Wersja językowa
pl

Rusza konkurs grantowy “Lokalnie z CPK”. Można zdobyć do 20 tys. zł na inicjatywy społeczne

Centralny Port Komunikacyjny podejmuje kolejne działania w ramach CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym razem m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkola, biblioteki czy organizacje pozarządowe z tzw. obszaru otoczenia CPK mogą aplikować o wsparcie finansowe w ramach konkursu “Lokalnie z CPK”.

Poprzez organizację konkursu  spółka chce przyczynić się do budowania kapitału społecznego na obszarze otaczającym inwestycję, czyli w gminach: Baranów, Błonie, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Milanówek, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radziejowice, Sochaczew (gmina), Sochaczew (miasto), Teresin, Wiskitki i Żyrardów. Celem konkursu jest przede wszystkim zwiększenie zaangażowania mieszkańców wspominanych terenów na rzecz budowania dobra wspólnego, polegające w szczególności na wzroście aktywności społecznej i roli inicjatyw oddolnych oraz pogłębianiu integracji.

„Lokalnie z CPK”, to nasza odpowiedź na potrzeby mieszkańców gmin objętych inwestycją. Jesteśmy przekonani, że konkurs będzie impulsem do działania i integracji lokalnych społeczności. Kto jak nie mieszkańcy, wiedzą najlepiej, jakie inicjatywy są im potrzebne i dla nich wartościowe. Dlatego z dużą ciekawością oczekujemy na wnioski – mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w CPK.

mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w CPK.

Do “Lokalnie z CPK” można zgłaszać projekty z dziedzin takich jak m.in. edukacja, nauka i oświata, sport i kultura fizyczna, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, pomoc społeczna i działalność charytatywna czy turystyka i rekreacja. Budżet konkursu to 1 mln zł, a wsparcie przyznane na realizację jednego projektu może wynieść od 5 do 20 tys. zł. Własny wkład finansowy nie jest wymagany.

Wnioski w konkursie mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne JST (np. szkoły, przedszkola, biblioteki) oraz stowarzyszenia JST, fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1057) – w tym m.in. stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, koła gospodyń wiejskich, samorządy gospodarcze, ochotnicze straże pożarne oraz spółdzielnie socjalne.

Podstawą ubiegania się o wsparcie w ramach “Lokalnie z CPK” jest złożenie od 21 listopada do 17 grudnia 2023 roku wniosku w wersji elektronicznej poprzez formularz online dostępny na stronie www.odpowiedzialnycpk.pl, gdzie znajdują się również regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!