Wersja językowa
pl

Patryk Demski członkiem zarządu CPK ds. nieruchomości

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała Patryka Demskiego na funkcję członka zarządu ds. nieruchomości spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Patryk Demski w CPK nadzorować będzie Biuro Zagospodarowania Przestrzennego i Biuro Zarządzania Nieruchomościami. Jego zakres obowiązków obejmuje m.in. rozpoczęcie procesu nabywania gruntów pod planowaną inwestycję, utworzenie zasobu nieruchomości CPK, koordynacja procesu zabezpieczenia gruntów zamiennych oraz współpraca z innymi podmiotami w sprawie zagospodarowania przestrzennego wokół CPK.

Patryk Demski do 7 kwietnia był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Centralny Port Komunikacyjny. Do lutego 2020 był członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, a do lipca 2019 r. wiceprezesem Grupy Lotos ds. Inwestycji i Innowacji. W latach 2014-2018 był burmistrzem miasta i gminy Pelplin.

W latach 2017-2019 zasiadał w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Od 2006 do 2014 r. był zastępcą dyrektora oddziału i p.o. dyrektora oddziału w Agencji Nieruchomości Rolnych w oddziale terenowym w Gdańsku.  W latach 2011-2014 był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tczewie, w 2006 roku pracował jako zastępca dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Patryk Demski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z prawa podatkowego na UMK w Toruniu i Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Konkurs na członka zarządu ds. nieruchomości został ogłoszony 20 marca br. Kandydaci musieli spełnić szereg warunków opisanych w postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej spółki.

W skład zarządu CPK wchodzą także: Mikołaj Wild, prezes spółki, Piotr Malepszak, odpowiadający za część kolejową inwestycji, Michał Wrona, odpowiedzialny za finanse spółki, i Sylwia Matusiak, w gestii której znajduje się komunikacja i PR. W grudniu ub. roku w wyniku choroby nowotworowej zmarł Dariusz Sawicki, który w zarządzie CPK odpowiadał za realizację części lotniskowej inwestycji.

Informacje prasowe