Wersja językowa
pl

Droga Czerwona coraz bliżej. Dzięki wsparciu CPK ruszają prace przygotowawcze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą prac przygotowawczych Drogi Czerwonej. To pierwszy krok ku realizacji tej inwestycji, wspierany przede wszystkim przez Centralny Port Komunikacyjny. Ta inwestycja komplementarna CPK w przyszłości zapewni połączenie między Portem Gdynia a Obwodnicą Trójmiasta (trasą S6) oraz z autostradą A1 i Portem Solidarność.

Dokumentację projektową w ramach prac przygotowawczych przygotuje firma Mosty Katowice. Umowa z wykonawcą opiewa na ok. 8 mln zł. Czas realizacji samej dokumentacji to 18 miesięcy. Po tym czasie zostanie ona zweryfikowana i ostatecznie zatwierdzona przez inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji w podziale na trzy odcinki: węzeł Gdynia Chylonia – węzeł Kwiatkowskiego II, węzeł Kwiatkowskiego II – węzeł Ofiar Grudnia ’70 i węzeł Ofiar Grudnia ‘70 – węzeł Terminal Promowy. Dla pierwszego z nich wykonawca przygotuje Koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych Studium komunikacyjne. Oprócz tego dla pierwszego odcinka wykona badania geologiczne.

W kwietniu tego roku spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała z GDDKiA umowę w sprawie sfinansowania prac przygotowawczych, które właśnie ruszają. CPK przekazało na ten cel 20 mln zł. Szacowana wartość budowy Drogi Czerwonej to 2,7 mld zł.

Budowa Drogi Czerwonej to inwestycja o dużym znaczeniu gospodarczym, nie tylko w wymiarze lokalnym. Będzie to tzw. ostatnia mila bezpośrednio włączająca gdyński port do sieci dróg ekspresowych i autostrad, co poprawi atrakcyjność inwestycyjną Trójmiasta dla przedsiębiorców z całego świata. Droga Czerwona zapewni dalszy rozwój Portu Gdynia, ale będzie miała ogromne znaczenie również dla ogólnopolskiego Programu CPK

MÓWI WICEMINISTER INFRASTRUKTURY MARCIN HORAŁA, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK.

Nowa inwestycja drogowa zapewni połączenie między Portem Gdynia, od skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta, a siecią dróg krajowych. Droga Czerwona ma zastąpić Estakadę Kwiatkowskiego, która jest w złym stanie technicznym. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy możliwości przeładunkowe i rozwojowe. Ponadto Gdynia i je port to element unijnej sieci TEN-T. Oprócz strategicznych szlaków drogowych i kolejowych w jej skład wchodzi także tzw. infrastruktura punktowa, w tym porty lotnicze i morskie.

Wsparcie finansowe na prace przygotowawcze dla budowy Drogi Czerwonej przewidziano w Programie Społeczno-Gospodarczym CPK, wchodzącym w skład Programu Wieloletniego CPK.

Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, czyli bezpośredniego łącznika z Obwodnicą Trójmiasta, to 2,7 mld zł. Koszty procesu przygotowawczego, sfinansowanego przez spółkę CPK, to ok. 20 mln zł. Budowa Drogi Czerwonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma potrwać ok. 5 lat.

Informacje prasowe