Wersja językowa
pl

#CPK2021. Zobacz 10 najważniejszych wydarzeń w 2021 r.

To był naprawdę efektywny rok dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zrealizowaliśmy kluczowe procesy, kamienie milowe i zamierzenia. Działaliśmy na każdym poziomie - lokalnym, krajowym czy międzynarodowym. Prowadziliśmy konsekwentnie konsultacje i uzgodnienia z mieszkańcami, samorządowcami, a także m.in. z branżą lotniczą, kolejową, projektową, budowlaną czy partnerami zagranicznymi. To wszystko, aby zbliżyć się do najważniejszej daty naszego projektu – wbicia pierwszej łopaty w 2023 roku.

10. FINALIZUJEMY BADANIA PRZYRODNICZE I TERENOWE NA TERENIE LOTNISKA

Przed wbiciem „pierwszej łopaty” trzeba dokładnie zbadać charakterystykę obszaru przyszłej inwestycji pod kątem środowiska naturalnego, ukształtowania terenu czy warunków hydrologicznych.

Przez cały rok na terenie obejmującym łącznie ok. 1055 km kw. eksperci prowadzili obserwacje środowiskowe i badali stan terenu, na którym znajdzie się Port Lotniczy Solidarność i infrastruktura towarzysząca. Wykonano badania m.in. siedlisk botanicznych, bezkręgowców, płazów, ptaków i ssaków naziemnych. W porze nocnej prowadzono obserwacje nietoperzy.

Ponadto eksperci badali jakość wód powierzchniowych, wykonywali pomiary drgań przy istniejących i projektowanych liniach kolejowych, a także prowadzili analizę krajobrazową czy weryfikowali dane dotyczące lokalizacji zabytków i obiektów cennych pod względem kulturowym.

BADANIA ŚRODOWISKOWE BADANIA TERENOWE

9. POZYSKALIŚMY REKORDOWE DOFINANSOWANIE Z UE DLA CPK

Komisja Europejska przyznała nam ponad 108 mln zł dofinansowania z instrumentu CEF Reflow. Otrzymaliśmy największe dofinansowanie w całej Unii i ponad połowę dotacji dla projektów z Polski. Komisja oceniła aplikacje CPK najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych polskich projektów, rekomendując pełną kwotę wsparcia wnioskowaną przez spółkę. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na projekt budowlany tunelu dla Kolei Dużych Prędkości w Łodzi oraz na prace przygotowawcze do budowy linii między Warszawą, Sieradzem i Poznaniem.

W związku z ogłoszeniem naboru do tzw. CEF 2 (z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027), spółka CPK opracowuje do złożenia wnioski o dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości ok. 4,4 mld zł. Biorąc pod uwagę wartość dofinansowania, wysokość dotacji może wynieść ok. 3 mld zł.

CEF „ŁĄCZĄC EUROPĘ” – DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTÓW CPK

8. ROZPOCZĘLIŚMY PROJEKTOWANIE TUNELU KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W ŁODZI

Z końcem listopada podpisaliśmy umowę na projekt 4-kilometrowego tunelu Kolei Dużych Prędkości – na zachód od stacji Łódź Fabryczna. To pierwsza spośród inwestycji CPK, która wkroczyła w fazę projektowania i posiada decyzję środowiskową. Podpisany kontrakt przewiduje wykonanie projektu budowlanego oraz niezbędnych opracowań i decyzji administracyjnych dla tunelu i linii kolejowej. Na ten cel spółka CPK otrzymała ok. 60 mln zł dofinansowania z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Tunel ma być oddany do użytku w 2027 roku.

Podziemny przejazd kolejowy w Łodzi będzie elementem tzw. szprychy nr 9, czyli nowej trasy kolejowej z Warszawy przez CPK, Łódź i Sieradz, a dalej do Wrocławia i Poznania (od swojego kształtu bywa też nazywana “igrekiem”).Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14.

TUNEL DALEKOBIEŻNY CPK W ŁODZI. UMOWA NA PROJEKTOWANIE PODPISANA

7. KUPILIŚMY PIERWSZE NIERUCHOMOŚCI W RAMACH PROGRAMU DOBROWOLNYCH NABYĆ

W mijającym roku rozkręcił się wykup gruntów pod przyszłe lotnisko w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Kupiliśmy pierwsze nieruchomości – wszystkie wykupione działki znajdują się na obszarze ok. 75 km kw., objętych tzw. rozporządzeniem obszarowym.

Kolejne transakcje są procedowane, a do udziału w PDN zgłaszają się kolejni mieszkańcy. W ramach tego procesu niezależni rzeczoznawcy majątkowi dokonują stosownych wycen. Dotychczas do Programu zgłosiło się ponad 200 właścicieli.

We wrześniu rozszerzyliśmy pakiet ułatwień dla zainteresowanych – m.in. pomoc indywidualnego opiekuna, organizację i sfinansowanie przeprowadzki, sfinansowanie obsługi prawnej, możliwość użytkowania nieruchomości po dokonaniu transakcji czy wsparcie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy i zamieszkania.

PROGRAM DOBROWOLNYCH NABYĆ

6. ROZPOCZĘLIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z DORADCĄ STRATEGICZNYM – LOTNISKIEM INCHEON W SEULU

Początek roku 2021 przyniósł polsko-koreańskie porozumienie o współpracy oraz kontrakt między CPK a Lotniskiem Incheon w Seulu na doradztwo strategiczne. Spółka zarządzająca koreańskim portem lotniczym zobowiązała podzielić się wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do zaplanowania i zaprojektowania Portu Solidarność.

Przez cały mijający rok eksperci z Korei Południowej pracowali – w siedzibie spółki CPK i zdalnie – w ramach zespołu zintegrowanego. Przedstawiciele Incheon dostarczyli szereg zamówionych opracowań i analiz, dzieląc się wiedzą, know-how i doświadczeniem zdobytymi podczas projektowania i budowy hubu w Seulu. Doświadczenia te dotyczą kwestii takich, jak np. zarządzanie operacyjne, integracja lotniska z koleją, etapowanie realizacji, rozwój Airport City, podejście do innowacji czy zarządzanie ryzykiem. Eksperci Incheon brali też udział w opiniowaniu kluczowej dokumentacji, np. prognoz ruchu lotniczego i preferowanej lokalizacji.

Incheon to główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej i jeden z najlepszych portów przesiadkowych świata. Zajmuje czwarte miejsce w aktualnym rankingu Skytrax. W 2019 r. – przed wybuchem pandemii COVID-19 – Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów i 2,7 mln ton towarów. W tym roku – czasie spowolnienia COVID-19 – rząd Republiki Korei i zarządzająca Lotniskiem Incheon spółka IIAC zatwierdzili czwarty etap rozbudowy tego portu lotniczego. Wieloletni program inwestycyjny zakłada zainwestowanie w Incheon do końca 2025 r. równowartość 5,4 mld dolarów m.in. na budowę czwartej drogi startowej i rozbudowę Terminalu 2.

POLSKA I KOREA POŁUDNIOWA ZWIERAJĄ SZYKI. CPK I INCHEON ROZPOCZYNAJĄ WSPÓŁPRACĘ

5. WYBRALIŚMY MASTER PLANNERA DLA PORTU SOLIDARNOŚĆ

Wyłoniliśmy wykonawcę master planu – opracowania, które posłuży jako źródło specjalistycznych danych, m.in. prognoz ruchu lotniczego, etapowania budowy czy dokumentacji przedprojektowej. Przygotuje je firma Arup Polska, należąca do brytyjskiej grupy Arup.

W trakcie wyłaniania wykonawcy trwały już prace nad master planem, które spółka prowadziła własnymi siłami i wspólnie z zakontraktowanymi już doradcami zewnętrznymi. Po podpisaniu umowy z Arup Polska wyniki dotychczasowych działań, w tym część prac planistycznych, np. dotyczących delimitacji lotniska czy pozyskane od IATA prognozy ruchu lotniczego uwzgledniające m.in. efekt COVID-19, zostały przekazane wykonawcy.

Brytyjska grupa inżynieryjno-projektowa Arup posiada międzynarodowe doświadczenie w realizacji projektów lotniskowych. Globalne doświadczenie firmy obejmuje m.in. prace na lotniskach Londyn Heathrow, Kopenhaga Kastrup, San Francisco, Toronto Pearson, Chubu Centrair (w Japonii), Pekin International i Hong Kong.

CPK PODPISAŁ UMOWĘ Z MASTER PLANNEREM

4. OGŁOSILIŚMY REKORDOWE POSTĘPOWANIE NA PROJEKTOWANIE INWESTYCJI KOLEJOWYCH CPK

W październiku spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła największe w Europie postępowanie ramowe na dokumentację projektową dla programu kolejowego CPK. Szacowana wartość prac to ponad 7 mld zł netto.

Zastosowanie formuły umowy ramowej ma na celu wybór grupy wykonawców, którym spółka CPK przez osiem lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych.

Umowa ramowa daje możliwość sprawniejszego i szybszego wyboru wykonawców prac projektowych w następujących po nich uproszczonych zamówieniach wykonawczych. To także m.in. transparentny harmonogram zaplanowany na dwie kolejne perspektywy unijne (do 2034 r.) i pozbawione nadmiernych formalności postępowania wykonawcze.

Postępowanie ramowe dotyczy łącznie 29 projektów podzielonych na 82 odcinki, które składają się na prawie 1 800 km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane przez CPK do końca 2034 r. Wśród nich znajdą się odcinki KDP z prędkością projektową do 350 km/h.

REKORDOWA UMOWA RAMOWA NA PROJEKTOWANIE INWESTYCJI KOLEJOWYCH CPK

3. ROZPOCZĘLIŚMY STUDIA WYKONALNOŚCI DLA OK. 1000 KM NOWYCH LINII

Ostatnie miesiące były przełomowe w programie kolejowym CPK. Zawarliśmy w sumie osiem wielomilionowych kontraktów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (tzw. STEŚ). Prace przygotowawcze trwają na kolejowych odcinkach o łącznej długości prawie tysiąca kilometrów.

Podpisane kontrakty na studia wykonalności dotyczą odcinków:

W ramach tzw. STEŚ zostaną m.in. wskazane rekomendowane przebiegi nowych linii kolejowych. Wykonawcy dostarczą również prognozy ruchu, analizy np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne.

Na trasie Warszawa-Łódź pociągi z pasażerami będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w przyszłości nawet do 350 km/h – jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Dzięki tej inwestycji pasażerowie dojadą do nowego lotniska: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi w ok. pół godziny, a z Warszawy do Łodzi w ok. 45 minut, czyli prawie dwa razy szybciej niż obecnie.

Odcinek Warszawa-Łódź zostanie wydłużony do Wrocławia, a docelowo też do Poznania. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe, którego koncepcja od swojego kształtu jest nazywana „igrekiem”. Te dwie linie stanowią pierwszy i najważniejszy element systemu Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Większość odcinków “uruchomionych” w 2021 roku służy przede wszystkim uzupełnieniu krajowej sieci kolejowej, a dzięki temu włączeniu wielu miast i obszarów do sieci kolejowej. Dzięki odcinkowi Katowice – Ostrawa pociągi dojadą do 90-tysięcznego Jastrzębia-Zdroju, które jest dziś największym miastem w Polsce bez dostępu do kolei. Trasa kolejowa Zamość – Bełżec poprawi skomunikowanie obszarów na wschodzie Polski. Tomaszów Lubelski i Bełżec zostaną włączone do sieci kolejowej, a Zamość i Krasnystaw do sieci połączeń dalekobieżnych. Zaś dzięki realizacji odcinka Ostrołęka-Łomża-Giżycko do sieci pasażerskich połączeń dalekobieżnych włączona zostanie m.in. Łomża, Kolno i Orzysz. Pierwsze z tych miast – Łomża – czeka na pociągi pasażerskie od 1993 r.

2. OGŁOSILIŚMY PREFEROWANY OBSZAR LOKALIZACJI PORTU SOLIDARNOŚĆ

Zgodnie z zapowiedziami w 2021 roku zrealizowaliśmy kolejny kamień milowy w pracach nad lotniskiem Solidarność. W połowie grudnia ogłosiliśmy preferowaną lokalizację portu lotniczego, obejmującą obszar ok. 41 km kw. na terenie trzech gmin – Baranów, Teresin i Wiskitki. W tym obszarze znajduje się ok. 3800 działek i ok. 520 budynków mieszkalnych.

Teren został wybrany tak, żeby zapewnić optymalne parametry operacyjne, a jednocześnie uniknąć ingerencji w tereny najliczniej zamieszkałe i ominąć miejsca ważne dla społeczności lokalnej takich, jak np. kościoły, cmentarze i zabytki. Przedstawiony materiał posłuży do dalszych analiz, zaś dokładna lokalizacja w ramach wariantu inwestorskiego zostanie wytyczona w dokumentacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

SPÓŁKA CPK WSKAZAŁA PREFEROWANĄ LOKALIZACJĘ PORTU SOLIDARNOŚĆ

1. PODPISALIŚMY POROZUMIENIE WS. WSPÓLNEJ INWESTYCJI Z RZĄDEM KOREI POŁUDNIOWEJ

2021 rok obfitował w liczne działania z partnerami zagranicznymi. Najważniejszym z nich było podpisanie w grudniu Porozumienia o Współpracy z przedstawicielami lotniska Incheon i Korei Południowej, na mocy którego Koreańczycy zapowiedzieli zaangażowanie kapitałowe w polski projekt. Porozumienie zakłada działania zmierzające do wspólnego przedsięwzięcia w formule joint venture, w którym Koreańczycy mają objąć mniejszościowy pakiet udziałów.

W styczniu ruszyły prace polsko-brytyjskiej grupy roboczej, której celem była wymiana informacji i bieżąca współpraca na poziomie ministerstw, agencji rządowych i biznesu. Obie strony dzielą się doświadczeniami i inwestycyjnym know-how.

Kontynuowaliśmy także współpracę z francuskimi kolejami SNCF, która jest dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Eksperci z CPK wzięli udział w wizycie studyjnej na terenie Francji, podczas której odwiedzili Centrum Nadzoru Ruchu i spotkali się z ekspertami L’infrapôle LGV Sud Est Européen – jednostki zarządzającej utrzymaniem infrastruktury regionu południowowschodniej Francji.

Ponadto, w maju przedstawiciele rządów Polski i Hiszpanii zawarli Porozumienie o Współpracy przy projekcie CPK. Dokument przewiduje współdziałanie obu krajów, które będzie dotyczyło przede wszystkim rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Hiszpania to jeden ze światowych liderów w obszarze rozwoju i zarządzania systemem szybkich kolei, a dzięki podjętej współpracy – źródło doświadczeń i know-how w tym zakresie, które jest wsparciem przy pracach nad KDP w Polsce.

POLSKA I KOREA POŁUDNIOWA ZAANGAŻUJĄ SIĘ WE WSPÓLNE FINANSOWANIE PROJEKTU CPK

Informacje prasowe