Wersja językowa
pl

Kolejny duży kontrakt CPK. Cała nowa sieć kolejowa o długości 2000 km w przygotowaniu

Kontrakt, który został podpisany przez spółkę i grono wykonawców, jest umową ramową na tzw. STEŚ-Rozszerzony. Ta formuła polega na objęciu jednym zamówieniem kilku elementów prac przygotowawczych: inwentaryzacji przyrodniczej, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, koncepcji programowo-przestrzennej i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dzięki zawarciu umowy ramowej możliwe jest znaczące przyspieszenie prac w zakresie wyboru wykonawców poprzez przeprowadzanie indywidualnych zamówień cząstkowych. Cała umowa opiewa na kwotę prawie 1,2 mld zł brutto.

Inwestujemy w zaufanie. Szerokie korzystanie z umów ramowych staje się znakiem rozpoznawczym CPK. Przewidywalność zamówień i skupienie na długoterminowych relacjach między zamawiającym a dostawcami jest korzystniejsze dla obu stron, niż ogłaszanie osobnych postępowań zakupowych

mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Osiem wybranych podmiotów to zarówno konsorcja, jak i firmy działające samodzielnie.

W tym postępowaniu postawiliśmy na doświadczenie personelu oferentów. Zależy nam na konstruktywnej i profesjonalnej współpracy, dlatego cieszę się, że w gronie wykonawców znalazły się wysoko wyspecjalizowane firmy

mówi Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego.

Jak dotąd spółka prowadziła prace na 1300 km linii kolejowych. W czerwcu ogłosiła wariant inwestorski odcinka Warszawa-Łódź, w sierpniu – linii między Łodzią a Wrocławiem. Wkrótce planowane jest ogłoszenie kolejnych. Ponadto światło dzienne ujrzał wariant inwestorski Portu Solidarność wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym częścią węzła kolejowego w obrębie lotniska.

W ramach Programu Kolejowego CPK powstanie ok. 2000 km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Realizacja inwestycji jest zaplanowana do 2034 roku. Pierwsze prace budowlane mają ruszyć już w 2023 roku, równolegle ze startem budowy Portu Solidarność.

Informacje prasowe