Wersja językowa
pl

Spółka CPK dla województwa łódzkiego. Umowa na zakup 14 autobusów podpisana

Za przekazane w grudniu ubiegłego roku przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny 10 mln zł województwo łódzkie kupiło 14 nowoczesnych autobusów. Dzisiaj podpisana została umowa z producentem pojazdów, którymi pasażerowie będą mogli dojeżdżać m.in. do przystanków kolejowych w regionie.

Wartą prawie 10 mln zł umowę podpisali na terenie bazy technicznej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber w obecności pełnomocnika rządu do spraw CPK Marcina Horały.

Umowa z wybraną w przetargu firmą Creobus z Redzikowa koło Słupska obejmuje dostawę 14 fabrycznie nowych autobusów. Wartość zamówienia podstawowego na 12 pojazdów to 8,5 mln zł, ale w ramach kontraktu zamawiający miał możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej dostawę dwóch dodatkowych pojazdów. Całkowita kwota umowy wyniosła więc łącznie 9,9 mln zł, czyli mieści się w kwocie dofinansowania przekazanego przez CPK.

– Województwo łódzkie będzie jednym z największych beneficjentów projektowanych inwestycji kolejowych CPK. Dodatkowo podpisana dziś umowa oznacza integrację połączeń kolejowych i autobusowych, czyli oferty przewozowej w regionie łódzkim. Inwestycje w transport, które konsekwentnie wspieramy, służą przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia transportowego. CPK to poprawa dostępności i jakości transportu publicznego w różnych częściach naszego kraju 

mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Nowe autobusy mają zostać skierowane na trasy między miejscowościami w województwie łódzkim z najrzadszą siatką połączeń. Autobusy będą dojeżdżały do przystanków kolejowych. To poprawi dostępność transportową regionu, uzupełniając jednocześnie sieć połączeń kolejowych ŁKA i Polregio. Konkretne trasy zostaną ustalone z uwzględnieniem aktualnego rozkładu jazdy pociągów.

– To jeszcze jedna nasza odpowiedź w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w Łódzkiem. Włączamy kolejnych mieszkańców do siatki ŁKA, ale i do wielkiej sieci komunikacyjnej związanej z budową CPK

mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. 

Każdy z autobusów jest dostosowany do przewozu 22 pasażerów na miejscach siedzących. Pojazdy będą wyposażone m.in. w klimatyzację strefy pasażerskiej i kierowcy, systemy: monitoringu wizyjnego HD i  informacji pasażerskiejwindy elektryczne z tyłu pojazdu na potrzeby pasażerów na wózkach i porty USB w przestrzeni pasażerskiej – do ładowania telefonów.

Termin zakończenia zamówienia to koniec 30 listopada 2024 r., przy czym pierwszych sześć sztuk ma się pojawić w ciągu czterech miesięcy od zawarcia umowy.

grudniu 2022 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i spółki CPK podpisali umowę w sprawie przekazania 10 mln zł na zakup autobusów. Dokument  dotyczył dofinansowania na zakup co najmniej sześciu pojazdów, ale w wyniku przetargu ich liczba jest ponad dwa razy większa.

Dofinansowanie CPK pozwoli na zrealizowanie kolejnego etapu projektu: „Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem – spójny i zrównoważony system transportowy województwa łódzkiego”. Celem projektu jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym, poprawa oferty transportowej i likwidacja tzw. białych plam na mapie przewozów regionalnych.

Porozumienie jest jednym z projektów komplementarnych CPK przewidzianych w Programie Społeczno-Gospodarczym (PSG) ujętym w Koncepcji CPK z 2017 r.

W województwie łódzkim najbardziej zaawansowaną pod względem przygotowań inwestycją kolejową CPK jest 4-kilometrowy tunel dalekobieżny w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Ta budowa została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej trwają już prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK).  Spółka szykuje umowę na etap drugi, czyli budowę komór dla tarczy zmechanizowanej TBM drążącej tunel:startowej (na Retkini) i odbiorczej (w sąsiedztwie ŁDK). Trzecim etapem inwestycji będzie właściwe drążenie tunelu kolejowego CPK, dla którego szykowany jest przetarg.

Zaawansowane projektowanie trwa już w tej chwili dla prawie 500 km linii kolejowych CPK. Jednocześnie trwa już procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej – w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Łodzi i Warszawie. Jak wynika z harmonogramów, projektowany odcinek Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą i Łodzią ma być gotowy jednocześnie z pierwszym etapem lotniska CPK.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę ok. 2.000 km nowych linii kolejowych w różnych częściach Polski.

Informacje prasowe