Wersja językowa
pl

Oświadczenie CPK ws. incydentu podczas prowadzenia badań terenowych

8 lutego 2022 roku doszło do incydentu, na który nie możemy pozostać obojętni. Tego dnia na terenie inwestycji podwykonawcom CPK, którzy prowadzili badania terenowe grożono bronią palną. Pracownicy powiadomili o tym fakcie policję. Spółka oświadcza, że wszystkie kolejne bandyckie zachowania, zagrażające życiu i zdrowiu osób pracujących na rzecz CPK, spotkają się ze stanowczą reakcją prawną.

O sytuacji poinformował spółkę podwykonawca prowadzący badania terenowe. Tego dnia dwóch ekspertów planowało wykonać zdjęcia dronem, które są niezbędne do badań cieków wodnych na obszarze inwestycji. Na miejscu pojawiło się kilku awanturników – osoby nastawione agresywnie w stosunku do pracowników, w tym jedna grożąca bronią palną. Stanowczo potępiamy tego typu zachowania oraz nie godzimy się na bandyckie traktowanie osób, które w świetle prawa wykonują zadania dozwolone, o których władze gmin są regularnie informowane. Mamy nadzieję, że taka sytuacja się nie powtórzy. Jeśli po raz kolejny pracownicy spotkają się z tego typu zachowaniami i groźbami, spółka natychmiast będzie podejmować kroki prawne. Nie ma naszej zgody na agresywne zachowania i groźby wobec ludzi wykonujących obowiązki służbowe.

Jednocześnie potwierdzamy, że 10 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie Marcina Horały, wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK oraz delegacji spółki z włodarzami trzech gmin z terenu inwestycji. Rozmowy przebiegły w koncyliacyjnej atmosferze. Wysłuchaliśmy i przyjęliśmy uwagi samorządowców i umówiliśmy się na niezwłoczny kontakt celem uzgodnienia terminów spotkań w związku z decyzjami, które wspólnie wypracowaliśmy. Na chwilę obecną skontaktowaliśmy się ze wszystkim włodarzami. Ponadto, jednym z ich oczekiwań było wznowienie rozmów z Radą Społeczną. Deklarujemy chęć realizacji tej prośby, ale oczekujemy stanowczego potępienia zachowań przestępczych i opowiedzenia się po stronie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie trzech wymienionych gmin.

W relacjach, w których najważniejsze jest dobro mieszkańców, nie ma miejsca dla politycznych awanturników, którzy utrudniają prace na terenie inwestycji, a co za tym idzie – wpływają na relacje spółki z włodarzami i społecznością lokalną. Reakcja włodarzy na przestępcze zachowania, jakich przykładem jest sytuacja z 8 lutego, jest niezbędna w świetle dotychczasowych ustaleń i chęci porozumienia obu stron. W sytuacji, kiedy wykonywanie obowiązków służbowych zagraża zdrowiu i życiu pracowników i podwykonawców spółki CPK, apelujemy do wójtów gmin i burmistrza o zadeklarowanie utrzymania bezpieczeństwa na terenach, za które są odpowiedzialni.

Odpowiedzi