Wersja językowa
pl

Grójec – odpowiedź na Spotkanie organizowane 25 września 2023 r. przez Monikę Kozłowską, kandydatkę do sejmu z list Koalicji Obywatelskiej

Spotkanie z kandydatami Koalicji Obywatelskiej i PSL w wyborach do sejmu i senatu w założeniu zostało poświęcone zagadnieniom planowanej budowy DK50/S50/A50 oraz CPK.. W zaproszeniu nie wskazano tematyki dyskusji ani zarysu agendy. Dobór prelegentów (specjaliści w zakresie rolnictwa, klimatu i lotnictwa) wskazuje, że celem spotkania nie jest merytoryczna ocena planowanych inwestycji. Użyte w zaproszeniu grafiki sugerują natomiast, że przedmiotem spotkania będzie powtarzanie niemerytorycznego sprzeciwu wobec idei CPK, gra na emocjach związanych z nabywaniem nieruchomości pod inwestycje celu publicznego a także kreślenie alternatywnych, niepopartych merytorycznie, planów przebiegu drogi i linii kolejowej.

Nie ma natomiast zapowiedzi poruszenia ważnych i potrzebnych zagadnień dotykających Mieszkańców regionu grójeckiego. Nie ma bowiem wzmianki o kwestii zrównoważonej i planowanej długofalowo urbanistyki, analizy potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury transportu drogowego i kolejowego, dyskusji o nowoczesnej sieci transportowej czy nakreśleniu wyzwań w obszarze mobilności społecznej.

Jednocześnie informujemy, że Spółka CPK pozostaje otwarta na dialog na temat przebiegu linii kolejowej, jednak wyłącznie w oparciu o merytoryczne argumenty oraz ważenie pozytywnych i negatywnych stron proponowanych rozwiązań. Trwające Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe ma bowiem na celu zgromadzenie jak największej bazy wiedzy na temat możliwości lokalizacji wariantów przebiegu linii kolejowej i każdy głos, jaki wpływa do Spółki, jest w tym procesie analizowany i brany pod uwagę.

Odpowiedzi Sprostowania