Wersja językowa
pl

CPK i Lotnisko Chopina. Przeniesienie ruchu. Odpowiedź na wystąpienie posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego.

Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński stawiają tezę, która jest całkowicie oderwana od rzeczywistości.

Przeniesienie 100 proc. ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na CPK jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania nowej infrastruktury CPK, o czym wielokrotnie informowaliśmy, np. przy okazji prezentacji prognoz IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych) dla Polski na początku 2022 r.

Dotychczas nie ma decyzji o likwidacji Lotniska Chopina, ani o zagospodarowaniu terenu po nim, ani o sprzedaży gruntów. Decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów z maja tego roku dotyczy jedynie przeniesienia ruchu komercyjnego.

Przeniesienie ruchu. Przykłady ze świata

O słuszności naszego podejścia i konieczności przeniesienia ruchu na lotnisko CPK, świadczą liczne przykłady ze świata, np. portów lotniczych Monachium i Oslo, przy okazji uruchamiania których stare lotniska były zamykane, a operacja przeniesienia ruchu okazała się sukcesem.

Jako przeciwwagę mamy przykład lotniska Mirabel w Montrealu, które uruchomiono bez wyłączenia starej infrastruktury. Przez to doszło do nadmiernego rozproszenia ruchu, a inwestycja zakończyła się fiaskiem. Powoływanie się przez posłów Dariusza Jońskiego i Michała Szczerbę na przykład lotniska London City, które funkcjonuje w środku miasta mimo obecności innych portów, np. Heathrow, jest niepoważne, ponieważ skala ruchu lotniczego w Londynie jest nieporównywalnie większa.

„Tajna” Koncepcja CPK

Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński opowiadali dziś o tym, że „dotarli” do zapisów Koncepcji CPK z 7 listopada 2017 r. W rzeczywistości jest on dokumentem ogólnodostępnym.

W Koncepcji, która jest dostępna w internecie od sześciu lat, a do której posłowie „dotarli” można przeczytać np. to:

„Uniknięcie kanibalistycznej konkurencji pomiędzy tak usytuowanymi lotniskami jest elementarzem tego rodzaju projektów na całym świecie, a brak uporządkowania tych kwestii jest wskazywany przez ekspertów jako podstawowa przyczyna nielicznych nieudanych projektów, np. budowy lotniska Montreal-Mirabel”.

Stały Komitet Rady Ministrów

25 maja tego roku Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzygnął o uwzględnieniu uwag pełnomocnika rządu ds. CPK do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r.”.

Zapisy projektu polityki rozwoju lotnictwa cywilnego nie są jednak formalną decyzją zamykającą Lotnisko Chopina, które jest współużytkowane przez Wojsko Polskie (mieści się tu 1 Baza Lotnictwa Transportowego). Przyszłości tej infrastruktury nie leży w gestii CPK.

Lotnisko Chopina. Hałas i kres przepustowości

Co do Lotniska Chopina, to według prognoz, już w tym roku może ponownie zbliżyć się do granic swojej przepustowości. Ruch lotniczy po pandemii COVID-19 odbudowuje się znacznie szybciej niż pokazywały prognozy, a już przed jej pojawieniem się, port wielokrotnie pracował w szczycie sezonu wykorzystując swoją przepustowość w 100 procentach.

Jeśli dodamy do tego liczne ograniczenia, np. hałasowe, zakaz lotów nocnych, lokalizację wewnątrz miasta i maksymalną przepustowość ok. 22 mln pasażerów rocznie, to jest jasne, że Lotnisko Chopina nie ma perspektyw dalszej rozbudowy i możliwości rozwoju.

Obecnie ponad 300 tys. mieszkańców​ Warszawy i okolic jest narażonych na hałas lotniczy (znajduje się w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania hałasowego​). Z tego powodu w na Lotnisku Chopina obowiązuje tzw. core night, czyli zakaz planowania lotów w godz. 23:30-5:30. Na Lotnisku CPK nie będzie ograniczeń operacji lotniczych w nocy, co jest istotnym argumentem przemawiającym za powstaniem lotniska CPK, które będzie funkcjonowało w systemie ciągłym (24/7/365). Ponad to, mimo ponad dwa razy większego prognozowanego ruchu dobowego w pierwszym etapie działania CPK, w porównaniu z lotniskiem Chopina, w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania hałasowego nowego lotniska znajdzie się ponad 10 razy mniej mieszkańców.

560 operacji to obowiązujący limit dzienny operacji na Lotnisku Chopina, który wynika m.in. z ograniczeń środowiskowych. Maksymalny dobowy limit operacji lotniczych osiągnięty został już w sezonie letnim w 2019 r., a przewoźnicy pragnący rozwijać swoją siatkę połączeń, napotykają problem braku slotów.

Zagospodarowanie Lotniska Chopina

Posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba ubolewają, że w sprawie Okęcia „nikt nie pytał mieszkańców Warszawy”, zapominając o tym, że przeniesienia lotniska oznacza dla kilkuset tysięcy ludzi likwidację uciążliwości związanej z hałasem.

W sprawie szczegółowych rozwiązań dotyczące przyszłego zagospodarowania terenów po Lotnisku Chopina nie zapadły wiążące rozstrzygnięcia. To może być piękny, nowoczesny, mądrze zaplanowany i pełniące różnorodne funkcje fragment miasta z dostępem do nowoczesnego transportu publicznego i miejskiej infrastruktury.

Model finansowania inwestycji CPK nie uwzględnia wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Teza o „zawłaszczeniu przez CPK terenu lotniska Chopina” poprzez połączenie spółki z PPL, a w kolejnym kroku uwłaszczeniu na pozyskanej nieruchomości poprzez jej sprzedaż, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Jeden silny podmiot. Połączenie CPK i PPL

Włączenie PPL do CPK jest wynikiem realizacji zapisów Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK i dopełnieniem procesu, który rozpoczął się w październiku 2022 roku.

Celem trwającej konsolidacji CPK i PPL, czyli spółek mających zbieżne cele, jest realizacja i koordynacja programu inwestycyjnego CPK – ze szczególnym uwzględnieniem jego części lotniskowej.

Połączenie pozwoli na stworzenie silnej grupy kapitałowej z branży infrastruktury lotniskowej, która z jednej strony zapewni stabilność polskiej branży lotniczej, a z drugiej będzie w stanie konkurować na rynku europejskim. Podobne rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą lotniskową działają m.in. w Szwecji (Grupa Svedavia) i Francji (ADP).

Nie ma żadnych planów sprzedaży gruntów pod Lotniskiem Chopina. Grunty te wreszcie zyskały uregulowany stan prawny i zostały wniesione do państwowej spółki Porty Lotnicze z ustawowym zakazem prywatyzacji (art. 12 ust 6 ust. Ust. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK).

 O sprzedaży nieruchomości w 2010 r.

Co ciekawe, wątek wyprzedaży nieruchomości po Lotnisku  Chopina pojawiał się np. w Koncepcji Lotniska Centralnego dla Polski z 26 czerwca 2010 r., czyli dokumentu opracowywanego w zupełnie innej rzeczywistości politycznej. Można tam wyczytać np., że

„W przypadku budowy Centralnego Portu Lotniczego pojawia się możliwość sprzedaży terenu lotniska WAW. Dzięki dobrej lokalizacji obecnego lotniska przychody z jego sprzedaży mogą w całości pokryć koszty zakupu gruntów pod nowe lotnisko”.

 Inwestycje kolejowe. „Świetny projekt”

Z uznaniem przyjmujemy słowa Dariusza Jońskiego o tym, że budowa 2000 km linii kolejowych przez CPK to świetny projekt, który „dla wielu jest atrakcyjny”, a „koncepcja bardzo słuszna”.

Spółka CPK faktycznie przygotowuje budowę wielu nowych odcinków Kolei Dużych Prędkości, z czego dla ponad 1500 km gotowe są lub opracowywane studia wykonalności (STEŚ). Dla ponad 450 km trwa już zaawansowane projektowanie.

Priorytetem jest odcinek między Warszawą a Łodzią, czyli miastami, z których pochodzą posłowie Joński i Szczerba. Trasa ta będzie przejezdna jednocześnie z otwarciem pierwszego etapu lotniska CPK, czyli w 2028 r. To komunikacyjna rewolucja dla kilku milionów warszawiaków i łodzian.

Baza wojskowa. Bezpieczeństwo jako priorytet

Dariusz Joński i Michał Szczerba przekazali zebranej na Campusie młodzieży, że rząd zlikwiduje bazę wojskową na Okęciu, co jest ich zdaniem, „kuriozalne”, ponieważ przez to „Polska może być mniej bezpieczna”. –  Nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, ale pokazujemy brak transparentności – stwierdzili.

Posłowie pominęli fakt, że komponent stricte wojskowy, czyli baza militarna, jest przecież uwzględniony w planach CPK. Konsultujemy z wojskiem zakładane parametry i dane projektowe już od 2019 r. Informacje o tym, że nowy port pod Warszawą będzie można wykorzystywać również militarnie, pojawiają się w mediach od kilkunastu miesięcy.

Zapytany o CPK, były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie gen. Ben Hodges stwierdził, że zbudowanie takiej infrastruktury jest niezbędne do szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO. Wskazał na większe możliwości do przerzucania przez siły sojusznicze niezbędnego sprzętu oraz jednostek wojskowych, dzięki powstaniu nowego lotniska.

 Prezes w Korei Południowej

Posłowie Michał Szczerba i Dariusz Joński ubolewali, że podczas wizyty w spółce CPK 23 sierpnia nie spotkali się z Prezesem Mikołajem Wildem, który był wówczas w Korei Południowej. Według panów posłów, prezes CPK mógł tam pojechać „z katalogiem nieruchomości z Lotniska Chopina”, który „oferował Koreańczykom, albo co gorsza Chińczykom”.

Te spekulacje są tak absurdalne i oderwane od faktów jak Seul od Warszawy. Wizyta miała związek z zaawansowanym procesem pozyskiwania przez CPK inwestora strategicznego. Jednym z kandydatów do tej roli jest zarządca Portu Lotniczego Incheon w Seulu, o czy południowokoreańska spółka IIAC informuje publicznie od dawna.

Posłowie nie wspomnieli za to, że nie pojawili się w CPK na zapowiedzianej przez siebie drugiej interwencji poselskiej, na którą zapowiedzieli się w dniu 25 sierpnia. Trudno nie odnieść wrażenia, że informacje pozyskane podczas pierwszej wizyty uznali za wystarczające.

Odpowiedzi Sprostowania