Wersja językowa
pl

Nowy przetarg CPK. Spółka poszukuje rzeczoznawców majątkowych

W związku z coraz większym zainteresowaniem Programem Dobrowolnych Nabyć spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła przetarg na usługi rzeczoznawców majątkowych. Termin zgłoszeń mija 4 kwietnia.

Celem postępowania jest wyłonienie trzech podmiotów, których zadaniem będzie kompleksowa obsługa obszaru Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN), czyli części gmin Baranów, Teresin i Wiskitki objętych tzw. rozporządzeniem obszarowym.

Chcemy usprawnić proces przygotowywania operatów szacunkowych. Kluczowe jest zwiększenie tempa i liczby dokonywanych wycen, aby jak najszybciej przekazywać mieszkańcom informację o proponowanych kwotach. Ogłaszamy ten przetarg, aby w transparentny sposób nawiązać kontakt z rzeczoznawcami majątkowymi, gwarantującymi wysoką jakość prac

MÓWI GRZEGORZ PUCHAŁA, KIEROWNIK PROGRAMU DOBROWOLNYCH NABYĆ W CPK.

Zadaniem wykonawców będzie sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących transakcji sprzedaży lub zamiany, a także umów najmu i dzierżawy nieruchomości. Rzeczoznawcy będą również otrzymywać zlecenia na wykonanie opinii o wartości nieruchomości niestanowiących operatu szacunkowego.

Kryterium wyboru wykonawców to cena. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można znaleźć na platformie internetowej SmartPZP. To właśnie poprzez tę platformę można również zadawać pytania dotyczące postępowania.

Wyceny będą dotyczyć nieruchomości różnej kategorii – zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości leśnych, o przeznaczeniu innym niż rolne (np. pod zabudowę usługową i magazynową). Szacowana liczba operatów, które mogą zostać zlecone w ramach tej puli, to ok. 300, a opinii o wartości nieruchomości – ok. 240.

Spółka CPK zaprasza Wykonawców na spotkanie w celu wyjaśnienia treści SWZ, które odbędzie się 17.03.2022 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS. Szczegóły oraz link do spotkania zawiera Informacja o zebraniu Wykonawców opublikowana w zakładce „Dokumentacja postępowania”. W związku z powyższym Zamawiający zachęca do zadawania pytań do SWZ za pośrednictwem platformy SmartPZP, na które będzie mógł udzielić odpowiedzi podczas zebrania Wykonawców.

Termin składania ofert mija 4 kwietnia.

Informacje prasowe