Wersja językowa
pl

Informacja dotycząca przetargów audytowych CPK 

Konsorcjum A2P2 Architecture & Planning i Zespołu Doradców Gospodarczych TOR złożyło ofertę w przetargu na wybór wykonawców audytów dla tzw. innych projektów (m.in. Airport City, Cargo City i zagospodarowania terenu po Lotnisku Chopina). W tej chwili trwa sprawdzanie oferty pod względem formalnym.  

Spółka zamierzała przeznaczyć na to zamówienie maksymalnie ok. 561 tys. zł brutto – taki był kosztorys zamawiającego. Natomiast złożona oferta wynosi prawie 982 tys. zł brutto. O dalszych krokach w tej sprawie spółka CPK będzie informować. 

Dzisiaj zarząd CPK zdecydował o unieważnieniu drugiego toczącego się równolegle przetargu: na wybór audytora dla części lotniskowej projektu. Powodem był brak ofert w postępowaniu. 

Jednocześnie przypomnijmy, że z udziału w przetargach zostało wykluczonych łącznie 116 firm, które wcześniej świadczyły usługi dla CPK. Celem tego działania było uniknięcie ewentualnego konfliktu interesów, czyli np. sytuacji, w której dana firma oceniałaby prace wykonane wcześniej przez siebie. 

Równolegle do trwających przetargów, w CPK prowadzone były audyty wewnętrzne, których zadaniem była analiza i techniczna ocena dotychczasowych działań spółki i poszczególnych komponentów Programu CPK. W zakładanym terminie, pod koniec marca tego roku, spółka przekazała do Biura Pełnomocnika Rządu ds. CPK komplet raportów z audytów wewnętrznych. Te analizy przygotowane przez ekspertów branżowych zatrudnionych w spółce stanowią kompletną bazą merytoryczną dla rekomendacji Pełnomocnika Rządu ds. CPK. Na ich podstawie urealnione zostały też m.in. harmonogramy części lotniskowej i kolejowej CPK oraz niektóre uwarunkowania dotyczące finansowania inwestycji. 

Z uwagi na kompleksowość Programu CPK projekt będzie poddany dalszej ocenie i analizie instytucji i ekspertów branżowych.  

W spółce trwają obecnie kontrole prowadzone przez instytucje państwowe, np. przez Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi w sprawie poprawności rozliczenia przez CPK podatku dochodowego od osób prawnych za ubiegły rok.  Do końca czerwca w CPK zaplanowane są też działania Najwyższej Izby Kontroli, które rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku.  

Jak wynika z planu NIK, w tym roku odbędą się w CPK kolejne dwie kontrole, które mają odpowiedzieć na pytanie, czy prawidłowo, rzetelnie i gospodarnie realizowano zadania związane z inwestycjami lotniskowymi i kolejowymi CPK.   

Informacje prasowe