Wersja językowa
pl

Informacja o unieważnieniu przetargu na audyt obszaru zatrudnienia i wynagrodzeń

W trosce o najwyższe standardy etyczne i w związku z identyfikacją sytuacji mającej znamiona konfliktu interesów, Spółka CPK zdecydowała o unieważnieniu postępowania przetargowego związanego z audytem poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń.

Spółka CPK informuje również że w najbliższym czasie ponownie otworzy postępowanie przetargowe w tym obszarze. Informacje o przetargu ukażą się na platformie Smart PZP.

Informacje prasowe