Wersja językowa
pl

Przetarg na inżyniera kontraktu dla inwestycji kolejowych CPK rozstrzygnięty. Spółka podpisze umowę z 20 wykonawcami

Centralny Port Komunikacyjny zamknął kolejne kluczowe postępowanie dla inwestycji kolejowych w całej Polsce. W ramach przetargu na tzw. inżyniera kontraktu spółka wyłoniła i podpisała umowy ramowe z 20 wykonawcami. Szacowana wartość kontraktu to 2,5 mld zł.

Nadzór inwestorski jest niezbędny do realizacji inwestycji kolejowych CPK na najwyższym, europejskim poziomie. Pełniący tę funkcję inżynier kontraktu to podmiot, który działa w imieniu spółki, zarządzając kontraktem i sprawując m.in. pieczę nad opracowaniem dokumentacji, technicznym wykonaniem robót oraz ich jakością na wszystkich etapach inwestycji. Umowa ramowa obejmuje również zastępstwo inwestorskie w trakcie prac budowlanych, odbiór, przekazanie do użytkowania, etap rozliczenia inwestycji oraz – opcjonalnie – wsparcie w czasie rękojmi i gwarancji. Wśród wyłonionych firm znalazły się podmioty m.in. z Polski, Francji i Korei Południowej.

Mocny nacisk na umowy ramowe wynika z naszego podejścia inwestycyjnego. Dzięki zawarciu kontraktów na 8 lat dajemy wykonawcom stabilność. Jednocześnie, poprzez wyłonienie podmiotów, które mają duże doświadczenie w inwestycjach kolejowych, uzyskujemy gwarancję ich najlepszej realizacji

mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Wyłonione w przetargu firmy będą mogły ubiegać się, w ramach zawartej umowy ramowej, o poszczególne zadania cząstkowe przy budowie 10 „szprych” kolejowych w całej Polsce. Znacząco przyspieszy to wybór potencjalnych wykonawców robót od etapu projektowania, przez realizację, aż po gwarancję i rękojmię (w ramach opcji).

Profesjonalny nadzór przy tak dużej inwestycji, jaką jest budowa 2000 km nowych linii kolejowych, jest kluczowy dla jakościowo najlepszego i sprawnego ich przeprowadzenia

dodaje Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Programu Kolejowego w spółce CPK.

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 postępowania komisja przetargowa wyłoniła 20 wykonawców (w tym 3 konsorcja – łącznie 23 firmy), którzy wykazali się największym doświadczeniem i kwalifikacjami zespołów. Szacowana wartość zamówień, które będą realizowane na podstawie podpisanej z tymi przedsiębiorcami umowy ramowej, to około 2,5 mld zł netto.

Wśród firm wyłonionych w postępowaniu znalazły się: INKO Consulting, MGGP, AECOM Polska, SAFEGE, Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor, EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych, Transprojekt Gdański– Lider Konsorcjum, Systra, Ayesa Polska, DTŚ, BBF  – Lider Konsorcjum i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, Multiconsult Polska, TPF, DOHWA ENGINEERING i Korea National Railway, Egis Poland, FONON, Firma Menadżersko – Konsultingowa KOLMEN, Sweco Polska oraz ECM Group Polska. Szczegółowa lista wyłonionych w przetargu podmiotów znajduje się na platformie SmartPZP.

Podpisana umowa na usługi inżyniera kontraktu to jedna z kilku już umów ramowych procedowanych przez spółkę CPK. W ostatnich dniach został zawarty kontrakt z wykonawcami prac przygotowawczych na terenie planowanego Portu Solidarność.

Program inwestycji kolejowych CPK zakłada wybudowanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

Informacje prasowe