Wersja językowa
pl

Cztery warianty przebiegu linii Katowice – Ostrawa. Odpowiedź na zarzuty podczas konferencji władz woj. śląskiego

Teza, że inwestycje kolejowe CPK są ustalane w Warszawie w oderwaniu od realiów lokalnych i że o życiu ludzi decydują „kreski na mapie” jest oderwana od rzeczywistości. Naszym celem jest wyznaczenie przebiegu tej linii w taki sposób, żeby zmniejszyć do minimum kolizje z zabudową mieszkalną. To właśnie dlatego, że badaliśmy wszystkie kolejne propozycje korekt przebiegów, które otrzymaliśmy podczas konsultacji, wariant inwestorski dla odcinka Katowice – Ostrawa jeszcze nie jest wybrany. W grę wchodzą cztery potencjalne przebiegi, z czego wariant inwestorski ogłosimy niebawem.

Rozumiem potrzeby i obawy mieszkańców z domów, w sąsiedztwie których może przebiegać linia kolejowa Katowice – Ostrawa. Niekiedy przedłużające się, drobiazgowe prace planistyczne służą ograniczeniu konfliktów społecznych i wynikają z tego, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców i samorządowców. Naszym celem jest wyznaczenie trasy w sposób jak najmniej kolizyjny i z poszanowaniem sugestii mieszkańców. Bez tej linii trudno będzie o cywilizacyjny skok i dla tego regionu Śląska, i dla Polski. Ta linia kolejowa będzie inwestycyjnym zastrzykiem dla regionu, oznacza lepszy i szybszy transport ludzi i towarów

mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Z uwagi na silnie zurbanizowany obszar, przez który ma przebiegać szprycha nr 7, występujące ograniczenia w postaci szkód górniczych czy obszarów inwestycyjnych oraz bliskość autostrady A1, wytyczenie przebiegu trasy wymaga wielu prac. Niekiedy przedłużające się, drobiazgowe prace planistyczne służą więc ograniczeniu konfliktów społecznych i wynikają z tego, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców i samorządowców. Wyznaczając trasę, bierzemy pod uwagę kwestie techniczne, społeczne i środowiskowe, a więc zarówno kolizje z budynkami mieszkalnym, jak też zielonymi terenami ochronionymi. Ponieważ planujemy linię o parametrach technicznych dla prędkości do 250 km/h, wymaga ona toru o ściśle określonej geometrii, żeby pociąg mógł się w wystarczający sposób rozpędzić.

Zarzut, że przebiegi nie były konsultowane i że pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała nie przyjmował zaproszeń na spotkania z mieszkańcami i samorządowcami na Śląsku, to nieprawda.

Dla odcinka Katowice – Ostrawa tylko w I turze obyło się 12 konsultacji w formule online, w których udział wzięło łącznie ponad 4 tys. osób. W turze II, podczas 18 konsultacji stacjonarnych z przedstawicielami spółki CPK spotkało się niemal 1,8 tys. osób. Eksperci odbyli również około 150 konsultacji indywidualnych. Kolejne 10 spotkań przedstawicieli spółki, towarzyszyło II etapowi studium wykonalności dla tego odcinka. Były one organizowane zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, mieszkańcami, jak i w ramach zespołów senackich i sejmowych. Tylko od marca ubiegłego roku do stycznia tego roku w sześciu z nich brał udział minister Marcin Horała, np. z mieszkańcami Palowic w gminie Czerwionka-Leszczyny, z przedstawicielami Społecznego Komitetu Protestacyjnego STOP dla KDP w Palowicach i podczas wspólnego posiedzenia Zespołów Parlamentarnych dotyczącego właśnie odcinka Katowice – Ostrawa.

Dzięki kolejowym inwestycjom planowanym przez CPK w województwie śląskim nastąpi również skrócenie czasu przejazdu do Warszawy z Katowic do 1 godz. 40 min. Z Jastrzębia-Zdroju i Rybnika dojedziemy do stolicy w 2 godz. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych, co pozwoli usprawnić komunikację kolejową w regionie. Nowa linia w wymierny sposób przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców umożliwiając sprawne i bezpieczne połączenia. Z Katowic do Jastrzębia Zdroju dojedziemy w 50 minut pociągiem regionalnym lub w 35 minut ekspresem (dziś brak jest takiego połączenia). Z Rybnika do Katowic mieszkańcy dojadą w 25 minut (dziś jadą ponad 2 razy dłużej), a z Wodzisławia Śląskiego w 42 minut (dziś taka podróż zajmuje od godziny do 1 h 20 minut).

Wybudowana po polskiej stronie linia kolejowa zostanie wydłużona po czeskiej stronie do Ostrawy. Dzięki temu z Katowic do Ostrawy będzie można przejechać zaledwie w 40 minut, czyli o niemal godzinę krócej niż obecnie. Polska i czeska inwestycja są ze sobą skoordynowane. Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury w Czechach przygotowuje budowę KDP na linii Praga – Brno – Ostrawa z przedłużeniem do granicy polsko-czeskiej, a prace planistyczne na odcinku Praga – Brno są już mocno zaawansowane. Trasa Katowice-Ostrawa jest elementem transeuropejskiego korytarza TEN-T, czyli jest jednym z priorytetów inwestycyjnych UE.

Odpowiedzi