Wersja językowa
pl

„Bezpieczne Drogi” CPK dla Wiskitek. Spółka podpisała kolejną umowę z samorządem

Nowe oświetlenie i zakup sprzętu utrzymaniowego dla Wiskitek. Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała kolejną umowę z samorządem w ramach programu, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowity budżet programu wynosi blisko 80 mln zł i pozwoli sfinansować ponad 40 projektów na obszarze 13 samorządów.

Środki z programu „Bezpieczne Drogi” przeznaczone są na dofinansowanie zadań planistycznych, projektowych i realizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w otoczeniu projektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o obszar czterech powiatów i dziewięciu gmin. Podpisana dziś umowa z gminą Wiskitki uzupełnia listę 42 projektów, które spółka CPK zakwalifikowała do dofinansowania. Łączna ich wartość to ok. 80 mln zł.

Cieszę się, że dziś podpisaliśmy kolejną umowę w ramach programu Bezpieczne Drogi”, dzięki której zrealizujemy inicjatywę ważną dla mieszkańców. Tylko działając razem z samorządami możemy sprawnie realizować cele programu CPK i niezwykle ważnym jest, że włodarze – w tym Pan Rafał Mitura, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki – to rozumieją i chętnie współpracują

mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w spółce CPK.

W ramach „Bezpiecznych Dróg” w gminie Wiskitki wymienione zostanie oświetlenie – zamontowanych zostanie blisko 1100 energooszczędnych lamp LED. Powstaną także nowe odcinki oświetleniowe, które będą wybudowane w ośmiu miejscowościach w tym m.in. w Sokulach, Guzowie i Antoniewie. Samorząd Wiskitek otrzyma także pieniądze na sprzęt do utrzymania ulic, m.in. ciągnik, dwa samochody dostawcze, w tym wywrotkę, a także kosiarkę i pług odśnieżny. Łącznie na te zadania gmina uzyska ponad 3,8 mln zł.

Zgodnie z propozycjami samorządów istniała możliwość aplikowania o dofinansowanie wspólnie z innymi gminami lub powiatami. Z takiej możliwości skorzystała gmina Wiskitki, która będzie realizowała zadanie razem z powiatem żyrardowskim. Dzięki temu na jej obszarze zostaną wyremontowane drogi powiatowe. Umowa dla tego zadania została podpisana w połowie kwietnia i jest już realizowana. Wartość inwestycji wyniesie ponad 5,5 mln zł.

Podpisanie umowy na realizację wspólnego zadania z powiatem żyrardowskim. Od lewej: Mikołaj Wild, prezes spółki CPK; Rafał Mitura, burmistrz miasta i gminy Wiskitki; Urszula Ciężka, wójt gminy Radziejowice; Krzysztof Dziwisz, starosta powiatu żyrardowskiego; Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) spółka CPK współfinansowała dotychczas zakupy i projekty ważne dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji, np. zakup nowych autobusów dla Grodziska Mazowieckiego, pięciu wozów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w regionie, nowego sprzętu do działań ratunkowych dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) z Grodziska Mazowieckiego czy budowę lądowiska dla śmigłowców w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

Informacje prasowe