Wersja językowa
pl

Centralny Port Komunikacyjny podlega Ministrowi Infrastruktury 

Od 1 lipca br. Centralny Port Komunikacyjny przeszedł pod nadzór Ministra Infrastruktury.

Prezydent RP 3 czerwca br. podpisał ustawę z 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Dokonano przesunięć między działami administracji rządowej – transport i rozwój regionalny. Dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego przejął minister do spraw transportu. 

– Powrót CPK do Ministerstwa Infrastruktury jest ostatnim elementem porządkowania polityki transportowej i inwestycyjnej państwa. Dzisiaj wreszcie nadzór nad budową dróg, kolei, lotnisk, jest skupiony w jednym ręku. Dotychczas nasze spółki spotykały się raczej w sądzie niż na placu budowy, dlatego porządkujemy system, by był spójny i logiczny. Chcemy wywiązać się z oczekiwań Polaków względem rozwoju polskiej infrastruktury. Projekt nowego lotniska i Kolei Dużych Prędkości powinien być jednym z najważniejszych elementów systemu transportowego kraju. Uważam, że ogromnym błędem było oddzielenie go od Ministerstwa Infrastruktury. Dlatego od samego początku dążyłem do tego, żeby ten nadzór wrócił na swoje miejsce

– podkreślił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

 – Nadzór Ministerstwa Infrastruktury nad CPK zagwarantuje prowadzenie prac nad jedną z największych inwestycji w Polsce na najwyższym poziomie i w sposób usystematyzowany. Przeniesienie dotychczasowych kompetencji i pełnomocnictw Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do Ministerstwa Infrastruktury, to budowa zintegrowanej i spójnej sieci transportowej CPK z uwzględnieniem ruchu kolejowego, lotniczego i drogowego

– mówi dr Filip Czernicki, prezes CPK.
Informacje prasowe