelnia zyska dostęp do perspektywicznego pracodawcy, zaś CPK do ważnego ośrodka naukowego, badawczego i świetnie przygotowującego kadry na potrzeby przemysłu i biznesu

MÓWI PROF. KRZYSZTOF WILDE, REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

Podpisanie porozumienia pomiędzy spółką CPK i Politechniką Gdańską miało wyjątkowy charakter, odbyło się podczas wydarzenia „CPK Day”, które miało miejsce w Gmachu Głównym uczelni i zgromadziło ponad sto osób. Studenci uczestniczyli w wykładach i debatach przybliżających działalność CPK, dowiedzieli się również w jaki sposób już teraz można podjąć współpracę ze spółką.

To już szóste porozumienie, które w ostatnim czasie spółka CPK podpisała z ośrodkiem naukowo-badawczym. Wcześniej umowy zostały zawarte z Politechniką Warszawską, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uczelnią Łazarskiego i Politechniką Łódzką.

Informacje prasowe