Wersja językowa
pl

Prawie 40 mln zł dla samorządów. Inwestycje CPK szansą na rozwój otoczenia inwestycji

Spółka Centralny Port Komunikacyjny uruchomiła Program Pomostowy, którego celem jest wsparcie gmin i powiatów z najbliższego otoczenia projektowanego lotniska i węzła kolejowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Budżet programu wynosi 39 mln zł. Termin składania wniosków mija 30 września.

Program Pomostowy ma służyć realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK i jest adresowany do trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki oraz trzech powiatów: grodziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego.

W ramach programu wspierane będą w pierwszej kolejności projekty realizujące tzw. zintegrowane działania terytorialne obejmujące swoim zakresem inwestycje, działania planistyczne i społeczne, których celem jest kompleksowe rozwiązanie określonego problemu istotnego dla gminy lub powiatu, danej miejscowości czy osiedla.

To już kolejna inicjatywa naszej spółki wspierająca samorządy, na terenie których realizowane będą główne inwestycje w ramach Programu CPK. Jesteśmy wyczuleni na potrzeby lokalnych społeczności i wierzymy, że nasze wspólne działania przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców z tego terenu i maksymalizacji korzyści płynących z powstania CPK

mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w spółce CPK.

Działania w ramach programu mogą obejmować m.in. inicjatywy na rzecz innowacyjnej polityki mieszkaniowej, rozwój przedsiębiorczości i inwestycji, a także działania na rzecz mieszkańców np. z zakresu kultury, edukacji i sportu, czy poprawę stanu dróg. Program obejmuje również zwiększenie dostępności do usług publicznych i poprawę jakości w ochronie zdrowia oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii.

Przez ostatnie trzy lata przygotowywaliśmy plany i koncepcje zmian w powiecie. Dzisiaj, kiedy otwierają się możliwości dofinansowań w ramach Programu Pomostowego CPK, jesteśmy gotowi, aby z nich skorzystać. Są to kompleksowe pomysły, które pomogą rozwiązać różnego rodzaju problemy, zarówno jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, pomoc społeczną, szkolnictwo czy infrastrukturę drogową. Dzięki pozyskanym funduszom od spółki CPK będziemy mogli odpowiedzieć na największe potrzeby powiatu i stworzyć nowe perspektywy dla naszych mieszkańców

mówi Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego.

W ramach działań wspierających rozwój regionu spółka CPK współfinansowała dotychczas inicjatywy i zakupy  ważne dla samorządów i mieszkańców z terenu inwestycji, np.: remonty dróg realizowane z programu „Bezpieczne Drogi” (to 80 mln zł dla 9 gmin i 4 powiatów), wsparcie 23 samorządów w ramach programu „Administracja”, którego budżet wynosi 7 mln zł, zakup 12 wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) czy budowę lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Spółka CPK konsekwentnie realizuje kolejne kroki w ramach przygotowań do budowy CPK. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka zakupiła już ok. 850 ha. Do PDN zgłoszonych jest 80 proc. nieruchomości zabudowanych z terenu pierwszego etapu lotniska. Gotowy jest projekt koncepcyjny portu lotniczego i węzła kolejowego przygotowany przez konsorcjum Foster+Partners, a w tym roku będzie gotowy projekt budowlany.

W drugiej połowie lipca Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał promesę zezwolenia na budowę lotniska. Wcześniej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie wydał decyzję środowiskową. Oznacza ona zielone światło dla budowy CPK i umożliwia inwestorowi zwiększenie zakresu prac, które i tak trwają na dużą skalę. Dzięki niej będzie można prowadzić dodatkowo m.in. prace geologiczne, archeologiczne i konserwatorskie.