Wersja językowa
pl

Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Spółka CPK ogłosiła kolejny przetarg na roboty budowlane

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił drugi z przetargów budowlanych na realizację swojego najbardziej zaawansowanego projektu kolejowego. Tunel Kolei Dużych Prędkości w Łodzi o długości ponad 4 kilometrów będzie częścią linii Warszawa - CPK - Łódź - Sieradz - Wrocław. Prace ruszą w tym roku na zachód od stacji Łódź Fabryczna. Oferty można składać do 5 kwietnia.

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej zostaną wykonane prace przygotowawcze przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury.  To bezpośrednio pod ŁDK – po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna – będzie rozpoczynał się tunel. Etap drugi to budowa komór dla automatycznej tarczy drążącej TBM: startowej (na Retkini) i wydobywczej (w sąsiedztwie ŁDK). Trzecim etapem będzie drążenie tunelu kolejowego CPK.

Przygotowania do budowy tunelu dalekobieżnego w Łodzi przebiegają zgodnie z planem, nie zwalniamy tempa. Dla tunelu, najbardziej zaawansowanej inwestycji CPK, mamy zarówno projekt budowlany, jak też pakiet decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. Dla pierwszego etapu budowy, czyli wzmocnienia fundamentów ŁDK posiadamy też pozwolenie na budowę, a w ciągu najbliższych dni planujemy otworzyć oferty w przetargu na podbicie fundamentów ŁDK. W tym roku rozpoczniemy roboty  przy budowie tunelu

mówi Radosław Kantak, członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

W ostatnich dniach spółka CPK ogłosiła przetarg na etap drugi, czyli wykonanie komory startowej i odbiorczej (nazywane od swojej lokalizacji odpowiednio: Retkinia  i Fabryczna). Postępowanie prowadzone jest w trybie projektuj i buduj. Szczegóły można znaleźć na platformie SmartPZP i w TED, czyli Dzienniku Urzędowym UE. Termin składania ofert mija 5 kwietnia.

Projektowana na południowo-zachodnim końcu tunelu komora Retkinia będzie pełniła funkcję szybu startowego dla TBM, czyli maszyny drążącej tunel, a docelowo będzie obiektem technicznym mieszczącym m.in. miejsce do ewakuacji, pomieszczenia techniczne i ewakuacyjne klatki schodowe. Natomiast komora Fabryczna będzie szybem demontażowym dla tarczy TBM i komorą rozjazdową.

Wybrane przez nas rozwiązanie tunelowe i sposób jego wykonania, za pomocą automatycznej tarczy TBM, jest niezwykle korzystne z uwagi m.in. na chęć zachowania zabudowy i zieleni miejskiej. Drążenie tunelu tą metodą umożliwia również realizację przedsięwzięcia bez wpływu na poziom wód podziemnych. Wybór tej technologii powoduje, że odwodnienie budowanych komór będzie ograniczone jedynie do odbioru wód gruntowych z wnętrza wykopów, w granicach ścian szczelinowych, oraz wód przesączających się i opadowych. Będą to nieznaczne ilości, których odprowadzenie nie będzie miało istotnego wpływu na okoliczne warunki hydrogeologiczne

zapewnia Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego w CPK.

Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim dla Kolei Dużych Prędkości (KDP). Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

Spółka CPK w styczniu tego roku złożyła wniosek o dofinansowanie na  budowę odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Retkinia (tunel KDP) ze środków unijnego instrumentu „Łącząc Europę” CEF 2 (z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027). Wcześniej z CEF Reflow spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 60 mln zł m.in. na przygotowanie jego projektu.

W ramach programu kolejowego spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Lotniczego CPK. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i ok. 2.000 km nowych linii.

Spółka ma już wariant inwestorski i złożony wniosek o decyzję środowiskową dla 140-kilometrowego odcinka KDP Warszawa-Łódź. Gotowy jest też preferowany przez inwestora przebieg dla 200 km odcinka z Łodzi do Wrocławia. Studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) opracowywane są już dla 1.500 km z 2.000 km planowanych kolejowych „szprych” CPK.

Docelowo nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK a większością największych miast w Polsce w czasie 2 godz. 30 min.

Informacje prasowe