Wersja językowa
pl

Forum dialogu technicznego CPK z branżą kolejową

Dr Filip Czernicki, prezes CPK wziął udział w pierwszym spotkaniu Forum dialogu technicznego CPK z branżą kolejową. Uczestnicy spotkania, reprezentujący podmioty związane z kolejnictwem oraz administrację rządową rozmawiali o wyzwaniach branży kolejowej w kontekście CPK. Pomysłodawcą spotkania był wiceminister Maciej Lasek, pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Podczas spotkania omawiano przede wszystkim wyzwania związane z projektem Kolei Dużych Prędkości w Polsce zarówno w obszarach technicznych –  nawierzchni, sieci trakcyjnej, systemu zasilania, sterowania ruchem czy obiektów inżynieryjnych,  jak i funkcjonalnych związanych np. z projektowaniem, budową, certyfikacją czy eksploatacją linii.

– Prace nad KDP otwierają przed firmami szansę na rozwój poprzez wymagające projekty, które mogą przyspieszyć transfer wiedzy i technologii. Jest to również okazja do stworzenia nowych miejsc pracy i podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników, co przekłada się na długoterminowe korzyści dla całej gospodarki. Dlatego tak istotnym jest, aby przedsięwzięcie to było realizowane wspólnie poprzez budowanie relacji inwestora (CPK) z polskimi firmami i instytucjami naukowymi

– powiedział Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Maciej Lasek.

źródło: MFiPR

Podczas spotkania potwierdzono, że realizacja KDP w ramach CPK da w przyszłości podróżnym możliwość dynamicznego przemieszczania się koleją po Polsce i Europie, zaś firmom umożliwi aktywne uczestnictwo w projektach ważnych dla polityki transportowej Unii Europejskiej. Udział w projekcie budowy KDP w ramach CPK polskich podmiotów gospodarczych pozwoli im nie tylko potwierdzić ich znaczenie na rynku międzynarodowym, ale przyczyni się również do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności. Jednocześnie odpowiednio wczesne i skoordynowane w ramach „Forum dialogu technicznego CPK” zaangażowanie wszystkich stron procesu i rozpoczęcie przygotowań pozwoli na zachowanie jednolitości wszystkich parametrów budowanych linii: materiałowych, wdrożeniowych, projektowych, aż po kwestie technologiczne.

Informacje prasowe