Wersja językowa
pl

CPK rozpoczyna konsultacje z organizacjami reprezentującymi osoby ze szczególnymi potrzebami

W związku z planowanym zakupem taboru pasażerskiego Kolei Dużych Prędkości spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpocznie w grudniu konsultacje z organizacjami reprezentującymi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Według założeń  nowy tabor powinien spełniać szereg wymogów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, które mają na celu poprawę dostępności transportowej, zwiększenie mobilności mieszkańców i zmniejszenie poziomu wykluczenia transportowego.

Przedmiotem konsultacji będzie po pierwsze, dokładne określenie i opisanie barier, które pasażer ze szczególnymi potrzebami może napotkać podczas podróży pociągiem, a po drugie  wypracowanie optymalnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań, żeby te bariery zlikwidować.

Celem jest pełne dostosowanie nowego taboru do potrzeb wszystkich podróżnych – ze szczególnym uwzględnieniem tych o ograniczonej sprawności, z niepełnosprawnościami, korzystających z wózków oraz zaawansowanych wiekowo.

Organizacje reprezentujące takie osoby mogą zgłaszać chęć udziału w konsultacjach CPK do 6 grudnia pod adresem: [email protected]

Zatwierdzona w październiku tego roku przez Radę Ministrów „Koncepcja zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK” przewiduje zakup i zarządzanie taborem potrzebnym do obsługi budowanych przez CPK linii KDP.

Według przyjętej uchwały nowy tabor będzie zgodny z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności (TSI) i będzie spełniał szereg wymogów technicznych i jakościowych zapewniając komfort i bezpieczeństwo podróżnym:

  • prędkość max do 250 km/h,
  • zasilanie 3 kV DC i 25 kV AC,
  • dostosowanie do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami,
  • energooszczędność i systemy odzyskiwania energii,
  • kompatybilność systemów bezpieczeństwa,
  • system sterowania i kierowania ruchem ETCS według najnowszych wymagań interoperacyjności,
  • system informacji pasażerskiej (SIP) z uwzględnieniem informacji lotniskowej i pokładową technologią digital signage,
  • wyposażenie w udogodnienia dla pasażerów, np. strefy wielofunkcyjne, indywidualne oświetlenie i ładowarki USB.

Projekt taborowy to element inwestycji kolejowych CPK, których celem jest uzupełnienie sieci kolejowej poprzez budowę linii KDP, skrócenie czasów przejazdu i zwiększenie udziału kolei w transporcie pasażerów i towarów.

Pozyskanie taboru odpowiedniej jakości ma być zadaniem spółki taborowej CPK, która zakupi ponad 100 elektrycznych składów zespolonych. Te pociągi będą następnie wynajmowane kolejowym przewoźnikom pasażerskim.

Zgodnie z harmonogramem, priorytetem będzie zakup taboru przeznaczonego do przewozu pasażerów na pierwszej linii KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź, która powinna zostać uruchomiana wraz z rozpoczęciem działalności I etapu lotniska CPK.

Informacje prasowe