Wersja językowa
pl

Eksperci w zarządzie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Stanowiska Członków Zarządu spółki celowej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego objęli Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona. Będą kierować odpowiednio: zaplanowaniem i realizacją komponentu lotniczego inwestycji, budową infrastruktury kolejowo – drogowej oraz finansami. Na czele spółki Centralny Port Komunikacyjny zawiązanej w dniu 12 października stoi Prezes Zarządu Jacek Bartosiak. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 listopada 2018 r.

W pierwszych dniach grudnia Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczyna działalność operacyjną. 30 listopada podmiot został wpisany do KRS, a dzień później powołano jego władze. Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja i koordynacji programu inwestycyjnego – największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski.

Czeka nas ogrom pracy. Jeszcze nigdy dotąd Polacy nie postawili sobie równie ambitnego celu w obszarze infrastruktury. Zespół, który będzie zarządzał procesem inwestycyjnym muszą tworzyć wybitni eksperci. Pokładam w moim zarządzie duże zaufanie.

Jacek Bartosiak, Prezes Zarządu CPK.

Dariusz Sawicki – Członek Zarządu ds. Komponentu Lotniczego CPK

W CPK będzie odpowiadał za zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację portu lotniczego. Dariusz Sawicki ma 18 lat doświadczenia w zakresie m.in. planowania i zarządzania projektami infrastrukturalnymi lotnisk na całym świecie. W swojej karierze był związany m.in. ze Star Alliance i PLL LOT. Prowadził też własną firmę konsultingową, zajmującą się doradztwem w zakresie planowania i zarządzania lotniskami. Jest ponadto wykładowcą na kierunkach lotniczych.

 

Centralny Port Komunikacyjny to bardzo złożony i skomplikowany, ale przy tym emocjonujący projekt. Cieszę się, że mogę być jego częścią i wykorzystać dotychczasowe doświadczenie na rzecz zaplanowania i budowy największego lotniska w Polsce. Uczestnicząc w rozbudowie London Heathrow miałem szansę nauczyć się i poznać anglosaską szkołę planowania portów lotniczych. Powszechnie uważana jest ona za jedną z najlepszych na świecie, a planiści, architekci, inżynierowie z Wielkiej Brytanii aktywnie uczestniczą w największych projektach lotniskowych na świecie. Bazując na takich wzorcach chciałbym, aby nowe lotnisko było rozsądnie zaplanowane, dobrze wykonane, wygodne dla pasażerów i efektywne dla linii lotniczych. Tak by wniosło trwałą wartość w system transportowy kraju i świadczyło o dobrze zainwestowanych pieniądzach.

Dariusz Sawicki

Oprócz rozbudowy London Heathrow, Dariusz Sawicki był odpowiedzialny za prace planistyczne i koordynacyjne na rzecz lotniska Tokio Narita oraz portów w Los Angeles, Hongkongu, Sao Paulo
czy Newark. Ściśle współpracował także z IATA m.in. przy projektach dla Heathrow, Paris CDG i Lotniska Chopina w Warszawie. W PLL LOT jako dyrektor ds. restrukturyzacji realizował plan zmniejszenia kosztów operacyjnych firmy o 500 milionów złotych. Jest absolwentem Cranfield University, School of Engineering w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobył tytuł magistra zarządzania transportem lotniczym ze specjalnością Planowanie i zarządzanie lotniskami. Ponadto posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany na Niezależnym Uniwersytecie Biznesu i Administracji Publicznej w Warszawie.

Piotr Malepszak – Członek Zarządu ds. Komponentu Kolejowego CPK

Bezpośrednio przed dołączeniem do CPK był Członkiem Zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialnym za sprawy techniczne i eksploatacyjne w obszarze utrzymania taboru i organizacji przewozów. W latach 2008 – 2016 zatrudniony był w PKP PLK na rożnych stanowiskach, w tym Dyrektora Biura i Pełnomocnika Zarządu. Jest twórcą licznych inicjatyw, które zaowocowały poprawą parametrów użytkowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 4 tys. kilometrów. Odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, pakietu zadań rewitalizacyjnych dla wykorzystania środków unijnych w latach 2011 – 2015  czy przygotowania infrastruktury potrzebnej do uruchomienia przewozów pociągami Pendolino.

Rozbudowa szlaków kolejowych to kluczowy element założeń CPK. Połączenia, które powstaną przy okazji realizacji tej inwestycji przeniosą Polaków na nowy poziom gospodarczy i społeczny. Gęstość sieci kolejowej w naszym kraju pozostawia obecnie wiele do życzenia. W Polsce istnieje 100 miast powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do połączeń kolejowych. Inwestycje CPK będą dla nich bramą na świat. Inną, nie mniej ważną sprawą jest zapewnienie spójności przyszłych inwestycji, prowadzonych w nowych śladach, z istniejącą infrastrukturą, która poddawana jest modernizacjom, rewitalizacjom oraz innym działaniom, mającym w przyszłości zapewnić wysoką przepustowość linii kolejowych. Kluczowym elementem będzie tutaj projektowanie rozwiązań z myślą o wzroście ruchu kolejowego, zarówno pasażerskiego jak i towarowego. Znaczące zwiększenie udziału kolei w rynku przewozowym jest celem nadrzędnym komponentu kolejowego w projekcie CPK.

Piotr Malepszak

Piotr Malepszak jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003 – 2004 był stypendystą Purdue University – USA. Prowadził projekty z zakresu realizacji studiów wykonalności utrzymania, rewitalizacji i poprawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. 

Michał Wrona – Członek Zarządu ds. Finansów CPK

Przez blisko 12 lat związany był z bankowością inwestycyjną i prowadził strategiczne projekty przy przygotowaniu spółek do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także transakcji fuzji i przejęć oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych firm z różnych sektorów. Realizował transakcje dla polskich przedsiębiorców, wiodących funduszy private equity oraz Skarbu Państwa przy transakcjach prywatyzacyjnych. Odpowiadał za pozyskanie finansowania o łącznej wartości ponad 25 mld złotych dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Pracował w domu maklerskim UniCredit CAIB Poland, a następnie w Pekao Investment Banking na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansowania i Nowych Emisji.

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wymagająca ogromnych nakładów finansowych, jednak dająca przy tym olbrzymi zwrot dla całej polskiej gospodarki. Projekt jest wielowymiarowy, obejmujący swoim zasięgiem zarówno port lotniczy, jak i wiele inwestycji towarzyszących, w tym budowę infrastruktury kolejowo-drogowej. To powoduje, że możemy wykorzystać różne formy finansowania tych projektów. Już na tak wstępnym etapie obserwujemy wśród inwestorów duże zainteresowanie CPK.

Michał Wrona

Michał Wrona jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada także wykształcenie w sektorze lotniczym – ukończył Aviation Management Professional Programme realizowany przez Stanford University we współpracy z IATA. Uzyskał także dyplom Le Master International de Management et d’Economie francuskiej HEC Paris. Studiował również w Kanadzie
w HEC Montréal. 

Spółka Centralny Port Komunikacyjny jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się także do grona spółek strategicznych z punktu widzenia interesów państwa. Została wpisana na listę podmiotów, których akcje Skarbu Państwa nie mogą być zbyte. Na tej liście są m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo SA czy KGHM Polska Miedź SA.

Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Inwestycja ma stworzyć ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartość w pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych.

Dariusz Sawicki Michał Wrona Mikołaj Wild Piotr Malepszak Port Lotniczy Solidarność Informacje prasowe