Wersja językowa
pl

Odpowiedź na felieton prof. Ewy Łętowskiej „Łętowska o reklamach i loterii: mamy rządy kpiarskiej manipulacji”

W nawiązaniu do felietonu zamieszczonego na portalu oko.press (data publikacji 13.08.2022), odnoszącego się do badań społecznych dotyczących m.in. rozpoznawalności inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiadamy:

Informacje o poparciu dla budowy CPK, pojawiające się w prasie, to rzetelne dane, zebrane w ramach badania społecznego przeprowadzonego pod koniec 2021 roku przez niezależną pracownię Danae. Jednym z jego celów było zbadanie statusu wiedzy na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, aby komunikowanie o postępach w projekcie było jak najlepiej dopasowane do poziomu znajomości inwestycji. Nie jest tajemnicą, że w sprawie CPK rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych tez. Projekt stał się też obiektem ataków politycznych. To właśnie dlatego podejmujemy szereg działań w celu informowania mieszkańców o zasadności naszych inwestycji, stanie przygotowań i faktycznych nastrojach dotyczących projektu.

Chcemy, aby kampania informacyjna była zachętą do pogłębienia wiedzy na temat projektu CPK i aby skłoniła jak najwięcej osób do poszukania u źródła informacji na jego temat. Mamy nadzieję, że stanie się przyczynkiem do dyskusji na temat rozwiązań proponowanych przez CPK, związanych z nimi wyzwań i wynikających z nich korzyści.

Jednocześnie chcemy odnieść się do zarzutu dotyczącego przywołanej przez autorkę „pracy u podstaw”. Od pewnego czasu prowadzimy działania wchodzące w zakres społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią w swoich planach uwzględniamy szczególnie mocno interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji ze społecznością z obszaru inwestycji. Już teraz są widoczne namacalne efekty tych działań – zmodernizowany plac zabaw w Baranowie, nowy sprzęt ratowniczy dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wóz strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. W planach są kolejne formy wsparcia.

Ponadto nieustannie jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami. Na terenie lotniska do dyspozycji społeczności lokalnej są Opiekunowie Obszaru – pracownicy spółki, którzy codziennie spotykają się z mieszkańcami gmin Baranów, Teresin i Wiskitki i są ich pierwszym źródłem informacji na temat inwestycji. Średnio co kwartał organizujemy webinary dotyczące najbardziej palących kwestii – w tym tematu wykupu nieruchomości. Mieszkańcy mają okazję posłuchać ekspertów i zadać im pytania. Po każdym tego rodzaju spotkaniu online do wszystkich mieszkańców są wysyłane broszury informacyjne wraz z wykazem najważniejszych numerów i adresów kontaktowych. Ponadto od poniedziałku do piątku dostępna jest infolinia.

W związku z tym zarzucanie braku „pracy u podstaw” jest chybione – Opiekunowie Obszaru codziennie są do dyspozycji mieszkańców, odpowiadają na pytania, pomagają w zgłoszeniach do Programu Dobrowolnych Nabyć, a spółka w szerokim zakresie przekazuje aktualne informacje o bieżących działaniach.

Celem tych działań oraz kampanii jest przede wszystkim informowanie o przebiegu procesu inwestycyjnego, który nadal dla wielu odbiorców jest niezrozumiały. Zdajemy sobie sprawę, że dopóki nie rozpocznie się faktyczna budowa, która de facto jest finalizacją żmudnych i trudnych prac przygotowawczych, dopóty Centralny Port Komunikacyjny będzie obiektem politycznych ataków, podważanym jako bezzasadny i źle prowadzony. Stąd też szeroko zakrojone działania informacyjne, bieżący kontakt z mieszkańcami i wykorzystywanie obiektywnych danych, zebranych w niezależnym badaniu.

Sprostowania