Wersja językowa
pl

CEF „Łącząc Europę”. Dofinansowanie dla projektów CPK

Prawie 109 milionów złotych otrzymał Centralny Port Komunikacyjny z instrumentu CEF Łącząc Europę i jest to najwyższe dofinansowanie spośród wnioskujących w ostatnim naborze!

Projekt „Budowa Tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w linię nr 14, usprawniające połączenie na sieci bazowej TEN-T (prace projektowe)” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” Kwota dofinansowania projektu: 13.162.500,00 EUR

Projekt „Prace studyjne dla uzupełnienia brakującego odcinka w korytarzu Morze Północne -Morze Bałtyckie: kolej dużych prędkości pomiędzy Warszawą i Poznaniem” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” Kwota dofinansowania projektu: 10.960.000,00 EUR

Informacje prasowe