Wersja językowa
pl

Porozmawiajmy o inwestycjach kolejowych w Jaktorowie. Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami

9 listopada 2022 w OSP w Międzyborowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Jaktorów z przedstawicielami CPK. Zapraszamy do udziału również zdalnie w formie transmisji on-line.

Wydarzenie odbędzie się o godzinie 17.30 w Domu Strażaka przy ulicy Moniuszki 16 w Międzyborowie. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie „Skreśleni przez CPK”.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

  1. Wariant inwestorski linii kolejowych wchodzących w skład Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów oraz propozycje zmian przebiegu wspomnianego węzła zaproponowane przez wójta gminy Jaktorów i radnego Andrzeja Klimiuka;
  2. Uwarunkowanie techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla lokalizacji linii kolejowych wchodzących w skład Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów oraz zastosowane rozwiązania techniczne i minimalizujące oddziaływanie inwestycji na otoczenie;
  3. Wybrane zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego oraz pozyskiwania nieruchomości w ramach „kolejowego” Programu Dobrowolnych Nabyć, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w tym po wejściu w życie Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego;
  4. Udzielenie odpowiedzi na pytania przekazane przez stronę społeczną.

W dyskusji przedstawiciele CPK będą odpowiadać na pytania mieszkańców i strony społecznej w zakresie inwestycji kolejowych realizowanych na terenie gminy Jaktorów w ramach projektu "Budowa Węzła Kolejowego CPK". Inwestycja jest etapie procedowania wniosku o decyzję środowiskową przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie

Informacje prasowe