Wersja językowa
pl

Odpowiedź spółki CPK na materiał w Uwadze TVN

W odpowiedzi na materiał w dzisiejszym programie „Uwaga!” TVN informujemy, że Azyl Kraina Zwierząt w Holendrach Baranowskich nie znajduje się na obszarze preferowanej lokalizacji Portu Solidarność. Azyl jest położony w znacznej odległości od granicy obszaru, co znaczy, że nie obejmie go inwestycja lotniskowa. Na terenie ani w bezpośrednim sąsiedztwie azylu nie są też planowane inwestycje kolejowe w ramach węzła CPK

Preferowany obszar Portu Solidarność został podany do publicznej wiadomości w grudniu 2021 roku i zakomunikowany wszystkim zainteresowanym podmiotom, również Azylowi Kraina Zwierząt. Załączona mapa wyraźnie wskazuje, że azyl położony jest poza preferowanym obszarem. Teren został wybrany tak, żeby zapewnić optymalne parametry operacyjne lotniska, a jednocześnie uniknąć ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe i ominąć miejsca ważne dla społeczności lokalnej, w tym wspomniany wyżej azyl.

W związku z powyższymi informacjami nie ma przeciwskazań dla funkcjonowania azylu. Informacja ta została wielokrotnie przekazywana zarówno osobom prowadzącym azyl, jak też właścicielce terenu, na którym się znajduje. Pozostajemy w bieżącym kontakcie z Fundacją Kraina Zwierząt.

Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy i deklarujemy przychylność w sprawie rozważanych scenariuszy dotyczących przyszłości Azylu Kraina Zwierząt.

Sprostowania