Wersja językowa
pl

Audyt harmonogramów CPK. Dalsze kroki

Z uwagi na unieważnienie przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny postępowania na audyt harmonogramów dla części lotniskowej i kolejowej (w zakresie linii „igrek”), który był prowadzony jako postępowanie regulaminowe, informujemy, że procedura zakupowa nie zostanie powtórzona w identycznej formie.

Zamiast tego zakresy podlegające audytowi w ramach postępowania na harmonogramy zostaną podzielone i następnie włączone w zakres prowadzonych już postępowań na audytorów w obszarze projektowym – dla części kolejowej i lotniskowej.

Takie rozwiązanie powinno pozwolić zaoszczędzić czas, zapewniając jednocześnie wymagane doświadczenie i umiejętności audytorów, których zadaniem będzie weryfikacja i ocena harmonogramów CPK.

Informacje prasowe