Wersja językowa
pl

Jasieniec – odpowiedź na spotkanie organizowane 23 września 2023 r. przez Wójt Gminy Jasieniec w sprawie „nowego wariantu linii kolejowej CPK” (zaproszenie Pani Wójt z dnia 18.09.2023)

W odpowiedzi na zaproszenie Pani Wójt z 18.09.2023 r. do udziału w spotkaniu z Mieszkańcami Gminy Jasieniec w dniu 23.09.2023 r. pod hasłem „Rozwój tak, rozbój nie”, informujemy, że przedstawiciele CPK nie wezmą udziału w spotkaniu. Spółka jest zaskoczona informacją powstaniu tzw. „nowego, planowanego wariantu”. W toku Studium nie wpłynęła bowiem żadna informacja na temat propozycji rozwiązań lub postulatów od Społeczności Gminy Jasieniec.

Jednocześnie informujemy, że Spółka pozostaje otwarta na dialog na temat przebiegu linii kolejowej, jednak wyłącznie w oparciu o merytoryczne argumenty oraz ważenie pozytywnych i negatywnych stron proponowanych rozwiązań. Trwające Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe ma bowiem na celu zgromadzenie jak największej bazy wiedzy na temat możliwości lokalizacji wariantów przebiegu linii kolejowej i każdy głos, jaki wpływa do Spółki, jest w tym procesie analizowany i brany pod uwagę.

Odpowiedzi Sprostowania