Wersja językowa
pl

Rada Ministrów przyjęła Program wieloletni CPK

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy dla Polski, obejmujący budowę Portu Solidarność – centralnego lotniska dla Polski i hubu przesiadkowego dla Europy Środkowej i Wschodniej – zlokalizowanego 37 km od centrum Warszawy. Inwestycja obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych.

Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

INWESTYCJE CPK

Przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 r.

Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych ponad 530 km nowych linii kolejowych, w tym:

 • trasa Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami,
 • skrócony zostanie czas przejazdu ze stolicy do Rzeszowa i Zamościa,
 • pociągi wrócą m.in. do Łomży dzięki przedłużeniu linii kolejowej z Ostrołęki.

Przedsięwzięcia dotyczące części kolejowej mają być realizowane do końca 2034 r., czyli w następnych dwóch perspektywach finansowych UE.

Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy.

 • Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.
 • Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.
 • W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.
 • Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

PORT SOLIDARNOŚĆ

Port Solidarność będzie częścią CPK – węzła łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja obejmuje nie tylko nowy port lotniczy (hub), lecz także zintegrowaną z portem stację kolejową.

Powstanie również tzw. airport city, na terenie którego powstaną m.in.: centra biznesowe, hotele, parkingi, budynki usługowe i centrum logistyczne.

Według obecnych założeń, w pierwszej fazie lotnisko będzie posiadało dwie drogi startowe, umożliwiające obsługę 400 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal pasażerski o przepustowości do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo, teren lotniska będzie umożliwiał rozbudowę infrastruktury do czterech dróg startowych i 100 mln pasażerów rocznie.

INWESTYCJE KOLEJOWE

Inwestycje realizować będą:

 • Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. – w zakresie budowy nowych linii kolejowych o długości ok. 1,8 tys. km. Do 2023 r. planowane jest ukończenie prac przygotowawczych na długości 1,6 tys. km.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, którymi zarządza, a także budowy nowych odcinków w ramach projektów obecnie przygotowywanych oraz niewielkiej długości, stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci.
 • Instytut Kolejnictwa – w zakresie zwiększenia potencjału infrastruktury badawczej.

Na inwestycje kolejowe złożą się:

 • Ciąg nr 1 (CPK – Kołobrzeg / Koszalin / Słupsk / Gdańsk), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Płockiem oraz ważnymi ośrodkami województw pomorskiego (Trójmiasta i Słupska), kujawsko – pomorskiego (Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza) i Pomorza Środkowego (Słupska, Koszalina i Kołobrzegu). Może być również wykorzystywany do obsługi Elbląga.
 • Ciąg nr 2 (CPK – Olsztyn), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Olsztynem. Efektem będzie skrócenie przebiegu linii kolejowej dla ruchu dalekobieżnego na odcinku Warszawa – Nasielsk (lepsza geometria linii, a w efekcie wyższa prędkość maksymalna pociągów oraz krótszy czas jazdy).
 • Ciąg nr 3 (CPK – Ostrołęka – Łomża – Giżycko / Białystok – Trakiszki (granica) / Kuźnica Białostocka (granica), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z regionem Mazur, województwem podlaskim oraz w relacjach zagranicznych z krajami bałtyckimi (Litwą, Łotwą i Estonią) i Białorusią (oraz Rosją).
 • Ciąg nr 4 (CPK – Siedlce – Terespol (granica)), stanowiący połączenie CPK i Warszawy ze wschodnią częścią województwa mazowieckiego i północną częścią województwa lubelskiego.
 • Ciąg nr 5 (CPK – Lublin – Chełm (granica)/ Zamość – Bełżec (granica)), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z ważnymi ośrodkami województwa lubelskiego.
 • Ciąg nr 6 (CPK – Radom – Rzeszów – Sanok), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z południową częścią woj. mazowieckiego, północno – wschodnią województwa świętokrzyskiego oraz województwem podkarpackim.
 • Ciąg nr 7 (CPK – Katowice – granica PL/CZ / Kraków – Zakopane / Muszyna – granica PL/SK / Kielce – Tarnów – Nowy Sącz / Skarżysko-Kamienna), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z południową częścią kraju i państwami sąsiednimi (Czechy, Słowacja) oraz poprzez planowane linie dużych prędkości także Austrią, Węgrami i dalej na południe.
 • Ciąg nr 8 (CPK – Piotrków Tryb. – Częstochowa – Opole – Kłodzko), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z północną częścią województwa śląskiego, województwem opolskim i Kotliną Kłodzką, z możliwością wydłużenia relacji przez Międzylesie do Czech.
 • Ciąg nr 9 (CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica PL/CZ / Kalisz – Poznań – Szczecin / Ostrów Wlkp, – Zielona Góra / granica PL/DE / Gorzów Wielkopolski), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z ważnymi ośrodkami zachodniej Polski oraz w relacjach międzynarodowych z Czechami (linia KDP do Pragi) i Niemiec.
 • Ciąg nr 10 (CPK – Łowicz – Kutno – Koło – Poznań), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Poznaniem oraz zachodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
 • Ciąg nr 11 (Szczecin – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów), stanowiący połączenie Szczecina z portem lotniczym w Goleniowie.
 • Ciąg nr 12 (Stalowa Wola – Lublin – Biała Podlaska – Białystok), stanowiący połączenie największych miast Polski wschodniej (Rzeszów, Lublin, Białystok) oraz licznych miejscowości tej części kraju pozbawionych efektywnego transportu kolejowego.

INWESTYCJE DROGOWE

Inwestycje realizowane będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Będą to:

 • Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW): ring w standardzie drogi ekspresowej lub autostrady przebiegający w odległości około 40-50 km od centrum Warszawy, m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie CPK. Droga ta usprawni dojazd z kierunków innych niż obsługiwane przez A2.
 • Budowa drogi S10 łączącej OAW z autostradą A1 w rejonie Torunia. S10 tworzy powiązanie CPK z rejonem Płocka i województwem kujawsko-pomorskim oraz odcinkiem autostrady A1, a także istotnie usprawni funkcjonowanie sieci drogowej w zachodniej części województwa mazowieckiego.
 • Rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź – Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Centrum Informacyjne Rządu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W części pierwszej raportu, która została opublikowana w lipcu tego roku, analitycy skoncentrowali się na okresie budowy CPK. W przypadku portu lotniczego oznacza to czas do końca 2027 r., a dla inwestycji kolejowych – do końca r. 2034. Opublikowana właśnie część druga raportu dotyczy okresu operacyjnego, czyli oddziaływania na gospodarkę funkcjonującej infrastruktury CPK. Analizy objęły lata 2028-2040, czyli 13 lat po zakładanym uruchomieniu: Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowo-drogowym i ponad 500 km z planowanych 1 800 km nowych linii dużych prędkości.

Ten raport pokazuje, że CPK opłaci się Polsce, Polakom i gospodarce. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że finansowanie budowy portu lotniczego ma się odbywać w znacznej części na zasadach komercyjnych, a inwestycje kolejowe będą współfinansowane z funduszy unijnych, widać czarno na białym, że przygotowania do tej inwestycji powinny być kontynuowane

mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw CPK.

CPK to ułatwienie transportowe, nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe. Nasza inwestycja przeobrazi całe sektory gospodarki. CPK nie tylko zmieni sposób, w jaki podróżujemy, w jaki prowadzimy inwestycje publiczne, w jaki rozwijamy miasta i w jaki współpracujemy z innymi gospodarkami, jednocześnie będzie znaczącym bodźcem dla Polski i dla regionu

mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Jak wyliczają twórcy raportu Kearney, już w 2028 r. Port Solidarność zapewni w gospodarce 238 tys. nowych miejsc pracy. W 2040 r. zatrudnienie związane z lotnictwem wzrośnie do 217 tys. miejsc pracy, podczas gdy segment powiązany z koleją osiągnie pułap 73 tys. nowych etatów. Łącznie daje to w 2040 r. 290 tys. miejsc pracy związanych z CPK.

W odróżnieniu od etapu budowy CPK, podczas którego poziom oddziaływania na gospodarkę kalkulowaliśmy na podstawie nakładów inwestycyjnych, po planowanym na 2027 r. otwarciu portu lotniczego korzyści ekonomiczne będą uzależnione w dużej mierze od obsługiwanej liczby pasażerów i ilości towarów. Na wpływ składają się też zarówno ukończone do 2027 r., jak też trwające po tej dacie inwestycje kolejowe oraz infrastruktura drogowa i otoczenie portu

mówi Tomasz Szykulski, senior consultant firmy Kearney.

Według wyliczeń firmy Kearney, już w pierwszym roku funkcjonowania nowego lotniska i pierwszego etapu części inwestycji kolejowych – czyli ponad 500 km z 1 800 km planowanych km linii kolejowych – CPK wygeneruje wzrost całkowitej produkcji w Polsce o 71 mld zł. Z kolei wartość dodana brutto, czyli suma dodatkowych zysków przedsiębiorstw, wynagrodzeń pracowników i amortyzacji środków trwałych za sprawą CPK zwiększy się w 2028 r. o ponad 50 mld zł.

Podobnie jak w przypadku innych hubów na świecie, od momentu otwarcia większość spośród spodziewanych korzyści CPK będzie stanowił tzw. wpływ katalityczny. Składają się na niego zyski dla gospodarki wynikające m.in. z poprawy dostępności komunikacyjnej kraju i regionu, rozwoju turystyki, wzrostu mobilności mieszkańców, pobudzania innowacji i nowych technologii oraz rozwoju segmentu cargo, przemysłu, biznesu itd.

Jak wynika z prognoz, od 2028 do 2040 r. wzrost łącznej produkcji z tytułu działalności CPK i infrastruktury powiązanej wyniesie łącznie 986 mld zł. Wartość dodana brutto zwiększy się zaś łącznie w okresie prognozy o 780 mld zł.

Inwestycje zrealizowane w ramach programu CPK pozwolą na wygenerowanie korzyści istotnie przewyższających maksymalny potencjał obecnego Lotniska Chopina, którego główne ograniczenie stanowić będzie przepustowość infrastruktury. W porównaniu z Chopinem dodatkowy efekt z tytułu istnienia CPK w okresie prognozy wyniesie od 26 do 48 mld zł wartości dodanej brutto rocznie oraz 120-173 tys. dodatkowych miejsc pracy

mówi analityk Kearney Tomasz Szykulski.

Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej, OECD i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wpływ epidemii COVID-19 na gospodarkę jest nieunikniony. Z tego punktu widzenia bardzo istotne są prorozwojowe inicjatywy gospodarcze, które pozwolą Polsce zneutralizować skutki potencjalnego spowolnienia, czyli przejść przez nie bezpiecznie, bez nadmiernej szkody dla ludzi i gospodarki.

Jednym z powszechnie akceptowanych przez ekonomistów narzędzi pobudzania gospodarki są szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne – takie jak Centralny Port Komunikacyjny. Program CPK z racji swojej skali będzie w sposób istotny oddziaływał na gospodarkę krajową, zarówno na etapie realizacjiprojektu, jak i stabilnego funkcjonowania. Raport Kearney obejmuje fazę inwestycyjną projektu.

Pozytywny wpływ inwestycji CPK będzie widoczny zarówno na etapie inwestycyjnym (prace przygotowawcze i budowalne, które wymagają zaangażowania specjalistycznych firm, podwykonawców i tysięcy pracowników), jak też etapie operacyjnym (potrzeba ludzi, sprzętu zasobów do funkcjonowania portu oraz przyciąganie kolejnych inwestycji w otoczeniu lotniska itd.).

W przypadku obu etapów będzie można wyróżnić cztery rodzaje wpływu CPK na gospodarkę:

 1. Bezpośredni – wynikający z działalności firm zatrudnionych podczas projektowania, budowy i funkcjonowania lotniska i węzła kolejowego (np. firm budowlanych, linii lotniczych, sklepów i restauracji)
 2. Pośredni – generowany w ramach łańcucha dostaw (producentów materiałów budowlanych, dostawców paliwa lotniczego, hurtowników zaopatrujących sklepy itd.)
 3. Indukowany – generowany przez zatrudnionych pracowników na lotnisku i w biznesach z nim powiązanych, którzy przeznaczają swój dochód na dobra i usługi w gospodarce;
 4. Katalityczny – wynikający z poprawy dostępności regionu dla pasażerów biznesowych, inwestorów i turystów. Zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów pozwoli na budowę nowych łańcuchów dostaw o międzynarodowym zasięgu. To właśnie ten rodzaj wpływu, który jest widoczny na etapie funkcjonowania lotniska, stanowi największy udział w oddziaływaniu lotnisk na gospodarkę w Europie (zarówno pod względem miejsc pracy, wpływu do budżetu oraz PKB). Oznacza to, że działanie Portu Lotniczego Solidarność będzie generowało dla gospodarki korzyści znacznie wykraczające poza bezpośrednie i pośrednie efekty działalności operacyjnej portu.

Przenosząc powyższe na konkretne liczby, Kearney szacuje, że dzięki inwestycji CPK w latach 2020-2034

 1. globalna (łączna) produkcja w Polsce wzrośnie o dodatkowych 450,2 mld zł (wpływ bezpośredni – 148 mld, pośredni 200 mld, indukowany – 143 mld). Aż 60 proc. osiąganego wpływu przypadnie na lata 2024-2027.
 2. wartość dodanabrutto wzrośnie o dodatkowych 126,6 mld zł (wpływ bezpośredni – 61 proc. całkowitej dodatkowej wartości dodanej, pośredni 25 proc., indukowany – 14 proc. Aż 60 proc. całości osiąganego wpływu przypadnie na lata 2024-2027.

Przenosząc powyższe na konkretne liczby, Kearney szacuje, że dzięki inwestycji CPK tylko w 2026 r., czyli szczytowym roku budowy: 

 1. całkowita produkcja wzrośnie o dodatkowych 73,6 mld zł.
 2. wartość dodana brutto wzrośnie o dodatkowych 20,8 mld zł. Dodatkowa wartość dodana brutto wygenerowana przez CPK będzie stanowiła ok. 0,7 proc. PKB w 2026 r.
 3. zatrudnienie wzrośnie o 95,2 tys. nowy miejsc pracy. Oznacza to, że faza realizacji inwestycji w swoim szczytowym momencie może przynieść około 20 proc. więcej miejsc pracy niż w 2019 r. posiadał największy polski pracodawca – Poczta Polska (81 tys. zatrudnionych osób). W 2026 r. inwestycje kolejowe wygenerują 57 tys. nowych miejsc pracy, inwestycja lotniskowe 28,4 tys., natomiast inwestycje drogowe 9,8 tys.

W latach 2020-2034 prowadzone inwestycje w ramach części lotniskowej i kolejowej przyniosą dodatkowych 126,6 mld zł wartości dodanej brutto do krajowej gospodarki. Największa część wzrostu gospodarczego ma wynikać z inwestycji kolejowych – 61 proc., a następnie z części lotniskowej – 22 proc., inwestycji drogowych – 17 proc.

Największym beneficjentem CPK będzie branża budowalna do której trafi ponad 80 proc. inwestycji związanych z realizacją planu. Wzrost produkcji globalnej tej branży wyniesie około 162 mld zł. Dodatkowa wartość dodana brutto wygenerowana w budownictwie wyniesie 94 mld zł. W szczytowym 2026 r. budowy, wzrost zatrudnienia w tym sektorze wyniesie 72 tys. dodatkowych miejsc pracy.     

Co bardzo istotne, projekt CPK może pełnić rolę inwestycji napędzającej rozwój innowacji w Polsce, poprawiając siłę krajowej ekonomii oraz budując know-how, z którego korzyści będą czerpane przez kolejne lata.

Epidemia COVID-19 nie ma wpływu na takie inwestycje jak CPK, które powinny nadal trwać, a my musimy je realizować. CPK to prawie 1800 km nowych linii kolejowych i ponad 400 km nowych dróg. Dzięki niemu Polska stanie się miejscem do tworzenia biznesu. Takie inwestycje jak CPK są kołem napędowym gospodarki i nie raz wyprowadzały świat z kryzysów. Szacujemy, że realizacja CPK stworzy łącznie 150 tys. miejsc pracy. CPK to wielka szansa dla Polski

powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

Wielkie programy inwestycyjne tworzą dziesiątki tysięcy miejsc pracy w momencie realizacji, a kilkakrotnie więcej już po ich uruchomieniu. Stany Zjednoczone, Chiny i Komisja Europejska przedstawiają właśnie swoje wielkie programy inwestycyjne, których celem jest pobudzenie gospodarki. CPK to wielka szansa dla polskiego lotnictwa i kolei, ale też dla każdego Polaka. CPK wraz z kolejowymi „szprychami” to szansa na przyciągnięcie inwestycji krajowych i zagranicznych

mówił premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek i środę odbywa się pierwsza runda rozmów w ramach dialogu konkurencyjnego z portami lotniczymi: Incheon w Seulu i Narita w Tokio. Doradca strategiczny ma zapewnić CPK dodatkową wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania dużymi lotniskami przesiadkowymi, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania. 

Ponieważ Polska nie realizowała dotychczas inwestycji o tej skali, spółka CPK postanowiła skorzystać z doświadczeń międzynarodowych, angażując do projektu kompetencje i zasoby zarządców najlepiej zorganizowanych lotnisk świata

mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Porty lotnicze Incheon i Narita mają bogate doświadczenie w działalności doradczej w różnych częściach świata. Spółka zarządzająca portem w Seulu współuczestniczyła w realizacji inwestycji lotniskowych w ponad 20 miejscach świata, m.in. w Turcji, Indonezji i Kuwejcie. Przedstawiciele lotniska w Tokio brali udział w projektach tego typu m.in. w Tajlandii, Wietnamie i na Filipinach.

Do roli doradcy strategicznego CPK poszukujemy zarządcy globalnego hubu z doświadczeniem w projektach międzynarodowych związanych z planowaniem, budową i zarządzaniem dużym lotniskiem przesiadkowym, również w zakresie transportu cargo

wyjaśnia Mikołaj Wild, prezes CPK.

Wybór doradcy strategicznego to jeden z kamieni milowych w realizacji CPK. Zakończenie postępowania nastąpi w tym roku. Umowa zostanie podpisana na okres do trzech lat, ponieważ dotyczy etapów planowania i projektowania inwestycji lotniskowej.

Oprócz informacji lotniskowych CPK przedstawiła dziś szczegóły dotyczące inwestycji kolejowych, które zostaną zrealizowane w latach 2020-2034. Program inwestycyjny CPK zakłada budowę sieci nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości, które połączą większość regionów Polski z Warszawą i planowanym CPK w czasie do 2,5 godz. 

Prace przygotowawcze ruszają już w tym roku dla pięciu linii kolejowych o łącznej długości 563 km:

 • Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław– Wałbrzych – granica (Polska/Czechy)
 • Ostrołęka – Łomża 
 • Trawniki – Krasnystaw – Zamość
 • Łętownia – Rzeszów
 • Chybie – Jastrzębie Zdrój – Godów – granica (Polska/Czechy)

Inwestycje te będą przygotowywane w pierwszej kolejności, żeby rozpocząć roboty budowlane w 2023 r. Harmonogram zakłada, że przed końcem 2023 r. powinny trwać: roboty ziemne, roboty budowlane (w zakresie wybranych branż), prace nad usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną i przygotowywanie terenu do robót zasadniczych.

Celem spółki na najbliższe miesiące będzie przedstawienie dla wybranych linii rozwiązań technicznych, np. przeprowadzenia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach. W tym roku mają rozpocząć się pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Niektóre duże miasta, takie jak Jastrzębie-Zdrój i Łomża są dziś pozbawione połączeń kolejowych. Inwestycje kolejowe CPK, które zakładają walkę z wykluczeniem transportowym, są niepowtarzalną szansą na to, żeby przywrócić wreszcie kolej do wielu regionów w Polsce

Na plan inwestycji kolejowych CPK składa się w sumie 12 tras, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnychi 1789km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK i które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Budowa i eksploatacja CPK będzie oznaczać potężny impuls dla gospodarki, rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Z projektem CPK wiąże się stabilny harmonogram planowania, projektowania i budowy rozsianych po całej Polsce inwestycji infrastrukturalnych, które będą napędem dla setek firm i branż, dając dziesiątki tysięcy miejsc pracy

Koncepcja przygotowania i budowy Portu Lotniczego Solidarność przewiduje, że dzięki CPK powstanie łącznie prawie 150 tys. miejsc pracy, w tym ok. 40 tys. związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem węzła przesiadkowego a kolejne 110 tys. w ramach sektorów gospodarki powiązanych z portem, np. w branży logistycznej, turystycznej, hotelowej, deweloperskiej, w handlu i usługach.

Branża lotniskowa jest dużym bodźcem dla rynku pracy w wielu miejscach świata. Według szacunków inwestora, podczas budowy nowego terminalu na lotnisku Changi w Singapurze w szczytowym momencie zatrudnionych będzie ok. 20 tys. osób. Wraz z uruchomieniem lotniska Barajas w Madrycie przybyło aż 300 tys. miejsc pracy (bezpośrednio i w branżach powiązanych), a Port Lotniczy de Gaulle’a w Paryżu na tej samej zasadzie przyczynił się do utworzenia prawie 200 tys. miejsc pracy

CPK będzie portem lotniczym w Europie spełniającym najwyższe standardy sanitarno-epidemiologiczne. Wprowadzając najnowsze dostępne rozwiązania – już na etapie planowania – Polska ma szansę na stworzenie portu lotniczego, któremu pasażerowie będą ufać. Tzw. inwestycja greenfield, czyli planowana od podstaw, ma gigantyczną przewagę nad lotniskami, które powstawały dekady temu, kiedy nie myślano jeszcze dużo o zagrożeniach epidemiologicznych.