Wersja językowa
pl

CPK rozwija współpracę z uczelniami. Podpisano porozumienie z Politechniką Warszawską

Wspólne projekty, organizacja szkoleń i staży dla studentów – to tylko kilka z licznych założeń zainaugurowanej współpracy między Centralnym Portem Komunikacyjnym a Politechniką Warszawską. Przedstawiciele instytucji podpisali porozumienie, na mocy którego spółka i uczelnia będą prowadzić wspólne działania m.in. na rzecz rozwoju projektu CPK, a także dostosowania programów kształcenia studentów do potrzeb rynku, w tym infrastrukturalnego.

Głównym celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia społeczności akademickiej – zarówno pracowników naukowych, jak i studentów – w działaniach związanych z pracami przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ze strony spółki porozumienie podpisał prezes Mikołaj Wild, a w imieniu Politechniki Warszawskiej – rektor uczelni, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba. Zainicjowana współpraca wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju nowych technologii i potrzeby zaangażowania potencjału uczelni wyższych w prace nad tak zaawansowanym projektem jak Centralny Port Komunikacyjny.

Inicjatywa ma wesprzeć prace związane z budową CPK oraz otoczenia, w tym systemu kolei dużych prędkości, a z drugiej strony umożliwić studentom i pracownikom Politechniki współpracę w zespołach projektowych oraz rozwijać działalność naukową. Działania, które będą prowadzone w ramach współpracy spółki CPK i Politechniki, to m.in. wspólne projekty naukowe i badawcze, praktyki i wizyty studyjne dla studentów czy prowadzenie doktoratów wdrożeniowych.

Współpraca z Politechniką Warszawską to jedno z wielu planowanych porozumień między CPK a uczelniami wyższymi. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szersze grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji.

Informacje prasowe