Wersja językowa
pl

Koronawirus nie powinien wpłynąć na termin uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę i bezprecedensowe załamanie się rynku będą miały poważne konsekwencje, jednak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to inwestycja długoterminowa, której uruchomienie zaplanowane jest na drugą połowę dekady. Będzie ona pozytywnym impulsem dla gospodarki i rynku pracy - mówi PAP prezes CPK Mikołaj Wild.

Potężne załamanie rynku, któremu musi obecnie stawić czoła branża lotnicza z powodu epidemii koronawirusa, ma jednak charakter tymczasowy. CPK ma powstać w drugiej obecnej dekady, a już teraz ta inwestycja może korzystnie wpłynąć na gospodarkę. Dlatego przygotowania do budowy trwają, zarówno w części lotniskowej, jak też kolejowej

mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Jak dodaje, związane z nowym portem inwestycje drogowe i kolejowe, "będą pozytywnym impulsem dla gospodarki, rynku pracy i PKB w dobie ewentualnego spowolnienia".

Spółka CPK funkcjonuje na 100 proc., mimo epidemii koronawirusa i wprowadzonych w związku z nią ograniczeń. Wszystkie zaplanowane działania w części lotniskowej i kolejowej odbywają się zgodnie z harmonogramem

powiedział Mikołaj Wild.

Dodał, że z powodu walki z koronawirusem i w trosce o zdrowie ludzi, zostały odwołane zaplanowane spotkania w terenie. "Ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy w stałym kontakcie z samorządami, firmami, instytucjami i partnerami inwestycji" – powiedział.

Mikołaj Wild przekazał, że w części kolejowej związanej z CPK, do udziału w trwającym w postępowaniu na koncepcję zasilania nowych tras kolejowych zgłosiło się pięć podmiotów. Do drugiego etapu postępowania zostały zaproszone trzy z pięciu firm.

"Wykonawcy otrzymali od nas zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy. Czekamy na oferty. Umowę zawrzemy z tym, kto złoży najkorzystniejszą" – powiedział.

Wild podkreślił, że opracowanie koncepcji zasilania dla nowych linii kolejowych ma kluczowe znaczenie podczas przygotowań do projektowania i budowy CPK. "Dzięki temu opracowaniu poznamy, po pierwsze, planowany przebieg linii najwyższych i wysokich napięć, które będą niezbędne do zasilania kolejowych "szprych". Po drugie, zostanie wskazana lokalizacja i parametry nowych stacji najwyższych i wysokich napięć, ewentualnie zakres modernizacji istniejących. Po trzecie, poznamy proponowaną lokalizację i parametry podstacji trakcyjnych" – wyjaśnił.

Spółka CPK jest też obecnie w trakcie analizy uwag i wniosków, które wpłynęły do niej w ramach konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), w którym znalazły się korytarze dla planowanych inwestycji kolejowych i drogowych CPK. Ogólnopolskie konsultacje trwały od 10 lutego do 10 marca. Od mieszkańców i samorządów wpłynęło ponad 80 tys. wniosków drogą elektroniczną i tradycyjną. – Raport podsumowujący SSL powinien być gotowy do końca czerwca br. – zapowiada prezes CPK.

Plany kolejowe zakładają przygotowanie studium wykonalności dla poszczególnych planowanych linii, a także wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie poprzedzona inwentaryzacjami przyrodniczymi. Celem spółki CPK w kolejnych miesiącach będzie też przedstawienie bardziej szczegółowych rozwiązań technicznych, np. przejścia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach.

Jeśli chodzi o część lotniskową projektu, Wild zapewnił, że trwają wszystkie zaplanowane działania i że wszystkie przebiegają w zgodzie z harmonogramem. Przypomniał, że w połowie marca br. spółka ogłosiła postępowanie na doradcę strategicznego.

"Po zakończeniu dialogu technicznego, w którym w ciągu ostatnich miesięcy brali udział zarządcy portów lotniczych Changi w Singapurze, Incheon w Seulu i Narita w Tokio, rozpoczęliśmy etap dialogu konkurencyjnego. Zakończenie całego postępowania planowane jest w III kwartale br." – powiedział. Dodał, że umowa planowana jest na trzy lata, czyli dotyczy planowania i projektowania CPK.

Doradcą strategicznym może być zarządca dużego lotniska przesiadkowego, który ma doświadczenie w doradztwie przy innych projektach międzynarodowych. Poszukujemy podmiotu, który wie, jak duże lotnisko przesiadkowe się planuje, projektuje, buduje i jak się nim zarządza

wyjaśnił Mikołaj Wild.

Wskazał, że wybór doradcy strategicznego to jeden z kamieni milowych CPK.  "Naszym celem jest zaprojektowanie na nowo infrastruktury lotniczej w centralnej Polsce i budowa od podstaw, nowego portu lotniczego między Warszawą i Łodzią. Ponieważ nie będziemy ograniczeni prawie w żaden sposób istniejącą infrastrukturą, jesteśmy w stanie wymyślić i zaprojektować niezbędne rozwiązania od podstaw" – przekazał.

W spółce CPK trwają już prace nad częściami składowymi tzw. master planu Portu Lotniczego Solidarność. Ten kluczowy dokument określi m.in. strategię rozwoju planowanego lotniska w perspektywie wielu lat,  parametry, lokalizację i zwymiarowanie elementów portu lotniczego i plany etapowania budowy. W związki z tym toczy się już kilka postępowań, m.in. dialog konkurencyjny dotyczący wyboru konsultanta wsparcia technicznego do spraw master planu. Podpisanie umowy planowane jest na III kwartał br.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Mikołaj Wild