Wersja językowa
pl

Przedsiębiorstwo Państwowe PPL przekształca się w spółkę akcyjną „Polskie Porty Lotnicze”

Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podpisał akt przekształcający Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w spółkę prawa handlowego. Jest to wypełnienie zapisów Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego i ważny krok w stronę włączenia PPL do grupy kapitałowej CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka przygotowująca m.in. budowę nowego portu lotniczego, dla którego już trwa projektowanie, został złożony wniosek o decyzję środowiskową i trwa wykup nieruchomości. To także inwestor przygotowujący budowę ok. 2 tys. km linii kolejowych, dla których powstają studia wykonalności i projekty. Porty Lotnicze to z kolei największy w Polsce podmiot zajmujący się zarządzaniem portami lotniczymi. Jest właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie oraz portów lotniczych w Zielonej Górze i Radomiu. Posiada też udziały w większości portów regionalnych w Polsce.

Przekształcenie PPL – dotychczas przedsiębiorstwa państwowego – w jednoosobową spółkę akcyjną pod nazwą „Polskie Porty Lotnicze” niesie ze sobą pozytywne konsekwencje.  Po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców PPL będzie mógł funkcjonować na rynku usług lotniczych jako spółka prawa handlowego. W takiej formie prawnej działa większość zarządców portów lotniczych w Europie. Oznacza to odejście od archaicznej formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego (dotychczas w Polsce istniało jedynie 10 aktywnych podmiotów tego typu, ale tylko PPL o tak dużej skali działalności).

Podpisując dziś akt przekształcenia PPL w spółkę akcyjną, wykonujemy zapowiedziany, konsekwentny krok w kierunku budowy grupy kapitałowej CPK, która będzie mogła łatwiej sprostać wymaganiom rynkowym i być oparciem dla całego sektora. Celem jest stworzenie najsilniejszej grupy lotniskowej w Europie Środkowo-Wschodniej i istotnego lotniczego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej

mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Kolejnym krokiem w ramach przygotowanego planu będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji nowej spółki PPL do spółki celowej CPK (jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego CPK), co powinno się wydarzyć do końca III kw. tego roku.

Skutkiem tych zmian będzie dołączenie PPL do grupy kapitałowej CPK skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Będzie ona odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację inwestycji i integrację zasobów państwa wokół Programu CPK.

Konsolidacja będzie miała pozytywny wpływ także na lotniska w obecnej grupie PPL, które znajdą się w grupie CPK. Powód – nowoczesne technologie opracowane na potrzeby CPK będą wdrażane w całej grupie kapitałowej. Dla pasażerów oznacza to większe udogodnienia, a dla PPL i CPK wymianę doświadczeń, które pomogą lepiej zaprojektować nowy port lotniczy i nim sprawnie zarządzać.

Zmiany z udziałem PPL i CPK doprowadzą do skupienia w jednej grupie kapitałowej kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Nowy silniejszy kapitałowo podmiot ma szansę zdynamizować wzrost gospodarczy sektora lotniskowego, efektywniej reagować na wymagania rynku, a w sytuacjach kryzysowych dawać mu solidne oparcie.

Podobne rozwiązania w zakresie szerokiego zarządzania infrastrukturą lotniskową działają m.in. w Szwecji (Grupa Svedavia) i Francji (Aéroports de Paris – ADP).

Informacje prasowe