Wersja językowa
pl

CPK pokazuje Master Plan dla lotniska. Tak będzie rozwijać się najnowocześniejszy port lotniczy w Polsce

Spółka Centralny Port Komunikacyjny opublikowała szczegóły Master Planu, czyli kluczowego dokumentu określającego długoterminową koncepcję rozwoju lotniska. Opracowanie zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców oraz jest kopalnią wiedzy o założeniach i planach rozbudowy węzła, który zintegruje ruch lotniczy, kolejowy i drogowy. 

Link do streszczenia Master Planu CPK znajduje się tutaj.

W czerwcu 2023 roku zatwierdzony został Plan Generalny, czyli dokument wymagany w Ustawie Prawo Lotnicze do uzyskania zgód i akceptacji na szczeblach administracji państwowej do budowy nowego lotniska. Plan Generalny to uzupełnienie Master Planu, który zawiera wytyczne dla projektantów i wykonawców na temat lotniska oraz węzła kolejowego i drogowego: od wizji i celów strategicznych poprzez analizowane w trakcie prac planistycznych warianty, szczegóły lokalizacji i koncepcję zrównoważonego rozwoju aż po rozwiązania dotyczące układu lotniska, etapowania budowy, strefy operacyjnej, terminalu pasażerskiego, dworca kolejowego, Airport City, strefy cargo, bazy utrzymania samolotów, infrastruktury wojskowej i general aviation

 

Tylko jedno z 15 publicznych lotnisk w Polsce – Katowice Airport – publikuje aktualny plan generalny w Internecie. Dla porównania: w Wielkiej Brytanii, 30 lotnisk udostępnia te dokumenty, a ich powstanie poprzedzają szczegółowe badania środowiskowe i szerokie konsultacje społeczne, podobnie w przypadku CPK. 

Publikacja szczegółów Master Planu CPK pokazuje, że założenia i plany dotyczące budowy tej potrzebnej inwestycji są przejrzyste i ogólnodostępne. To też kolejny krok w ramach przygotowań, które idą konsekwentnie do przodu. Przeszliśmy z fazy planowania do zaawansowanego projektowania. Na terenie inwestycji postępują szybko wykupy nieruchomości, w terenie odbywają się też rozbiórki i odwierty geologiczne

– mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK. 

Ten dokument to podsumowanie wielomiesięcznych prac nad długoterminową koncepcją rozwoju lotniska i multimodalnego węzła CPK. W Master Planie znalazły się również m.in. warianty realizacji i kolejne etapy rozbudowy. Zamierzamy zapewnić pasażerom komfort podróżowania, łącząc w jednym miejscu różne środki transportu. Kluczowym elementem projektowanej infrastruktury będzie pierwsza stacja kolejowa tak bardzo zintegrowana z portem lotniczym

– mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.  

Dokument przedstawia etapy rozwoju lotniska CPK: od jego uruchomienia, które jest planowane w 2028 r., poprzez kolejne fazy, aż do 2060 r. – granicznej daty prognozy lotniczej dla rynku polskiego stworzonej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). 

Master Plan jest zgodny z prognozami IATA, które powstały w trzech scenariuszach – niskim, bazowym i wysokim – uwzględniając m.in. wpływ pandemii COVID-19. W scenariuszu bazowym poziom 40 mln pasażerów zostanie osiągnięty ok. 2035 r., co oznaczałoby konieczność rozbudowy infrastruktury. W 2060 r., przewiduje się możliwość obsługi na CPK prawie 65 mln pasażerów rocznie. Prognozowany ruch transferowy w początkowym okresie funkcjonowania lotniska ma stanowić około 40 proc. i wzrosnąć w długim okresie do poziomu 45 – 50 proc. 

Dokument wskazuje, że dzięki elastycznym projektom możliwa będzie modułowa rozbudowa terminala, płyt postojowych i pozostałej infrastruktury tak, by zapewnić efektywną pracę całego hubu. W chwili otwarcia lotnisko CPK będzie dysponowało dwiema równoległymi drogami startowymi o długości 3800 metrów każda, oddzielonymi 2500-metrową przestrzenią (tzw. midfield,) na której zlokalizowana zostanie niezbędna infrastruktura, m.in. terminal pasażerski z węzłem multimodalnym obejmującym dworzec kolejowy, płyty postojowe i odlodzeniowe, wieża kontroli ruchu lotniczego. Rezerwa pod trzecią droga startową, która może być potrzebna w kolejnej fazie rozwoju lotniska, znajduje się na południe od dwóch obecnie projektowanych.  

 

Wobec rosnących wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju i budownictwa ekologicznego, Master Plan zakłada, że lotnisko już od momentu startu będzie gotowe do zerowej emisji CO2 m.in. poprzez zapewnienie infrastruktury do obsługi naziemnej w postaci pojazdów zeroemisyjnych oraz pozyskiwania znacznej części energii z odnawialnych źródeł.  

Po północnej stronie terminala powstanie dworzec kolejowy z sześcioma podziemnymi peronami obsługujący połączenia dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Dzięki nowym, budowanym przez spółkę liniom dla Kolei Dużych Prędkości i modernizacji istniejącej sieci kolejowej czas przejazdu między lotniskiem CPK i Warszawą a największymi miastami w Polsce nie przekroczy 2,5 godziny.  

 Projektowana linia kolejowa, która zostanie oddana do użytku wraz z uruchomieniem lotniska, połączy Warszawę i Łódź z CPK, wpinając lotnisko w system Kolei Dużych Prędkości. Dworzec kolejowy CPK stanowić będzie środek węzła kolejowego łączącego CPK z liniami m.in. w stronę Warszawy, Łodzi i Wrocławia, Poznania, Krakowa i Katowic, Trójmiasta i Rzeszowa.  

 Wyniki prognoz Pasażerskiego Modelu Transportowego (PMT) wskazują, że docelowo około 40 proc. pasażerów będzie dojeżdżało do lotniska koleją, około 50 proc. skorzysta z samochodów i taksówek, a pozostali z autobusów i innych środków transportu. W dłuższej perspektywie czasowej planowane jest również przedłużenie linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) od Grodziska Mazowieckiego do terminala pasażerskiego CPK. 

W obrębie lotniska powstaną dwa dodatkowe przystanki kolejowe, obsługiwane przez pociągi regionalne. Przystanek CPK Wschód umożliwi dojazd do Airport City (czyli obiektów hotelowych, biurowych, konferencyjnych i administracyjnych).  Z kolei CPK Zachód obsłuży m.in. strefę cargo (dla ładunków frachtowych w zachodniej części węzła dodatkowo powstanie stacja CPK Towarowa). To właśnie po zachodniej stronie lotniska znajdą się m.in. terminale cargo do obsługi frachtu lotniczego. W oparciu o prognozy IATA Master Plan zakłada, że nowa infrastruktura CPK w połączeniu z brakiem takich ograniczeń, jakie obowiązują na Lotnisku Chopina, pozwoli uwolnić krajowy potencjał cargo lotniczego. Według prognoz, już w 2035 r. łącznie przewozy cargo i poczty lotniczej mają osiągnąć ok. 1 mln ton (przed COVID-19 było to ok. 100 tys. ton). 

Master Plan uwzględnia również wstępny układ drogowy wokół lotniska, który jest w trakcie pogłębionych analiz i uzgodnień z GDDKiA: połączenia lotniska z rozbudowaną Autostradą A2, drogą krajową nr 50 (DK50) oraz planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Niebawem spółka CPK przedstawi koncepcję architektoniczną terminala pasażerskiego i dworca kolejowego, nad którymi od listopada ubiegłego roku pracuje zespół projektowy z udziałem master architekta, pod przewodnictwem brytyjskiego biura Foster+Partners

Informacje prasowe