Wersja językowa
pl

Siedmiu oferentów w przetargu CPK na zaprojektowanie koncepcji układu dróg wokół nowego lotniska

Siedem podmiotów złożyło oferty w przetargu Centralnego Portu Komunikacyjnego na opracowanie tzw. koncepcji programowej układu drogowego w rejonie nowego lotniska. W sumie wokół portu powstanie ok. 30 km nowych dróg.

Pięć firm i dwa konsorcja, które złożyły oferty w przetargu, ubiegają się o kontrakt na zaprojektowanie sieci dróg wokół nowego lotniska CPK. Wśród nich są tak ważne elementy drogowej infrastruktury, jak węzeł na autostradzie A2 po jego wschodniej stronie czy skrzyżowanie lub bezkolizyjny węzeł z drogą krajową nr 50 na południu.

Wśród podmiotów, które złożyły swoje oferty znalazły się polskie firmy z ogromnym doświadczeniem. Bez względu na to, jaki będzie ostateczny wybór, jesteśmy przekonani, że zaproponowane przez zwycięzcę przetargu rozwiązania projektowe pozwolą na sprawną obsługę planowanego lotniska

mówi Adam Krajewski, koordynator ds. infrastruktury drogowej z Biura Projektowania i Inżynierii Podprogramu Lotniskowego CPK.

W ramach projektu wykonawca będzie musiał opracować wielobranżową, koncepcyjną dokumentację projektową wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym. W zakresie Koncepcji Programowej Dróg (KPD) zostanie również przygotowana dokumentacja przetargowa niezbędna do przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie Projektuj i Buduj, na potrzeby budowy docelowego układu drogowego. 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie KPD, w zależności od przyjętych rozwiązań, zakłada w szczególności zaprojektowanie: 

  • wymaganych odcinków dróg; 
  • skrzyżowań i węzłów drogowych (w tym z autostradą A2 oraz skrzyżowań/węzłów z drogą krajową nr 50); 
  • obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt; 
  • usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną; 
  • wyposażenia technicznego dróg i innych obiektów inżynierskich; 
  • urządzeń ochrony środowiska, nasadzeń zieleni; 
  • infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą; 
  • wszystkich innych obiektów niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i eksploatacji projektowanego układu drogowego. 

Lista firm, które zgłosiły się w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby koncepcji programowej układu drogowego CPK, czyli połączenia tras wokół lotniska z siecią dróg publicznych, dostępna jest na platformie SmartPZP.  Szacowana wartość kontraktu to 25 mln zł.

Informacje prasowe