Wersja językowa
pl

CPK przekazał Grodziskim Przewozom Autobusowym 5 mln zł na zakup autobusów

Centralny Port Komunikacyjny i związek powiatowo-gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe podpisały umowę o dofinansowaniu. Spółka CPK przekazała 5 mln zł na zakup nowych autobusów, do obsługi transportu publicznego w powiatach grodziskim i pruszkowskim, w tym w gminach Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i Żabia Wola.

W ubiegłym roku związek powiatowo-gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe (GPA) obsługujący obszar 12 gmin pozyskał 5 mln zł z Funduszu Polski Ład. Kolejne 5 mln zł dofinasowania przekazała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Dzięki tym pieniądzom i wkładowi własnemu w wysokości ponad 1 mln zł, GPA planuje zakup 10 niskopodłogowych, 10-metrowych autobusów. Pojazdy będą fabrycznie nowe, klimatyzowane, monitorowane i wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej. Każdy pomieści ponad 70 pasażerów i będzie przystosowany do przewozu wózków i rowerów

Jednym z celów inwestycji CPK jest likwidacja wykluczenia transportowego, które w skali całego kraju dotyka dziś prawie 14 mln Polaków.  Infrastruktura transportowa to system połączony, dlatego równocześnie z projektowaniem i budową nowych linii kolejowych wspomagamy też transport autobusowy, który pomaga pasażerom dotrzeć do regionalnych węzłów przesiadkowych. Nasze wsparcie dla Grodziskich Przewozów Autobusowych to tak naprawdę pomocna dłoń wyciągnięta do mieszkańców, którym zapewnimy lepszą ofertę przewozową

mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK.

Nowe autobusy mają zacząć kursować z pasażerami na początku 2024 r., po zakończeniu procedury zakupowej.

Cieszę się, że w rejonie projektowanego lotniska na drogi wyjadą niskopodłogowe autobusy, a dzięki temu codzienne dojazdy do szkoły czy pracy będą dla mieszkańców wygodniejsze i że możemy mieć w tym swój udział. Spółka CPK konsekwentnie wspiera potrzeby społeczności lokalnej z otoczenia Lotniska CPK. Realizujemy je w odpowiedzi na problemy związane z transportem zgłaszane nam przez samorządy

mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia CPK.

Pieniądze zostaną przekazane w ramach Programu Społeczno-Gospodarczego ujętego w Koncepcji CPK uchwalonej przez Radę Ministrów w listopadzie 2017 r. PSG zakłada finansowanie projektów komplementarnych CPK, czyli m.in. inwestycje w transport, który integruje obszary podmiejskie i zwiększa dostępność komunikacyjną rejonów atrakcyjnych turystycznie.

Starania zarządu GPA w dużej mierze skupiają się na promowaniu publicznego transportu zbiorowego. Dzięki atrakcyjnej ofercie przewozowej i rosnącym standardom taboru chcemy zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodów i wyboru autobusów jako głównego środka transportu. Jesteśmy przekonani, że dzięki wprowadzeniu do użytku nowego i nowoczesnego taboru liczba pasażerów wzrośnie.  W styczniu tego roku odnotowaliśmy ponad 100-procentowy wzrost liczby pasażerów względem początku ubiegłego roku. Jednym z zadań naszej sieci autobusowej jest dowożenie mieszkańców do stacji i przystanków kolejowych, na razie WKD i Kolei Mazowieckich, ale mam nadzieję, że za kilka lat będą to również linie CPK na terenie Mazowsza

mówi Marek Wieżbicki, starosta grodziski i prezes GPA.

Rosnąca dynamicznie liczba mieszkańców (tylko dzięki powstającym nowym osiedlom w samym powiecie grodziskim co roku przybywa ich niemal 2 tys.) i budowa CPK oznaczają potrzebę nakładów na transport publiczny. Celem tych działań jest zwiększenie mobilności mieszkańców gmin w otoczeniu planowanej inwestycji, a w niedalekiej przyszłości zapewnienia dojazdów pracownikom budowy i obsługi lotniska z pobliskich miejscowości.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółka CPK współfinansowała dotychczas zakupy i projekty ważne dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji, np. zakup pięciu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z gmin Baranów i Teresin, nowego sprzętu do działań ratunkowych dla WOPR z Grodziska Mazowieckiego czy budowę lądowiska dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, które jest już w budowie.

Dla lotniska wraz z węzłem kolejowym, drogami i infrastrukturą towarzyszącą trwa zaawansowana procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. Na terenie inwestycji toczy się z sukcesem Program Dobrowolnych Nabyć (PDN), do którego zgłosiło się ponad 900 właścicieli dysponujących nieruchomościami o łącznej powierzchni ponad 2600 ha. Już za kilka miesięcy na terenie lotniska ruszą przygotowawcze prace budowlane.

Informacje prasowe