Wersja językowa
pl

Duże zainteresowanie firm w przetargu na projektowanie obiektów wspierających

Aż 26 firm z Polski i całego świata złożyło oferty w przetargu CPK na drugą umowę ramową dla projektowania tzw. obiektów wspierających, czyli m.in. hoteli, biur, terminali cargo i parkingów, który został ogłoszony na początku października. Tym razem wykonawcy zajmą się projektowaniem budynków na terenie lotniska i Airport City. Podobnie jak dla pierwszej grupy obiektów finalnie spółka podpisze umowę ramową z maksymalnie 15 podmiotami. Szacowana wartość obu umów to łącznie pięćset milionów złotych.

Wykonawcy wyłonieni w drugim przetargu na Projektowanie Obiektów Wspierających (Support Infrastructure Engineering – SIE) będą odpowiedzialni za projekty obiektów z obszaru nowego lotniska oraz jego najbliższego sąsiedztwa. Zaprojektują m.in. budynki dla centrum Airport City, związanego z funkcjonowaniem portu lotniczego. Powstaną w nim biura, hotele, parkingi wielopoziomowe, obiekty rozrywkowo-kulturalne, kompleksy handlowe, kongresowe i wystawiennicze, z przeznaczeniem do wykorzystania przez podmioty komercyjne i publiczne.

Cieszy nas tak duże zainteresowanie rynku. W pierwszej odsłonie przetargu zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, teraz aż 26. To podmioty z dużym doświadczeniem projektowym, zatrudniające cenionych specjalistów, którzy nadadzą Airport City oraz obiektom znajdujących się w obszarze lotniska ciekawy i wyjątkowy charakter

mówi Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego, lider projektu SIE.

Drugi przetarg, który zakończy się podpisaniem umowy z maksymalnie 15 podmiotami, obejmuje prace i usługi związane z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych oraz budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia zawiera również inne usługi związane z projektowaniem, np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych.

Pierwszy przetarg w ramach SIE, który został ogłoszony w sierpniu, dotyczył projektowania m.in. wieży kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjnego lotniska, bazy utrzymaniowej dla samolotów (MRO), budynków służb ratowniczo-gaśniczych, służb lotniskowych itd. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski.

Z wykonawcami wybranymi na podstawie kryteriów jakościowych – zarówno w pierwszym, jak i w drugim przetargu – spółka CPK podpisze umowy ramowe. Konkretne zadania będą im zlecane w wyniku postępowań wykonawczych. Ta formuła jest szeroko stosowana np. w projektowych zamówieniach lotniczych i kolejowych spółki CPK. Pozwala ona na sprawny wybór wykonawców poszczególnych zadań.

Lista firm, które zgłosiły się w drugim przetargu na Projektowanie Obiektów Wspierających dostępna jest na platformie SmartPZP.

Informacje prasowe