Wersja językowa
pl

Rada Ministrów przyjęła Program wieloletni CPK

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy dla Polski, obejmujący budowę Portu Solidarność – centralnego lotniska dla Polski i hubu przesiadkowego dla Europy Środkowej i Wschodniej – zlokalizowanego 37 km od centrum Warszawy. Inwestycja obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych.

Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

INWESTYCJE CPK

Przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 r.

Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych ponad 530 km nowych linii kolejowych, w tym:

 • trasa Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami,
 • skrócony zostanie czas przejazdu ze stolicy do Rzeszowa i Zamościa,
 • pociągi wrócą m.in. do Łomży dzięki przedłużeniu linii kolejowej z Ostrołęki.

Przedsięwzięcia dotyczące części kolejowej mają być realizowane do końca 2034 r., czyli w następnych dwóch perspektywach finansowych UE.

Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy.

 • Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.
 • Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.
 • W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.
 • Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

PORT SOLIDARNOŚĆ

Port Solidarność będzie częścią CPK – węzła łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja obejmuje nie tylko nowy port lotniczy (hub), lecz także zintegrowaną z portem stację kolejową.

Powstanie również tzw. airport city, na terenie którego powstaną m.in.: centra biznesowe, hotele, parkingi, budynki usługowe i centrum logistyczne.

Według obecnych założeń, w pierwszej fazie lotnisko będzie posiadało dwie drogi startowe, umożliwiające obsługę 400 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal pasażerski o przepustowości do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo, teren lotniska będzie umożliwiał rozbudowę infrastruktury do czterech dróg startowych i 100 mln pasażerów rocznie.

INWESTYCJE KOLEJOWE

Inwestycje realizować będą:

 • Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. – w zakresie budowy nowych linii kolejowych o długości ok. 1,8 tys. km. Do 2023 r. planowane jest ukończenie prac przygotowawczych na długości 1,6 tys. km.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, którymi zarządza, a także budowy nowych odcinków w ramach projektów obecnie przygotowywanych oraz niewielkiej długości, stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci.
 • Instytut Kolejnictwa – w zakresie zwiększenia potencjału infrastruktury badawczej.

Na inwestycje kolejowe złożą się:

 • Ciąg nr 1 (CPK – Kołobrzeg / Koszalin / Słupsk / Gdańsk), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Płockiem oraz ważnymi ośrodkami województw pomorskiego (Trójmiasta i Słupska), kujawsko – pomorskiego (Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza) i Pomorza Środkowego (Słupska, Koszalina i Kołobrzegu). Może być również wykorzystywany do obsługi Elbląga.
 • Ciąg nr 2 (CPK – Olsztyn), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Olsztynem. Efektem będzie skrócenie przebiegu linii kolejowej dla ruchu dalekobieżnego na odcinku Warszawa – Nasielsk (lepsza geometria linii, a w efekcie wyższa prędkość maksymalna pociągów oraz krótszy czas jazdy).
 • Ciąg nr 3 (CPK – Ostrołęka – Łomża – Giżycko / Białystok – Trakiszki (granica) / Kuźnica Białostocka (granica), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z regionem Mazur, województwem podlaskim oraz w relacjach zagranicznych z krajami bałtyckimi (Litwą, Łotwą i Estonią) i Białorusią (oraz Rosją).
 • Ciąg nr 4 (CPK – Siedlce – Terespol (granica)), stanowiący połączenie CPK i Warszawy ze wschodnią częścią województwa mazowieckiego i północną częścią województwa lubelskiego.
 • Ciąg nr 5 (CPK – Lublin – Chełm (granica)/ Zamość – Bełżec (granica)), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z ważnymi ośrodkami województwa lubelskiego.
 • Ciąg nr 6 (CPK – Radom – Rzeszów – Sanok), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z południową częścią woj. mazowieckiego, północno – wschodnią województwa świętokrzyskiego oraz województwem podkarpackim.
 • Ciąg nr 7 (CPK – Katowice – granica PL/CZ / Kraków – Zakopane / Muszyna – granica PL/SK / Kielce – Tarnów – Nowy Sącz / Skarżysko-Kamienna), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z południową częścią kraju i państwami sąsiednimi (Czechy, Słowacja) oraz poprzez planowane linie dużych prędkości także Austrią, Węgrami i dalej na południe.
 • Ciąg nr 8 (CPK – Piotrków Tryb. – Częstochowa – Opole – Kłodzko), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z północną częścią województwa śląskiego, województwem opolskim i Kotliną Kłodzką, z możliwością wydłużenia relacji przez Międzylesie do Czech.
 • Ciąg nr 9 (CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica PL/CZ / Kalisz – Poznań – Szczecin / Ostrów Wlkp, – Zielona Góra / granica PL/DE / Gorzów Wielkopolski), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z ważnymi ośrodkami zachodniej Polski oraz w relacjach międzynarodowych z Czechami (linia KDP do Pragi) i Niemiec.
 • Ciąg nr 10 (CPK – Łowicz – Kutno – Koło – Poznań), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Poznaniem oraz zachodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
 • Ciąg nr 11 (Szczecin – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów), stanowiący połączenie Szczecina z portem lotniczym w Goleniowie.
 • Ciąg nr 12 (Stalowa Wola – Lublin – Biała Podlaska – Białystok), stanowiący połączenie największych miast Polski wschodniej (Rzeszów, Lublin, Białystok) oraz licznych miejscowości tej części kraju pozbawionych efektywnego transportu kolejowego.

INWESTYCJE DROGOWE

Inwestycje realizowane będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Będą to:

 • Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW): ring w standardzie drogi ekspresowej lub autostrady przebiegający w odległości około 40-50 km od centrum Warszawy, m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie CPK. Droga ta usprawni dojazd z kierunków innych niż obsługiwane przez A2.
 • Budowa drogi S10 łączącej OAW z autostradą A1 w rejonie Torunia. S10 tworzy powiązanie CPK z rejonem Płocka i województwem kujawsko-pomorskim oraz odcinkiem autostrady A1, a także istotnie usprawni funkcjonowanie sieci drogowej w zachodniej części województwa mazowieckiego.
 • Rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź – Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Program wieloletni