Wersja językowa
pl

CPK to inwestycja, która się opłaci

Tzw. test prywatnego inwestora wykonany dla Centralnego Portu Komunikacyjnego wykazał, że stopa zwrotu z lotniskowej części tej inwestycji wynosi prawie 10 proc.

Test Prywatnego Inwestora określa m.in. podstawowe parametry inwestycji i weryfikuje argumenty ekonomiczne przemawiające za jej budową. TPI dla CPK został wykonany przez renomowanego niezależnego doradcę z grupy największych firm konsultingowych na rynku w Polsce. Wyniki wskazują na opłacalność budowy CPK z perspektywy potencjalnego inwestora prywatnego.

Projekt CPK ma swoje głębokie uzasadnienie ekonomiczne. Ze względu na swoją wielkość i strategiczny charakter inwestycja cieszy się zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów finansowych, jak i branżowych. Rozważamy zaangażowanie w ten projekt inwestora prywatnego, co powoduje, że jego finansowanie może pochodzić nie tylko z sektora publicznego.

Michał Wrona, wiceprezes CPK ds. finansowych.

Dla właściwego przebiegu inwestycji konieczna jest szczegółowo i profesjonalnie przygotowana faza planowania i projektowania. CPK jest już uwzględniony w nowej Strategii Rozwoju Transportu dla RP. W tym roku przyjęty będzie też rządowy plan wieloletni, czyli dokument,  który określi, jakie konkretnie inwestycje będą realizowane, w jakim czasie i jakie finansowanie będzie na to potrzebne.

wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W ten sposób CPK uzyska status podobny do Programu Budowy Dróg Krajowych i Krajowego Programu Kolejowego.

Spółka CPK zdefiniowała wstępny zakres prac koniecznych dla realizacji nowego lotniska. Obejmuje on ponad 60 elementów infrastruktury portu. Od strony kolejowej gotowy jest także podział pierwszych zadań inwestycyjnych między spółki: CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie budowy tzw. szprych, czyli poszczególnych korytarzy kolejowych obsługujących Port Lotniczy Solidarność (dokument jest obecnie w fazie uzgodnień).

W tym roku będzie wybrany doradca strategiczny, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania i budowy największych portów lotniczych. Doradca będzie wspierał spółkę CPK wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy oraz zasad zarządzania i operowania lotniskiem. Będzie też brał udział w przygotowaniu planu generalnego (tzw. masterplanu). Ten kluczowy dla inwestycji dokument koncepcyjny będzie zawierał m.in. długoterminowe prognozy rozwoju lotniska w horyzoncie co najmniej 20 lat, szczegółową lokalizację terminala i pasów startowych oraz zakładany kosztorys przedsięwzięcia wraz z listą towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych. 

W sprawie centralnego lotniska od 2003 r. kolejne rządy zlecały opracowanie analiz – zarówno firmom zewnętrznym, jak też wewnętrznym zespołom ministerialnym – których celem była odpowiedź na pytanie, czy budowa portu ma uzasadnienie i w jaki sposób wpłynie na gospodarkę. Poniżej przedstawiamy kilka liczb, które przemawiają za CPK:

Transport lotniczy a PKB i rynek pracy

 • Według dostępnych danych, 10-procentowy wzrost mobilności społeczeństwa powoduje 0,5 proc. wzrostu PKB kraju i dodatkowo długoterminowy wzrost produktywności pracowników o 0,07 proc. rocznie.

(źródło: InterVISTAS, 2015, Economic Impact of European Airports A Critical Catalyst to Economic Growth; PWC)

 • Zwiększenie tzw. oferowania (liczby miejsc w cywilnym transporcie lotniczym) o każde 10 proc. może spowodować do 1 proc. wzrostu PKB. W przypadku Wielkiej Brytanii odnotowano w takiej sytuacji również 4 proc. wzrost ruchu turystycznego, 1,7 proc. wzrostu importu i 3,3 proc. wzrostu eksportu

 (źródło: dane PWC dla UK Airports Commission)

 • Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że duże porty lotnicze mają znaczący udział w tworzeniu PKB: 
  • Paryskie Lotnisko De Gaulle’a (CDG) zapewnia 195 tys. miejsc pracy i dodatkowe 17 mld euro do PKB Francji (72 mln pasażerów w 2018 r.).
  • lotnisko Madryt Barajas (MAD) zapewnia pracę 300 tys. pracownikom i wkład w PKB Hiszpanii rzędu 15,2 mld euro (58 mln pasażerów w 2018 r.).

(źródło: EY „Wpływ CPK na gospodarkę Polsk” z 11.07.2017 r.)

 • Każde 10 etatów w branży lotniczej generuje 26 kolejnych miejsc pracy pośrednio w łańcuchu dostaw (źródło: Oxford Economics)
 • Każde 1 miejsce pracy wytworzone w lotnictwie tworzy 3 nowe miejsca pracy w innych gałęziach gospodarki. Z kolei każde 1 euro wytworzone przez sektor lotniczy generuje 3 euro w innych dziedzinach gospodarki (źródło: European Commision, Aviation Strategy for Europe)
 • Jak czytamy w Koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego z 7 listopada 2017 r. transport to jeden z kluczowych składników europejskiej gospodarki. Transport odpowiada za około 7 proc. PKB i 5 proc. zatrudnienia w UE

Port Solidarność a PKB Polski i miejsca pracy

 • Według Ministerstwa Infrastruktury, powstanie CPK powinno zapewnić wzrost przychodów budżetowych o  co najmniej 2,4 mld zł rocznie i kolejne 4,7 mld zł z tytułu zwiększenia PKB
 • Według uchwalonej przez Radę Ministrów Koncepcji CPK, w wyniku budowy CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym prawie 40 tys. w bezpośrednim otoczeniu węzła przesiadkowego oraz ok. 110 tys. w ramach powiązanych sektorów gospodarki, np. w branży logistycznej, turystycznej, hotelowej, deweloperskiej, handlu i usługach.

Dynamika rozwoju rynku lotniczego

 • Rynek lotniczy rozwija się w dynamicznym tempie. W 2017 r. po raz pierwszy w historii liczba pasażerów lotniczych na świecie przekroczyła 4 mld. Według szacunkowych danych IATA, do 2036 r. liczba ta ma się podwoić: do 8 mld
 • Według danych PWC, w 2015 r. lotniska w Polsce ogółem obsłużyły ponad 30 mln pasażerów, w 2016 r. ponad 34 mln, a w r. 2017 r. już 40 mln pasażerów. Wzrostowy trend się utrzymuje: w 2018 r. przez polskie lotniska przewinęło się prawie 46 mln (15 proc. wzrostu rok do roku).
 • Do kresu swojej przepustowości zbliża się Lotnisko Chopina, które w 2017 r. obsłużyło 15,75 mln pasażerów – o 23 proc. więcej niż w 2016 r.. W 2018 r. pasażerów w największym polskim porcie było już 17,75 mln, co oznacza wzrost o prawie 13 proc
 • Obecna przepustowość dróg startowych jest już maksymalnie wykorzystywana. Regularnie na Okęciu wykonuje się od 38 do 40 startów i lądowań. W szczycie operacyjnym wykonywane są nawet 42 operacje na godzinę. Tzw. przepustowość środowiskowa – 600 operacji lotniczych (startów i lądowań) dobowo – na Lotnisku Chopina w sezonie letnim jest prawie maksymalnie wykorzystywana. Rozwój tego lotniska limitują m.in. obszar ograniczonego użytkowania i zakaz lotów nocnych.
doradca strategiczny Michał Wrona Mikołaj Wild Port Lotniczy Solidarność Test Prywatnego Inwestora Informacje prasowe
Konrad Majszyk
Konrad Majszyk

Rzecznik prasowy

Kontakt dla mediów: [email protected]