Wersja językowa
pl

CPK ogłasza przetarg na wybór konsultanta ds. weryfikacji dokumentacji projektowej

Spółka Centralny Port Komunikacyjny uruchomiła kolejne istotne postępowanie przetargowe. Jego przedmiotem są usługi związane z weryfikacją techniczną dokumentacji projektowej (DRF – Design Review Function) w celu zapewnienia jej jak najwyższej jakości.

Celem prac DRF jest dbałość o poprawność techniczną i kompletność dokumentacji projektowej pozyskanej od Generalnego Projektanta Architektury (MA – Master Architekt), Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych (ASID – Airport System Infrastructure Designer), Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (MCE – Master Civil Engineer) oraz Projektanta Obiektów Wspierających Lotnisko (SIE – Support Infrastructure Engineer).

CPK to obecnie jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Europie Centralnej i Wschodniej, a jednocześnie jeden z priorytetów inwestycyjnych UE na najbliższe lata. Liczymy więc na udział w postępowaniu najbardziej doświadczonych i kompetentnych wykonawców z całego świata. Jedynie podmioty o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, specjalizujące się w projektowaniu i weryfikacji technicznej dokumentacji projektowej w branży lotniskowej, mogą spełnić wysokie wymagania jakościowe projektu

powiedział Michał Ćwik, dyrektor Biura Projektowania i Inżynierii Podprogramu Lotniskowego w spółce CPK.

Współpraca z podmiotem, wykwalifikowanym w monitorowaniu procesu przygotowania dokumentacji projektowej i jej poprawnej weryfikacji, umożliwi efektywne współdziałanie wszystkich projektantów CPK i innych kontrahentów. Pozwoli wykryć potencjalne błędy projektowe lub kolizje międzybranżowe na wczesnym etapie. Efektem ma być prawidłowa i efektywna realizacja planowanych robót budowalnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Spółka liczy na udział zarówno polskich, jak i zagranicznych firm inżynieryjnych. Dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie SmartPZP.

Dotychczas w ramach komponentu lotniskowego spółka ogłosiła cztery kluczowe przetargi na prace projektowe i usługi związane z projektowaniem: na Master ArchitektaProjektanta Integracji Systemów LotniskowychGeneralnego Projektanta Inżynierii Lądowej oraz Projektanta Obiektów Wspierających Lotnisko.

Informacje prasowe