Wersja językowa
pl

Pierwszy odcinek sieci KDP w Polsce. Już wkrótce rozpocznie się projektowanie linii Warszawa-Łódź

Spółka rozpoczęła postępowanie wykonawcze w zakresie projektowania odcinka LK 85 Warszawa – Łódź (bez węzła CPK). Jest to jeden z elementów rekordowej umowy ramowej, opiewającej na ponad 7 mld zł netto, podpisanej pod koniec lipca tego roku.

Zawarta pod koniec poprzedniego miesiąca umowa to obecnie największe tego typu porozumienie ramowe w Europie. Celem przetargu było wybranie przedsiębiorstw, którym spółka CPK przez 8 lat będzie mogła zlecać kolejowe zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. Wśród wytypowanych podmiotów znalazło się 11 konsorcjów zrzeszających najlepsze firmy (łącznie 27 spółek) projektowe z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Korei Południowej.

Na podstawie tej umowy ramowej spółka CPK uruchomiła właśnie pierwsze postępowanie cząstkowe. Dotyczy ono ok. 140-kilometrowego odcinka między Warszawą i Łodzią, bez węzła CPK, w ramach linii kolejowej nr 85 i tzw. “szprychy” nr 9. Będzie to pierwszy element sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce. W pierwszym etapie pociągi będą mogły osiągać prędkość 250 km/h (prędkość eksploatacyjna), a docelowo nawet 350 km/h (prędkość projektowa).

Ogłosiliśmy postępowanie wykonawcze w zakresie opracowania dokumentacji przedprojektowej oraz dokumentacji projektowej wraz ze wsparciem technicznym i uzyskaniem decyzji administracyjnych, w tym projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgody wodnoprawne, decyzja lokalizacyjna oraz opinie nt. wartości nieruchomości. Te wszystkie elementy pozwolą nam skutecznie, szybko i solidnie przygotować to niezwykle ważne połączenie kolejowe

mówi Maciej Jagielski z Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego

W czerwcu spółka CPK ogłosiła wariant inwestorski tej trasy zaledwie po roku prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, czyli w rekordowym tempie. Równie szybko przygotowano postępowanie na prace projektowe tak, aby zakończyć realizację inwestycji równolegle z wybudowaniem Portu Solidarność.

Program Kolejowy CPK zakłada, że biegnąca z CPK i Warszawy kolejowa “szprycha” nr 9 poprowadzi przez Łódź Fabryczną do zachodnich województw Polski. Trasa w kształcie litery „Y” w Sieradzu rozgałęzi się w stronę Wrocławia i Poznania. Cała sieć CPK będzie składać się z niemal 2000 km nowych linii kolejowych, spośród których 1300 km jest w zaawansowanych pracach przygotowawczych.

Informacje prasowe